Varainkeruun tarkoituksen ymmärtäminen

Varainkeruulla on merkittävä asema kristinuskossa. Se herättää kuitenkin usein kysymyksiä kristittyjen parissa. Miksi monta kertaa epäröimme pyytää tukea? Miksi rahan siirtyminen Jumalan lasten välillä aiheuttaa pelkoa ja varovaisuutta? Jotta todella ymmärtäisimme kristillisen varainkeruun ytimen, meidän on käsitettävä paremmin sen tarkoitus.

SEM*-kielisen Markuksen evankeliumi käyttöönottojuhla. Käännösprojekti rahoitettiin paikallisin varoin. Kuva: Wycliffe Malesia.

Varainkeruu on elintärkeä osa kristillistä palvelevaa ja tavoittavaa työtä ja varustaa kirkkoja ja kristillisiä järjestöjä täyttämään tehtäviään ja toimimaan yhteisöissään. Esimerkiksi voidaan ottaa Malesian Wycliffe-järjestö, joka aloitti raamatunkäännösprojektien hoitamisen vuonna 2019 ja tukeutui yhteistyöjärjestöjen varoihin. Vuonna 2021 syntyi tarve kerätä varoja paikallisesti, mikä johti ymmärtämään, että varainkeruu on itse asiassa oma kristillisen työn lajinsa. Kun muutamme näkökulmaamme ja tarkastelemme Jumalalle antamista mahdollisuutena eikä velvollisuutena, meistä tulee positiivisen muutoksen käynnistäjiä yhteisössämme. Ainoan tosi Jumalan edustajina julistamme hänen ihmeellisiä tekojaan varainkeruun kautta.

Kun varainkeruuta lähestytään kristillisenä palvelutyönä, se vaatii syvää luottamusta Jumalaan. Se edellyttää meitä luottamaan hänen huolenpitoonsa eikä vain omiin ponnisteluihimme. Sellainen luottamus ei ole helppoa, mutta voidaan saavuttaa näkemällä, että Jumala on kaikkien resurssien perimmäinen lähde – Jahve Jireh, varustajamme.

Raamatun tarinoiden kertomisen opettelua terbitin* ja jayan* kielillä niiden ensimmäisessä suullisen raamatunkerronnan projektissa. Nämä projektit olivat yhteistyökumppanien rahoittamia. Kuva: Wycliffe Malesia.

Varainkeruun ytimessä on ihmissuhteiden vaaliminen. Varainhankkijat, jotka pitävät työtään kristillisenä palvelutyönä, käyttävät aikaa ja voimia rakentaakseen merkityksellisiä yhteyksiä lahjoittajiin ja tukijoihin. He pyrkivät ymmärtämään antajien innostuksen ja kiinnostuksen kohteita ja luovat siteen lahjoittajien ja heidän tukemiensa asioiden välille. Sen lisäksi varainkeruuseen palvelutyönä kuuluu taloudenhoidollinen vastuu. Tässä työssä mukana olevat tunnistavat vastuunsa käyttää resursseja viisaasti ja tehokkaasti.

Viime kädessä varainkeruu on Jumalan ja muiden palvelemista. Sen avulla voidaan osoittaa rakkautta lähimmäisiämme kohtaan ja saada aikaan todellista muutosta maailmassa. Kun tarkastelemme varainkeruuta palvelutyön näkökulmasta, se muuttuu taakasta tai velvollisuudesta ilon ja tyytyväisyyden lähteeksi. Se antaa meille mahdollisuuden, johon voimme tarttua ylpeinä ja mielellämme.

Antamalla ilmaisemme kiitollisuutemme Jumalalle hänen runsaasta huolenpidostaan elämässämme. Kun annamme uhrautuvasti, seuraamme Jeesuksen esimerkkiä epäitsekkyydestä ja anteliaisuudesta. Voimme luottaa iloisin sydämin Jumalan vastaavan tarpeisiimme. Panostamalla Jumalan valtakuntaan ja tukemalla toivon leviämistä evankeliumin kautta osallistumme Jumalan missioon lunastaa maailma ja tuoda ihmiset muuttavaan jumalasuhteeseen. Antamisemme kautta osallistumme aktiivisesti Jumalan työhön uudistaa ja muuttaa maailmaa ja osoitamme rakkauttamme ja uskollisuuttamme häntä kohtaan. Olkoon antamisemme hyvältä tuoksuva ja otollinen uhri, joka tuo kunniaa ja kirkkautta Jumalalle.

* nimi muutettu

Lähteet: Wycliffe Malesia ja Wycliffe Global Alliance

Käännös: Riitta Bonny