Wycliffe

Teemme työtä maailman kieliyhteisöjen hyväksi yhdessä suomalaisten, kansainvälisten ja kansallisten kumppaniemme kanssa.

Näkymme

Näkymme on, että äidinkielellä ilmaistu Jumalan sana vaikuttaisi pelastusta ja kokonaisvaltaista muutosta yksilöiden ja yhteisöjen elämässä.

Yhteisöjen äidinkielen käytön edistäminen on läsnä kaikessa työssämme. Ilman äidinkielen käyttöä ja äidinkielistä Jumalan sanaa ei seurakunta yleensä voi juurtua yhteisön keskuuteen. Ilman äidinkielistä lukutaitoa ja koulutusta eivät vähemmistöt yleensä voi saavuttaa tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa.

Kansalliset ja kansainväliset kumppanimme

Wycliffe Raamatunkääntäjät on osa kansainvälistä Wycliffe Global Alliance -verkostoa. Verkostoon kuuluu noin sata raamatunkäännöstyön järjestöä. Näistä suurin osa on afrikkalaisia, aasialaisia ja latinalaisamerikkalaisia järjestöjä, jotka tekevät työtä omien maidensa kielivähemmistöjen hyväksi. Osa järjestöistä on kaltaisiamme länsimaalaisia järjestöjä.

Wycliffe Raamatunkääntäjät lähettää suomalaisia työntekijöitä allianssijärjestöjen työyhteyteen ja tukee allianssijärjestöjen toteuttamia kielihankkeita.

Wycliffe Raamatunkääntäjät (WRK) toimii läheisessä yhteistyössä myös kansainvälisen SIL International -järjestön kanssa. Wycliffe Global Alliance -verkostolla ja SIL:lla on yhteinen historia, mutta ne ovat nykyään hallinnollisesti täysin erilliset.

SIL on maailmanlaajuisesti tunnettu vähemmistökielten parissa tekemästään tutkimuksesta ja kielenkehitystyöstä sekä raamatunkäännöstoiminnasta.

Wycliffe Raamatunkääntäjät lähettää suomalaisia työntekijöitä SIL:n työyhteyteen ja tukee SIL:n toteuttamia kielihankkeita.

Kotimaiset kumppanimme

Wycliffe Raamatunkääntäjillä on yhteistyösopimus seuraavien lähetysjärjestöjen ja kirkkokuntien kanssa: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Vapaakirkko, Suomen Lähetysseura, Lähetysyhdistys Kylväjä, Fida International, Suomen Baptistikirkko, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland sekä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.

Lähetämme työntekijöitä yhteistyössä näiden järjestöjen ja kirkkokuntien kanssa ja toimimme muutenkin yhteistyössä kotimaassa.

Työmuotomme

Osallistumme työntekijöitä ja rahoitusta lähettämällä sekä yhdessä kumppaniemme kanssa toteuttamalla kielivähemmistöjen asemaa parantaviin hankkeisiin. Keskeisiä työn osa-alueita ovat Raamatun tekstien kääntäminen, Raamatun käytön edistäminen seurakunnissa, äidinkielinen / monikielinen lukutaitotyö sekä äidinkielisen / monikielisen perusopetuksen kehittäminen.

Tehtävämme Suomessa

Yhdessä kumppaniemme kanssa, haluamme tukea suomalaisia seurakuntia lähetysnäyn vahvistamisessa ja kielivähemmistöjä tukevaan lähetystyöhön osallistumisessa. Mahdollistamme suomalaisille seurakunnille työntekijöiden lähettämisen globaalin verkostomme työyhteyteen ja osallistamme seurakuntia työn rahoitukseen.

Edistämme ja koordinoimme raamatunkäännöstyötä tukevaa rukoustoimintaa Suomessa.

Miten sinä ja sinun seurakuntasi osallistutte raamatunkäännöstyöhön?

 

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry vaatii jäseniään pitäytymään seuraavaan kristinopilliseen tunnustukseen:

 

Uskomme, että Raamattu, Jumalan Sana, on Jumalan Hengen innoittama. Se on täysin luotettava ja ylin auktoriteetti kaikissa uskoa ja elämää koskevissa asioissa.

Uskomme yhteen iankaikkiseen Jumalaan, kolmiyhteiseen Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Uskomme, että jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotuna arvokas, mutta synnin vuoksi vieraantunut Jumalasta ja toisista ihmisistä ja tarvitsee siksi sovituksen.

Uskomme, että Jeesus Kristus, neitsyt Mariasta syntynyt Jumalan Poika, on sekä tosi Jumala että tosi ihminen. Hän osoitti Jumalan rakkauden syntisiä kohtaan kärsimällä kuolemanrangaistuksen heidän puolestaan, nousi ruumiillisesti kuolleista ja astui ylös taivaaseen, jossa hän rukoilee omiensa puolesta.

Uskomme, että kaikki, jotka tekevät parannuksen ja luottavat yksin Jeesukseen Kristukseen Herrana ja Vapahtajana, julistetaan Jumalan armosta vanhurskaiksi ja saavat syntien anteeksiannon ja iankaikkisen elämän.

Uskomme, että Herra Jeesus Kristus palaa henkilökohtaisesti kunniassa, herättää kuolleet ja tuomitsee maailman.

Uskomme, että kaikki ihmiset nousevat kuolleista, ne jotka ovat Kristuksessa, nauttimaan iankaikkista elämää Jumalan luona, ja kadotetut kärsimään iankaikkisen eron Hänestä.

Uskomme Pyhään Henkeen, joka antaa uuden elämän niille, jotka uskovat Kristukseen. Läsnäolollaan ja muuttavalla voimallaan Hän antaa uskoville vakuuden ja varustuksen pyhään elämään ja hedelmälliseen palvelutyöhön.

Uskomme, että maailmanlaaja seurakunta on Kristuksen ruumis, kaikkien uskovien yhteys ja että sen tehtävä on opetuslapseuttaa kaikki kansat.