Perinteisesti maantieteellinen käsite Euraasia viittaa yhtenäiseen mantereeseen, jolla Euroopan ja Aasian maanosat sijaitsevat. Wycliffe Raamatunkääntäjien (WRK) maantieteessä Euraasia käsittää alueen Siperiasta Saharaan ilman Etelä-, Kaakkois- ja Itä-Aasiaa. Alueelle sijoittuvat länsimaisen kulttuurin, kristinuskon ja islaminuskon synnyinseudut sekä pohjoiset alueet, joiden poropaimentolaiset toteuttavat perinteistä elämäntapaansa.

Euraasian alue on myös kielellisesti todella monimuotoinen ja rikas. WRK:n jäsenet tukevat alueen kieliyhteisöjen pyrkimyksiä kehittää kieltään ja Raamatun käyttöä omalla kielellä eri tasoilla. Käynnissä on Vanhan testamentin (VT) ja Uuden testamentin (UT) käännöstyötä uusille kielille sekä aikaisemmin julkaistujen Raamatun tekstien uudistamis- ja tarkistustyötä.

Raamatun käyttöön on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota: kirjan muodossa painettujen Raamatun tekstien lisäksi. Kielitiimit työstävät tekstejä seurakunnan tarpeisiin ja kieliyhteisön tilanteeseen  sopiviksi: tekstejä julkaistaan sosiaalisessa mediassa, niitä äänitetään ja julkaistaan mm. älypuhelinsovelluksina sitä mukaan kun niitä valmistuu. Myös Raamatun kertomusten kääntäminen suullisesti on merkittävä työmuoto Euraasian kulttuuripiirissä, jossa suullinen kertomusperinne elää vahvana.

Euraasiaan kuuluu alueita, joilla eri uskontojen rinnakkaiselo on häiriintynyt lähihistorian tapahtumien takia tai joilla omien rajojen ulkopuolelta tulevia uskontoja ei ole sallittu. Tämän takia joudumme verkkoympäristössä suojelemaan raamatunkäännöstyöhön osallistuvia paikallisia ja ulkomaisia työntekijöitä. Euraasiassa viestinnän näkökulmasta sensitiivisiä maita on monia, joten kieli- ja käännösprojektien tarkkaa sijaintia ei näillä sivuilla paljasteta.

Euraasian alueella käytetään indo-eurooppalaisia, uralilaisia, afro-aasialaisia ja altailaisia kieliä sekä lukuisia eri maiden viittomakieliä. Valtio, jonka rajojen sisällä puhujayhteisö asuu, vaikuttaa merkittävällä tavalla mm. siihen, mitä kirjoitusjärjestelmää kieliyhteisöt voivat käyttää kielensä kirjoittamisessa. Euraasian alueella käytössä ovat mm. kyrilliset, arabialaiset ja latinalaiset kirjaimet sekä esimerkiksi Armeniassa ja Georgiassa käytössä olevat harvinaisemmat kirjaimistot. Kirjoitusjärjestelmän valinta on merkittävä poliittinen kysymys.

Kuva Anu ja Petteri Mannermaasta
Anu ja Petteri Mannermaa
Nailya ja perhe
Nailya perheineen
Perhe Vanhan testamentin jalanjäljillä
Kuva Bugenhageneista
Salme ja Robert Bugenhagen
Teija ja Michael
Kuva: IMB