Rukous

Rukouksen merkitys lähetystyössä

 

Rukous on oleellinen osa raamatunkäännöstyötä. 2 Tess. 3:1 Lopuksi vielä, veljet: rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja pääsisi muualla samaan kunniaan kuin teidän keskuudessanne.

 

Kun rukoilemme, niin Raamatun kääntäminen eri kielille sujuu paremmin ja Herran sana leviää nopeasti. Rukousten avulla se saa kaikkien keskuudessa kunniapaikan.

Rukousta tarvitaan alusta alkaen. Työstämme kiinnostuneen henkilön tulee rukoilla, onko Jumala tarkoittanut hänet tähän työhön. Myös seurakunnan tulee rukoilla, että onko Jumalan tahto lähteä tätä henkilöä tukemaan raamatunkäännöstyöhön. Edelleen tarvitaan rukousta, missä ja milloin opiskella Wycliffen kursseja, mihin maahan Jumala on johdattamassa ja ovia avaamassa ja mikä on tehtävä kohdemaassa. Jos Jumala on johdattamassa käännöstyöhön, niin on hyvä rukoilla, mihin käännösprojektiin olisi mentävä, millaisia kansallisia kääntäjiä olisi löydettävä, mihin paikkaan asetuttava asumaan jne.

Jumala kuulee rukouksia ja vastaa niihin! Jumala johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoillen.

Jokaisella työntekijällä pitäisi olla mahdollisimman suuri esirukoilijoiden joukko ja heihin pitäisi saada helposti yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, chattailemalla. Joskus tulee äkillisiä esirukoustarpeita, joihin pitäisi saada apua välittömästi.

Sanalla Sanoen –lehden mukana tuleva Rukousmuistio on tärkeä väline esirukouksessa. Siinä on meidän työntekijöidemme lähettämiä kiitos- ja rukousaiheita eri päiville jaoteltuina. On tärkeää, että mahdollisimman monet rukoilisivat muistion mukaisesti päivittäin. Monta kertaa Jumala on vastannut ihmeellisesti rukouksiimme ja olemme saaneet lukea rukousvastauksista.

 

Monella paikkakunnalla toimii Wycliffe-rukouspiiri. Ne on lueteltu aina rukousmuistion lopussa ja voit mennä niihin mukaan. Kaikki esirukoilijat ovat meille äärettömän tärkeitä. Voit myös – jos tunnet Jumalan niin sinua johdattavan – perustaa omalle paikkakunnallesi uuden piirin.