Äidinkielisen lapsityön kehittäminen kalumpangin, moan, sumban, mamasan ja bambamin ja tabulahanin kielillä Indonesiassa.

MIKSI?

Monet indonesialaiset seurakunnat toimivat maan pääkielellä. Myös mahdollinen lapsityö tapahtuu tällä kielellä, jota lapset eivät puhu kotonaan. Tämä vaikeuttaa lasten osallistumista, ja Raamatun sanoma ja kristillisen uskon sisältö jäävät tällöin lapsille usein etäisiksi. 

Monille Indonesian vähemmistökielille on käännetty tai käännetään Raamattua. Mikä merkitys näillä käännöksillä tulee olemaan Indonesian seurakunnille, riippuu pitkälti siitä, kasvaako uusi sukupolvi Jumalan tuntemiseen oman äidinkielensä välityksellä. Äidinkielinen pyhäkoulu auttaa lapsia juurtumaan Jumalan sanaan, ja Jumalan luoma potentiaali pääsee lapsissa täyteen kukoistukseensa. 

MITÄ TEEMME?

Wycliffe Raamatunkääntäjät ja indonesialainen Yayasan Sulinama ovat vuodesta 2018 lähtien kouluttavat seurakuntien lapsityöntekijöitä ja auttaneet äidinkielisen pyhäkoulumateriaalin tuottamisessa ensin kalumpangin kielellä. Toiminta on sen jälkeen laajentunut ja siirtynyt moan– ja sumbankielisiin seurakuntiin.

Pyhäkoulussa lapset oppivat Raamatun kertomuksia omalla kielellään, saavat laulaa ja rukoilla omalla kielellään ja harjoittelevat myös lukutaidon alkeita omalla kielellään. Pyhäkoulussa lapset oppivat tuntemaan Jeesuksen ystävänään opettelematta ensin vierasta kieltä.

Pian sen jälkeen, kun pyhäkouluopettajat alkoivat käyttää lasten äidinkieltä kalumpanginkielisessä seurakunnassa, pyhäkoulun kävijämäärä kasvoi valtavasti. Lapset jonottivat sunnuntaisin kirkkoon jo pitkään ennen pyhäkoulun alkua. Pyhäkoulusta oli tullut lapsille kiinnostavaa, kun he ymmärsivät mitä puhuttiin. Opettajat olivat aluksi ihmeissään siitä, että lapset alkoivat osallistumaan itse keskusteluun ja reagoivat siihen, mitä heille puhuttiin. Jotkut lasten vanhemmista olivat vaikuttuneita siitä, että lapset olivat alkaneet itse rukoilla uskoen, että Jumala ymmärtää heitä, vaikka he puhuvat omaa kieltään. Äidinkielinen pyhäkoulu onkin saanut myös monet aikuiset havahtumaan siihen, että kristillisessä seurakunnassa voidaan käyttää kansankieltä.

Toinen indonesialainen kumppanimme SULUH on pyytänyt meitä aloittamaan kanssaan Sana lapsille -toiminnan seurakunnissa, joissa puhutaan mamasan, bambamin ja tabulahanin kieliä. Pystymme aloittamaan työtä näillä uusilla alueilla vain siinä määrin, kuin saamme työhön uusia lahjoittajia.

MITEN VOIT OSALLISTUA?

Toiminnan alustava budjetti Sulinama-yhteistyölle on 30 000 euroa ja SULUH-yhteistyön käynnistämiseksi 40 000 euroa.

Vuodelle 2023 tavoittelemme 70 000 euron lahjoitussummaa. Pystymme laajentamaan toimintaa vain siinä määrin kuin lahjoituskertymä sen sallii.:

01.09.2023 tarpeesta puuttuu vielä 47 703 euroa. Voisitko sinä lahjoittaa Indonesian lasten tulevaisuudelle?

Kuva: Milka Myllynen

Kartat: Infogram