Arap Moin peruskoulu on yksi ensimmäisistä kouluista, joissa otettiin käyttöön pokomonkielinen opetusohjelma Tana Riverin läänissä. Koulussa lasten äidinkieli on otettu opetuskieleksi täydellä sydämellä. 

Rouva Yelina Marupulla on vuosien kokemus ekaluokkalaisten lasten opettamisesta heidän äidinkielellään pokomolla tässä koulussa. Kuukausittaisen seurantakäynnin yhteydessä äidinkielen opetuksen koordinaattori Prisca Mbaru sai tilaisuuden vierailla ekaluokkalaisten oppitunnilla ja puhua heidän kanssaan. Yhdessä he miettivät syitä siihen, minkä takia on tärkeää, että äidinkielen opettaminen jatkuu koulussa. 

Stallon Galugalu, eräs oppilaista, hämmästytti Priscaa kertomalla ilosta loistaen opettajansa käyttävän pokomon kieltä selittäessään käsitteitä englannin oppitunneilla ja swahalinkielisillä tunneilla, mikä on auttanut häntä ymmärtämään paremmin opetusta ja pääsemään läpi kokeista.

Teksti: Prisca Habuya Mbaru, Bible Translation and Literacy (E.A)

Kuva: BTL:n kuva-arkisto


Kansainvälisen äidinkielen päivän* juhlinta on ollut oiva tilaisuus pitää esillä äidinkielistä opetusohjelmaa pokomoa, digoa ja durumaa puhuvissa yhteisöissä. Tänä vuonna yli tuhat digon puhujaa osallistui äidinkielen päivän juhlaan, ja heille voitiin näin kertoa äidinkielisen koulutuksen tärkeydestä ja sen hyödyistä niin oppijoille itselleen kuin koko yhteisölle. Radio- ja televisiohaastatteluista käy ilmi, että ihmiset rakastavat omaa kieltään ja haluavat sen osaksi opetusohjelmaa.

Samuel Zaka

*Vuosittain helmikuun 21. päivänä.