Wycliffe Raamatunkääntäjät ry on raamatunkäännöstyöhön keskittyvä tunnustustenvälinen lähetysjärjestö, joka on osa Wycliffe Global Alliance -verkostoa.

Suomessa Wycliffe Raamatunkääntäjät tekee yhteistyötä eri kristillisiin kirkkoihin kuuluvien seurakuntien ja järjestöjen kanssa.  Olemme avoimia toimimaan yhdessä kaikkien kristillisten suuntausten kanssa, jotka jakavat näkymme ja arvomme.

Raamatunkäännöstyö on laaja-alaista äidinkielisten mahdollisuuksien parantamista, jossa keskeistä on Raamatun tekstien kääntäminen, lukutaitotyö, kielitieteellinen työ, äidinkielisen ja monikielisen koulutuksen kehittäminen sekä äidinkielisen seurakunnan kasvun tukeminen.

Näkymme on omalla kielellä omassa kulttuurissa ilmaistun Jumalan sanan uudistamat ihmiset, yhteisöt ja kansat. 
Tehtävämme on vahvistaa kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen osallisuutta raamatunkäännöstyössä. 

YHTEISTYÖSSÄ

Wycliffe Raamatunkääntäjät (WRK) toimii osana sekä Wycliffe Global Alliance -verkostoa että läheisessä yhteistyössä myös kansainvälisen maailmanlaajuisesti tunnetun kielenkehitystä ja raamatunkäännöstyötä tekevän SIL International -järjestön kanssa.

Suomalaiset yhteistyökumppanimme: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Vapaakirkko, Suomen Lähetysseura, Lähetysyhdistys Kylväjä, Fida International, Suomen Baptistikirkko, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry sekä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.

Teemme yhteistyötä myös Inkerin Evankelisluterilaisen kirkon kanssa.


Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n hallituksen jäsenet:

  • Teijo Peltola (pj), kirkkoherra
  • Hannele Selesvuo (vpj), ekonomi, eläkkeellä
  • Hanna Penttinen, MuM, kirkkomuusikko
  • Henri Hermunen, lähetystyön mobilisaattori
  • Robert Bugenhagen, kielitieteilijä ja raamatunkääntäjä, eläkkeellä
  • Tommi Karjalainen, TT, pastori, opettaja