Uskomme, että Raamatun tekstit ovat Jumalan Hengen innoittamia, ne kertovat Jumalan toiminnasta maailmassa, ja ohjaavat ihmisen Jumalan yhteyteen.

Jo Raamatun alkukieliset tekstit ovat osittain käännöstä (esimerkiksi Jeesuksen sanojen osalta), ja Raamattua on käännetty eri kielille kristinuskon alkuvaiheista lähtien, Vanhan testamentin osalta jo tätä ennen. Raamatun kääntäminen on mahdollistanut, ja mahdollistaa, kristillisen seurakunnan synnyn kansojen keskuuteen.

Tähän päivään mennessä koko Raamattu on käännetty yli 600 kielelle, joita puhuu äidinkielenään valtaosa maailman kansoista. Kuitenkin noin 1,5 miljardia ihmistä puhuu äidinkielenään kieltä, jolle on käännetty vasta vain osa Raamatusta, tai käännöstä ei ole lainkaan. Yli sadan miljoonan ihmisen äidinkieli kuuluu niihin kieliin, joille käännöstä ei tarpeesta huolimatta ole vielä edes aloitettu. (Katso tuoreet Raamatun kääntämisen tilastot täältä.)

Raamatun kääntäminen on tyypillisesti monenkeskistä yhteistyötä, johon usein osallistuu monia eri seurakuntia, kirkkoja ja järjestöjä. Tekstin varsinaisina kääntäjinä toimivat aina kohdekielen äidinkieliset puhujat, mutta eri asiantuntijatehtävissä voi toimia monenkielisiä ja -maalaisia osaajia. Suomesta Wycliffe Raamatunkääntäjien kautta lähetettyjä työntekijöitä on yli neljänkymmenen vuoden aikana osallistunut tavalla tai toisella vuosien varrella ainakin 37 Raamatun käännöksen tuottamiseen. Tälläkin hetkellä monet lähetetyistä työntekijöistämme toimivat Raamatun kääntämiseen liittyvissä tehtävissä.

Raamatun kääntäminen on hyödyllistä vain, jos käännös tulee ihmisten ja seurakuntien käyttöön. Raamatun, ja pelkän Uuden testamentinkin kääntäminen kestää yleensä vuosikymmeniä. Parhaimmillaan käännöstyö yhdessä lukutaito-opetuksen ja äidinkielisen oppimisen sekä seurakunnan kasvun tukemisen kanssa synnyttää kansan keskuuteen juurtuneen seurakunnan ja parantaa kieliyhteisön asemaa.