Raamatunkäännöstyö on laaja-alaista äidinkielisten mahdollisuuksien parantamista, jossa keskeistä on Raamatun tekstien kääntäminen, lukutaitotyö, kielitieteellinen työ, äidinkielisen ja monikielisen koulutuksen kehittäminen sekä äidinkielisen seurakunnan kasvun tukeminen. Yhteisöjen äidinkielen käytön edistäminen on läsnä kaikessa työssämme. Ilman äidinkielen käyttöä ja äidinkielistä Jumalan sanaa ei seurakunta yleensä voi juurtua yhteisön keskuuteen. Ilman äidinkielistä lukutaitoa ja koulutusta eivät vähemmistöt yleensä voi saavuttaa tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa.

 

Wycliffe Raamatunkääntäjät lähettää yhdessä  seurakuntien ja suomalaisten yhteistyöjärjestöjen kanssa työntekijöitä raamatunkäännöstyöhön. Lähetetyt työntekijät toimivat kansallisten tai kansainvälisten yhteistyöjärjestöjemme työyhteydessä monenlaisissa eri tehtävissä. Toteutamme äidinkielisen oppimisen hankkeita ja äidinkielistä seurakuntaa edistäviä hankkeita yhdessä kansallisten yhteistyöjärjestöjemme kanssa.

Työmuodoista, joihin hankkeemme ja lähetetyt työntekijämme liittyvät, voit lukea lisää alta.

Suomesta Wycliffe Raamatunkääntäjien kautta lähetettyjä työntekijöitä on yli neljänkymmenen vuoden aikana osallistunut tavalla tai toisella kymmenien Raamatun käännösten tuottamiseen.

Parhaimmillaan käännöstyö yhdessä lukutaito-opetuksen ja äidinkielisen oppimisen sekä seurakunnan kasvun tukemisen kanssa synnyttää kansan keskuuteen juurtuneen seurakunnan ja parantaa kieliyhteisön asemaa.

Lue lisää ja tutustu tilastoihin tästä.

Monia niistä kielistä, joille Raamattua käännetään ensimmäistä kertaa, tai joiden puhujilla ei ole mahdollisuutta äidinkieliseen koulutukseen, yhdistää kirjallisen historian tai ylipäätään vakiintuneen kirjoitusasun puute.

Siksi monet lähetetyt työntekijämme osallistuvat kielten tutkimukseen ja standardointiin. Kielen äännejärjestelmän, sanaston, kieliopin ja diskurssin tutkimus mahdollistaa kirjakielen kehittämisen ja muun muassa sanakirjojen tuottamisen, jotka ovat edellytyksenä kirjallisuuden ja koulutuksen synnylle.

Lue lisää tästä.

Yhtä paljon kuin aikuinenkin, kaipaa lapsikin kuulla Jumalasta - omalla äidinkielellä tapahtuva pyhäkouluopetus tukee lapsen hengellistä kasvua ja ohessa edistetään äidinkielistä lukutaitoa. Omalla äidinkielellä tapahtuva lapsille suunnattu pyhäkouluopetus sen sijaan tukee lapsen kasvua ja tekee opetuksista lapsille ymmärrettäviä.

Yhdessä indonesialaisen Yayasan Sulinama -järjestön kanssa tuemme paikallisia seurakuntia äidinkielisen pyhäkoulutoiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä.

Lue lisää tästä.

Äidinkielisen esikoulun tavoitteena on luoda lapselle oppimisympäristö, jossa hän ymmärtää ja voi oppia asioita, jotka edesauttavat hänen oppimistaan koulussa. Äidinkielinen esikoulu tukee myös lapsen mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti hyvään elämään ja lisää monilukutaitoa.

Wycliffe Raamatunkääntäjät toteuttaa lhominkielisen esikoulun yhdessä nepalilaisen NELHOS (Nepal Lhomi Society) –järjestön kanssa.

Lue lisää tästä.

Äidinkielisen opetusohjelman tavoitteena on luoda osallistava ja tasa-arvoinen koulutus, joka antaa oikeudenmukaisen ja laadukkaan opetuksen myös vähemmistökieliä puhuville lapsille. Lapsen oppimisen taso nousee, kun lapsi ymmärtää koulussa käytettyä kieltä.

Yhdessä Kenialaisen kumppanimme BTL:n (Bible Translation and Literacy) kanssa toteutamme äidinkielisen opetusohjelman pokomon, orman, digon ja duruman kielille Keniassa. Tämä opetusohjelma on tarkoitettu peruskoulun 1.-3. luokille.

Lue lisää tästä.

Linkkejä