Aasia on maailman väkirikkain maanosa. Wycliffe Global Alliancen tilastojen mukaan raamatunkäännöstyö sen laajassa merkityksessä on viime vuosina vahvistunut Aasiassa, mutta vuoden 2023 lopussa arvioitiin kuitenkin, että yli 86 miljoonalla ihmisellä ei ole Raamattua tai edes osia siitä omalla kielellään. 

Maanosan sisäiset erot ovat suuria luonnonolosuhteiden sekä poliittisen ja yhteiskunnallisen kehityksen suhteen. Monissa maissa uskonnonvapaus yleensä tai eri uskontojen yhdenvertainen rinnakkaiselo ei toteudu. Samassa maassa koulutetaan huippuosaajia, mutta toisaalta vähemmistöasemassa olevilla lukutaito ei ole itsestäänselvyys.  

Raamatunkäännöstyössä toimintaympäristön monimuotoisuus heijastuu käännöstiimien yhteydenpitokanavien ja käännettyjen tekstien julkaisutapojen kehittämisenä ympäristöön ja käyttäjille sopiviksi. Raamatun tekstejä julkaistaan ja niistä käydään keskustelua sosiaalisessa mediassa, teksteistä tehdään äänitteitä, joita voi kuunnella yksinkertaisella kuuntelulaitteella tai älypuhelimesta ja Jeesus-filmi on monen kieliyhteisön saatavilla omalla kielellä. 

Aasiassa asuvien kieliyhteisöjen parissa työskenteli vuoden 2024 alussa yksitoista työntekijää Wycliffen tai suomalaisten yhteistyöjärjestöjen lähettäminä. 

Etätyön ihme
Kari ja Susanne Valkama

Kumppaneiden palveluksessa

Matkatyötä Aasiaan
Monikansallisen tiimin jäseninä
Näkynä seurakunta
Tuula Kosonen