Arvomme ovat kiteytettynä ystävyys, osallisuus, paikallisuus, kestävyys ja laadukkuus. Alta voit lukea tarkemmin, miten nämä näkyvät työssä ja miten niihin vaikutetaan. Työstä voit lukea täältä.

YSTÄVYYS

Yhteistä näkyä toteuttaessamme pidämme toisiamme tasavertaisina kumppaneina ja ystävinä. Tarvitsemme toisiamme, vahvistamme toisiamme, opimme toisiltamme ja iloitsemme toistemme onnistumisista.


OSALLISUUS

Osallistumme Jumalan alkuun saattamaan ja omistamaan työhön hänen Sanaansa sitoutuen. Tunnustamme maailmanlaajuisen Seurakunnan keskeisen aseman Jumalan toiminnan välikappaleena. Elämme ja toimimme yhdessä eri kirkkokuntien, seurakuntien ja yhteisöjen kanssa Seurakunnan kasvun, vahvistumisen ja yhteyden vaalimiseksi.


PAIKALLISUUS

Tunnustamme yhteisön vastuun omasta elämästään ja tulevaisuudestaan. Osallistumisemme lähtökohtana ovat yhteisön kieli ja kulttuuri sekä käsitys tilanteestaan ja tarpeistaan.


KESTÄVYYS

Vahvistamme niiden toimijoiden osallisuutta, joilla on pitkäaikainen läsnäolo yhteisössä ja luontainen omistajuus yhteisön keskuudessa tehtävään työhön. Vastustamme kiusausta keskittyä nopeisiin, helposti mitattaviin tai markkinoitaviin tuloksiin.


LAADUKKUUS

Sitoudumme oman elämämme ja toimintamme kokonaisvaltaiseen arviointiin sekä jatkuvaan oppimiseen yhdessä toisten kanssa.