Wycliffe Raamatunkääntäjät ry on raamatunkäännöstyöhön keskittyvä tunnustustenvälinen lähetysjärjestö, joka on osa Wycliffe Global Alliance -verkostoa.

Suomessa Wycliffe Raamatunkääntäjät tekee yhteistyötä eri kristillisiin kirkkoihin kuuluvien seurakuntien ja järjestöjen kanssa.  Olemme avoimia toimimaan yhdessä kaikkien kristillisten suuntausten kanssa, jotka jakavat näkymme ja arvomme.

Raamatunkäännöstyö on laaja-alaista äidinkielisten mahdollisuuksien parantamista, jossa keskeistä on Raamatun tekstien kääntäminen, lukutaitotyö, kielitieteellinen työ, äidinkielisen ja monikielisen koulutuksen kehittäminen sekä äidinkielisen seurakunnan kasvun tukeminen.

YHTEISTYÖSSÄ

Wycliffe Raamatunkääntäjät (WRK) toimii osana sekä Wycliffe Global Alliance -verkostoa että läheisessä yhteistyössä myös kansainvälisen maailmanlaajuisesti tunnetun kielenkehitystä ja raamatunkäännöstyötä tekevän SIL International -järjestön kanssa.

Suomalaiset yhteistyökumppanimme: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Vapaakirkko, Suomen Lähetysseura, Lähetysyhdistys Kylväjä, Fida International, Suomen Baptistikirkko, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland sekä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.

Teemme yhteistyötä myös Inkerin Evankelisluterilaisen kirkon kanssa.


Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n hallituksen jäsenet:

  • Teijo Peltola (pj), apulaislähetysjohtaja
  • Hannele Selesvuo (vpj), ekonomi, eläkkeellä
  • Marko Hanslian, FM, raamatunkäännöstyön koordinaattori
  • Mikko Sivonen, TT, pastori
  • Outi Krause, professori emerita
  • Hanna Penttinen, MuM, kirkkomuusikko
  • Marjo Brownie, FM, lähetystyöntekijä, eläkkeellä