Kielitieteellinen työ on osa raamatunkäännöstyötä. Kirjallisen historian puute ja vajaa kielitieteellinen työ yhdistää monia niistä kielistä, joille Raamattua käännetään ensimmäistä kertaa tai joiden puhujilla ei ole mahdollisuutta äidinkieliseen koulutukseen. Kieltä ei välttämättä ole koskaan aiemmin kirjoitettu, tai äidinkielistä kirjallisuutta on erittäin vähän. Kielen puhujat eivät osaa lukea tai kirjoittaa omaa äidinkieltään, koska kaikki koulutus tapahtuu vieraalla kielellä. Suullisen perimätiedon ja tarinankerronnan perinne saattaa olla vahva. Mutta jos seurakunnat eivät käytä kansan kieltä, ei Raamatun sanoma tule tutuksi suullisessakaan muodossa.

Monet lähetetyt työntekijämme osallistuvat kielen tutkimukseen ja yhdessä kieliyhteisön kanssa myös standardointiin, kuten kirjakielen luomiseen. Kielen äännejärjestelmän, sanaston, kieliopin ja diskurssin tutkimus mahdollistaa kirjakielen kehittämisen ja muun muassa sanakirjojen tuottamisen. Nämä ovat edellytyksenä äidinkielisen kirjallisuuden synnylle, Raamatun tekstien kääntämiselle ja äidinkieliselle seurakunnalle.

Kuva: Rodney Ballard