Kiitos

Nepalilainen NELHOS -järjestö, jonka kanssa Wycliffe Raamatunkääntäjät ry on kehittänyt lhominkielistä esikoulua, sai kunniakirjan opetusviranomaisilta. Opetusviranomaisen allekirjoittamassa kirjeessä ja kunniakirjassa mainitaan järjestön tekemän työn merkittävä tuki vähemmistöryhmille.

"Arvostamme NELHOS -järjestön sitoutuneisuutta ja tukea vähemmistöryhmiä kohtaan. Tulevaisuudessa otamme mielellämme vastaan NELHOSin avun myös laajemminkin vähemmistöryhmien keskuudessa."

Vuodesta 2010 alkaen NELHOS on ollut mukana vähemmistökielien koulutus- ja opetushankkeissa. Nämä hankkeet ovat, kuten kirjeessä todetaan, kehittäneet lukutaitoa ja kasvattaneet vähemmistöryhmien itseluottamusta ja kykyä olla yhteydessä yhä laajempaan yhteisöön. Vuonna 2016 alkanut yhteistyössä toteutettu äidinkielinen esikoulu on tukenut mestyksekkäästi lhominkielisten lasten siirtymistä esikoulun jälkeen nepalinkieliseen peruskouluun.