Uskomme perustana on kristillinen uskontunnustus:

Uskomme yhteen iankaikkiseen Jumalaan, kolmiyhteiseen Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.
Uskommeettä RaamattuJumalaSanaoJumalaHengeinnoittamaSotäysiluotettavjyliauktoriteettkaikissuskojelämää koskevissasioissa.
Uskommeettä jokaineihminenoJumalakuvaksluotunarvokasmuttsynnivuoksvieraantunuJumalastjtoisistihmisistä jtarvitsesikssovituksen.
Uskommeettä JeesuKristusneitsyMariastsyntynyJumalaPoikaosekä tosJumalettä tosihminenHäosoittJumalarakkaudesyntisiä  kohtaakärsimällä kuolemanrangaistukseheidäpuolestaannousruumiillisestkuolleistjastuylötaivaaseenjosshärukoileomienspuolesta.
Uskommeettä kaikkijotktekeväparannuksejluottavayksiJeesukseeKristukseeHerranjVapahtajanajulistetaaJumalaarmostvanhurskaiksjsaavasyntieanteeksiannojiankaikkiseelämän.
Uskommeettä HerrJeesuKristupalahenkilökohtaisestkunniassaherättää kuolleejtuomitsemaailman.
Uskommeettä kaikkihmisenousevakuolleistanjotkovaKristuksessanauttimaaiankaikkistelämää JumalaluonajkadotetukärsimääiankaikkiseeroHänestä.
Uskomme PyhääHenkeenjokantauudeelämäniillejotkuskovaKristukseenLäsnäolollaajmuuttavallvoimallaaHäantauskovillvakuudejvarustuksepyhääelämääjhedelmälliseepalvelutyöhön.
Uskomme, että maailmanlaajuinen seurakunta on Kristuksen ruumis, kaikkien uskovien yhteys ja että sen tehtävä on opetuslapseuttaa kaikki kansat.