Raamatun kääntäminen on olennainen osa työtämme. Uskomme, että Raamatun tekstit ovat Jumalan Hengen innoittamia. Uskomme myös, että ne kertovat Jumalan toiminnasta maailmassa ja ohjaavat ihmisen Jumalan yhteyteen. Siksi näemme myös, että Raamatun kääntäminen on tärkeää, jotta kukaan ei jäisi kielensä takia Jumalan valtakunnan ulkopuolelle.

Jo Raamatun alkukieliset tekstit ovat osittain käännöstä (esimerkiksi Jeesuksen sanojen osalta). Raamatun tekstejä on käännetty eri kielille kristinuskon alkuvaiheista lähtien, Vanhan testamentin osalta jo tätä ennen. Raamatun kääntäminen on mahdollistanut, ja mahdollistaa, kristillisen seurakunnan synnyn kansojen keskuuteen.

Tähän päivään mennessä koko Raamattu on käännetty yli 700 kielelle, joita puhuu äidinkielenään valtaosa maailman kansoista. Kuitenkin noin 1,5 miljardia ihmistä puhuu äidinkielenään kieltä, jolle on käännetty vasta vain osa Raamatusta, tai käännöstä ei ole lainkaan. Monikielisissä yhteisöissä ihminen voi olla lähes äidinkielinen myös kielellä, joka ei varsinaisesti ole hänen äidinkielensä. Yli sadan miljoonan ihmisen äidinkieli kuuluu kieliin, joille käännöstä ei tarpeesta huolimatta ole vielä aloitettu. Alempaa näet tarkempia lukuja ja tuoreet raamatunkäännöstyön tilastot. Historiallisen (englanninkielisen) katsauksen eri kielillä valmistuneisiin käännöksiin saat täältä.

Raamatun kääntäminen on tyypillisesti monenkeskistä yhteistyötä. Siihen osallistuu usein monia eri seurakuntia, kirkkoja ja järjestöjä. Tekstin varsinaisina kääntäjinä toimivat aina kohdekielen äidinkieliset puhujat. Asiantuntijatehtävissä (esimerkiksi kielitieteen tai ihan Raamatun asiantuntijoina) voi toimia monenkielisiä ja -maalaisia osaajia. Wycliffe Raamatunkääntäjien kautta lähetettyjä työntekijöitä on osallistunut yli neljänkymmenen vuoden aikana osallistunut raamatunkäännöstyöhön. He ovat olleet osallisina ainakin 37 valmistuneen Uuden testamentin tai koko Raamatun käännöksen tuottamiseen. Tälläkin hetkellä monet lähetetyistä työntekijöistämme toimivat raamatunkäännöstyön eri tehtävissä. Jos haluat katsoa, missä päin maailmaa heitä on, voit tarkastella tätä karttaa.

Raamatun kääntäminen on hyödyllistä, jos käännös tulee ihmisten ja seurakuntien käyttöön. Raamatun, ja pelkän Uuden testamentinkin tekstien kääntäminen kestää yleensä vuosikymmeniä. Tänä aikana tehdään jo paljon muutakin. Käännettyjä tekstejä käytetään seurakunnissa ja seurakuntalaisia opetetaan lukemaan. Parhaimmillaan käännöstyö yhdessä lukutaito-opetuksen, äidinkielisen oppimisen ja seurakunnan kasvun tukemisen kanssa synnyttää seurakunnan, joka on juurtunut kansan keskuuteen. Lisäksi se parantaa kieliyhteisön asemaa.

Raamatunkäännöstyön lukuja

Kuvat: Marc Ewell