Äidinkieleen pohjautuvan esiopetuksen käynnistäminen digon, duruman, pokomon ja orman kielillä.

MIKSI?

Maailmassa satoja miljoonia lapsia opetetaan kielellä, jota lapset eivät puhu eivätkä kotiympäristössään kuule. Oppimateriaalit ovat tällä vieraalla kielellä, ja tällä kielellä myös oppimistuloksia mitataan. Tämä on tähän saakka ollut myös digoa, durumaa, pokomoa ja ormaa puhuvien lasten kohtalona Keniassa. Oppimistulokset jäävät usein heikoiksi ja koulutie jää monien kohdalla kesken.

Kun lapsi voi oppia perustaidot kielellä, jota hän osaa, nivoutuu kouluoppiminen yhteen arkielämän kanssa ja lapsen oppimistaidot ja kognitiiviset kyvyt kehittyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Siirtyminen swahilin ja englannin kielellä tapahtuvaan oppimiseen myöhemmillä luokilla voi tapahtua vankalta perustalta.

Mahdollisuus oppia koulussa omalla kielellä on äidinkieltä käyttävän kristillisen seurakunnan ohella keskeinen tekijä siinä, että uusi sukupolvi voi kukoistaa kaikkia Jumalan suomia lahjoja käyttäen.

MITÄ TEEMME?

Wycliffe Raamatunkääntäjät ja kenialainen BTL (Bible Translation and Literacy) kouluttavat opettajia äidinkieleen perustuvaan esiopetukseen, kehittävät äidinkielistä oppimateriaalia ja tukevat paikallista opetushallintoa toiminnan jatkumisen turvaamisessa. Vuosina 2023-2026 äidinkielinen esiopetus käynnistetään kahdessakymmenessä koulussa, ja se tavoittaa noin 6000 lasta ja noin 100 opettajaa. Neljän vuoden aikana kertynyt kokemus auttaa opetusviranomaisia ja opettajia laajentamaan äidinkieleen pohjautuva opetus kielialueiden muihinkin kouluihin.

WRKn ja BTLn yhteistyö äidinkieleen pohjautuvan opetuksen kehittämisessä on jatkunut yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2015.

MITEN VOIT OSALLISTUA?

Toiminnan alustava budjetti vuodelle 2024 on 175 000 euroa. Suomen ulkoministeriö rahoittaa työstä 85%.

Vuodelle 2024 tarvitsemme lahjoituksia 26 026 euroa:

05.06.2024 emme enää tarvitse lahjoituksia Kenian hankkeelle tänä vuonna. Kiitos kaikille osallistuneille! Voisitko lahjoittaa sen sijaan Indonesian Sana lapsille -työhön?Pokomoa, ormaa, digoa ja durumaa puhutaan laajoilla alueilla Keniassa. Karttaan on merkitty keskimääräinen hankealue, jossa kieltä puhutaan.

Kuva: BTL

Kartta: Infogram