Lhominkielinen esikoulu

Mahdollistamalla esikoulu kielellä, jota lapsi itse ymmärtää, kognitiiviset taidot kehittyvät paremmin. Äidinkielisen esikoulun tavoitteena on luoda lapselle oppimisympäristö, jossa hän ymmärtää ja voi oppia asioita, jotka edesauttavat hänen oppimistaan koulussa. Äidinkielinen esikoulu tukee myös lapsen mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti hyvään elämään ja lisää monilukutaitoa.

Äidinkielisen esikoulun kautta Lhomi-kansan lapset voivat ensimmäistä kertaa oppia omalla äidinkielellään. Siirtyessään ensimmäiselle luokalle nepalinkieliseen kouluun lapsilla on paremmat edellytykset oppia vieraallakin kielellä. Äidinkielisen esikoulun käymisen jälkeen lapset eivät kohtaa niin paljon oppimisvaikeuksia eivätkä keskeytä koulua, sillä heillä on paremmat edellytykset osallistua.

Omalla, tutulla, kielellä käytävä esikoulu on mielekästä, kun lapsi ymmärtää, mistä on kysymys.


Wycliffe Raamatunkääntäjät toteuttaa lhominkielisen esikoulun yhdessä nepalilaisen NELHOS (Nepal Lhomi Society) –järjestön kanssa. Vuosina 2017-2020 äidinkielinen esiopetus alkaa kaikissa Lhomien asuinalueen peruskouluissa.

Hankkeiden toteutuksesta vastaavat kansalliset kumppanimme ja Suomen Ulkoministeriö rahoittaa hankkeiden kuluista 85%. Lahjoituksesi kohdistuu jäljelle jäävään 15% omarahoitusosuuteemme.