Perusopetus äidinkielellä: pokomo, digo ja duruma

Kun koulussa puhutaan kieltä, jota lapsi ei ymmärrä, ei voida edellyttää erityisen hyviä oppimistuloksia. Äidinkielinen opetus on avainasemassa lasten oppimisessa. Perusopetus äidinkielellä tukee lapsen perustaitojen kehittymistä. Äidinkielisen opetusohjelman tavoitteena on luoda osallistava ja tasa-arvoinen koulutus, joka antaa oikeudenmukaisen ja laadukkaan opetuksen myös vähemmistökieliä puhuville lapsille.

Mahdollistamalla äidinkielinen koulunkäynti 1.-3. luokilla lisätään tasavertaisuutta kenialaisten lasten keskuudessa, koska ymmärtäessään opetuskieltä lapsi oppii nopeammin, pysyy koulussa pidempään ja saa näin ollen paremman koulutuksen.

Hanke toteutetaan yhdessä kenialaisen kumppanimme BTL-järjestön (Bible Translation and Literacy) kanssa hyvin valmistetuilla MTE (Mothertongue based education, äidinkieleen perustuva koulutus) -ohjelmilla kolmen alkuperäiskielen keskuudessa. Nämä kielet ovat pokomo Tana River -läänissä ja digo ja duruma Kwale-läänissä.

Kenian viranomaisten ohjeiden mukaisesti kaikille kolmelle kielelle valmistetaan opetusmateriaalia ja opettajia koulutetaan äidinkielisen materiaalin käyttöön.

Vuosina 2007-2010 toteutettiin pokomon äidinkielisen koulutuksen hanke, jonka puitteissa tuotettiin äidinkielistä oppimateriaalia, koulutettiin opettajia ja kehitettiin kirjastotoimintaa. Toteutuksesta vastasi Bible Translation and Literacy (BTL). Muut yhteistyökumppanit olivat SIL International, Kenian opetusministeriö (Kenya Institute of Education), Kenian opetusministeriö ja World Vision – Kenia.

Äidinkielisen opetusohjelman tavoitteena on osallistava, laadukas ja tasa-arvoinen koulutus vähemmistökielten lapsille. Koulutuksen taso nousee, kun lapset pystyvät opiskelemaan kielellä, jota he ymmärtävät.

Hankkeen keskeisimmät tulokset tulevat olemaan:

  • Vaikuttaminen: Kieliyhteisöjen (3) alueella oleviin opetusviranomaisiin ja muihin avainvaikuttajiin pidetään tiivistä yhteyttä, ja he tulevat tietoiseksi äidinkielisen koulutusohjelman positiivisista vaikutuksista lasten oppimiseen.
  • Oppimateriaalin kehittäminen: Valmistetaan pokomon-, digon- ja durumankielinen opetussuunnitelma peruskoulun 1.-3. luokille Kenian opetusviranomaisten valvonnassa. Opetusmateriaali, joka sisältää äidinkielen, matematiikan, tieteen alan, yhteiskuntaopin ja uskonnon oppikirjat sekä tarvittavat opettajan oppaat. Materiaali testataan 18 koulussa.
  • Opettajien koulutus:  60 äidinkielistä opettajaa koulutetaan opetustyöhön ja opetusmateriaalin käyttöön.

Hankkeiden toteutuksesta vastaavat kansalliset kumppanimme ja Suomen ulkoministeriö rahoittaa hankkeiden kuluista 85 %. Lahjoituksesi kohdistuu jäljelle jäävään 15 % omarahoitusosuuteemme. Jos haluat olla mukana tukemassa, voit lahjoittaa täältä. 


  • Hankkeen kesto: Ensimmäinen vaihe oli 2015 – 2018, toinen vaihe on 2019-2022
  • Yhteistyökumppani: Bible Translation and Literacy (BTL)
  • Sijainti: Kenian Tana River -läänissä: Pokomo; sekä Kwale -läänissä: Digo and Duruma
  • Hankkeen nimi: Äidinkielinen opetusohjelma Kenian vähemmistökielille

Suomen Ulkoministeriö on myöntänyt rahoitusta pokomon-, orman-, digon- ja durumankieliselle ”Perusta hyvälle oppimiselle – Äidinkielinen esikouluohjelma Keniassa” -hankkeelle vuosille 2023-2026. Hanke toteutetaan yhteistyössä kenialaisen kumppanimme, Bible Translation and Literacy -järjestön kanssa. Päivitämme lisätietoja nettisivuille lähiaikoina.