Uskomme perustana on kristillinen uskontunnustus:

Uskomme yhteen iankaikkiseen Jumalaan, kolmiyhteiseen Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Uskomme, että Raamattu, Jumalan Sana, on Jumalan Hengen innoittama. Se on täysin luotettava ja ylin auktoriteetti  kaikissa uskoa ja elämää koskevissa asioissa.

Uskomme, että jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotuna arvokas, mutta synnin vuoksi vieraantunut Jumalasta ja toisista ihmisistä ja tarvitsee siksi sovituksen.

Uskomme, että Jeesus Kristus, neitsyt Mariasta syntynyt Jumalan Poika, on sekä tosi Jumala että tosi ihminen. Hän osoitti Jumalan rakkauden syntisiä kohtaan kärsimällä kuolemanrangaistuksen heidän puolestaan, nousi ruumillisesti kuolleista ja astui ylös taivaaseen, jossa hän rukoilee omiensa puolesta.

Uskomme, että kaikki, jotka tekevät parannuksen ja luottavat yksin Jeesukseen Kristukseen Herrana ja Vapahtajana, julistetaan Jumalan armosta vanhurskaiksi ja saavat syntien anteeksiannon ja iankaikkisen elämän.

Uskomme, että Herra Jeesus Kristus palaa henkilökohtaisesti kunniassa, herättää kuolleet ja tuomitsee maailman.

Uskomme, että kaikki ihmiset nousevat kuolleista, ne jotka ovat Kristuksessa, nauttimaan iankaikkista elämää Jumalan luona, ja kadotetut kärsimään iankaikkisen eron Hänestä.

Uskomme Pyhään Henkeen, joka antaa uuden elämän niille, jotka uskovat Kristukseen. Läsnäolollaan ja muuttavalla voimallaan Hän antaa uskoville vakuuden ja varustuksen pyhään elämään ja hedelmälliseen palvelutyöhön.

Uskomme, että maailmanlaajuinen seurakunta on Kristuksen ruumis, kaikkien uskovien yhteys ja että sen tehtävä on opetuslapseuttaa kaikki kansat.