Kun oppiminen mahdollistetaan kielellä, jota lapsi itse ymmärtää, kehittyvät kognitiiviset taidot paremmin. Äidinkielisen oppimisen hankkeiden tavoitteena on luoda lapselle oppimisympäristö, jossa hän ymmärtää ja voi oppia asioita, jotka edesauttavat hänen koulumenestystään, lisäävät monilukutaitoa ja tukevat lapsen mahdollisuuksia hyvään elämään.

Tavoitteena on luoda osallistava ja tasa-arvoinen koulutus, joka antaa oikeudenmukaisen ja laadukkaan opetuksen myös vähemmistökieliä puhuville lapsille.

  • Wycliffe Raamatunkääntäjät toteuttaa lhominkielistä esikoulua yhdessä nepalilaisen NELHOS-järjestön (Nepal Lhomi Society) kanssa. Vuosina 2017-2020 äidinkielinen esiopetus alkaa kaikissa lhomien asuinalueen peruskouluissa.
  • Yhdessä kenialaisen kumppanimme BTL-järjestön (Bible Translation and Literacy) kanssa toteutamme äidinkielisen opetusohjelman pokomon, digon ja duruman kielille Keniassa. Tämä opetusohjelma on tarkoitettu peruskoulun 1.-3. luokille.

Hankkeiden toteutuksesta vastaavat kansalliset kumppanimme ja Suomen ulkoministeriö rahoittaa hankkeiden kuluista 85 %. Lahjoituksesi kohdistuu jäljelle jäävään 15 % omarahoitusosuuteemme.