Peruskoulu pokomon, orman, digon ja duruman kielillä

Kun koulussa puhutaan kieltä, jota lapsi ei ymmärrä, ei voida edellyttää erityisen hyviä oppimistuloksia. Äidinkielisen opetusohjelman tavoitteena onkin luoda osallistava ja tasa-arvoinen koulutus, joka antaa oikeudenmukaisen ja laadukkaan opetuksen myös vähemmistökieliä puhuville lapsille. Lapsen oppimisen taso nousee, kun lapsi ymmärtää koulussa käytettyä kieltä.

Mahdollistamalla koulunkäynti äidinkielellä lisätään tasavertaisuutta kenialaisten keskuudessa, koska ymmärtäessään opetuskieltä lapsi oppii nopeammin, pysyy koulussa pidempään ja saa näin ollen paremman koulutuksen.

Yhdessä Kenialaisen kumppanimme BTL:n (Bible Translation and Literacy) kanssa toteutamme äidinkielisen opetusohjelman pokomon, orman, digon ja duruman kielille Keniassa. Tämä opetusohjelma on tarkoitettu peruskoulun 1.-3. luokille.

Kenian viranomaisten ohjeiden mukaisesti valmistetaan kaikille neljälle kielelle opetusmateriaalia, joka sisältää äidinkielen, matematiikan, tieteen, yhteiskuntaopin ja uskonnon kirjoja sekä opettajan oppaat. Opettajia tullaan myös kouluttamaan äidinkielisen materiaalin käyttöön.

Hankkeiden toteutuksesta vastaavat kansalliset kumppanimme ja Suomen Ulkoministeriö rahoittaa hankkeiden kuluista 85%. Lahjoituksesi kohdistuu jäljelle jäävään 15% omarahoitusosuuteemme.