Wycliffe Raamatunkääntäjät ry (WRK) on osa maailmanlaajuista Wycliffe Global Alliance (WGA) -järjestöyhteisöä, johon kuuluu yli 100 järjestöä. Yhteisön järjestöt palvelevat eri puolilla maailmaa raamatunkäännösliikkeen eri tehtävissä. WRK toimii yhteistyössä paikallisten allianssijärjestöjen kanssa sekä lähettää työntekijöitä raamatunkäännöstyön kansainvälisiin kehittämis-, viestintä- ja hallintotehtäviin. 

SIL Global (entinen SIL International) edustaa Wycliffe järjestöyhteisössä raamatunkäännös-, kieli- ja lukutaitotyön akateemista siipeä. Se vastaa lähtevien varustamisesta tehtävään siinä vaadittavalla tieto-taidolla. Se kehittää jatkuvasti työhön tarvittavia välineitä, joiden avulla Jumalan sana voi tavoittaa erilaisissa elinympäristöissä, kulttuureissa ja elämänvaiheissa eläviä ihmisiä ja yhteisöjä heidän tilanteeseensa sopivalla tavalla. Lähetetyt työntekijämme tuottavat tai käyttävät tiimeissään esimerkiksi seuraavia SIL Globalin vaikutuspiirissä syntyneitä resursseja: 

Kielentutkimus ja käännöstyötä palvelevat eksegeettiset apuvälineet helpottavat paikallisten kääntäjien työtä. IT-ja älypuhelinsovellukset tukevat paikallisia seurakuntia ja kieliyhteisöjä julkaisemaan Raamatun tekstejä sekä muuta Raamatun ja oman kielen käyttöä vahvistavaa materiaalia. Tiimit voivat valita, toimiiko heidän työssään parhaiten painetut kirjat vai kuvitetut kertomukset, äänikirjat vai kenties kaikki edelliset yhdistävä digitaalinen materiaali, jota voi käyttää tietokoneella tai puhelimessa. 

WRK:n lähettämät työntekijät osallistuvat myös kansainvälisten kristillisten järjestöjen ja verkostojen toimintaan, joiden päämääränä on vahvistaa kristittyjen yhteistyötä maailmanlaajuisesti ja samalla mahdollistaa ruohonjuuritason järjestöjen ja kirkkojen verkostoitumista. 

Ihmisten välinen ystävyys, keskinäinen riippuvuus sekä yhteisöjen ja seurakuntien välinen yhteys ja yhteistyö yli kirkkokuntarajojen ovat Wycliffe Raamatunkääntäjien (WRK) arvoista nousevia toimintatapoja, jotka vahvistavat yhteisöjä paikallisesti ja kansainvälisesti.

Kuva Hannu Summasesta
Hannu Summanen
Kuva Hazel ja Hannu Sorsamosta
Hazel ja Hannu Sorsamo
Leena Hartus
Timo Elo

Kumppaneiden palveluksessa

Kuva Paul, Tuula ja Samuel O'Rearista
Paul ja Tuula O’Rear