Äidinkielinen esikoulu konson ja alen kielillä


Muistatko ensimmäisen päivän koulussa? Monille meistä se oli jopa pelottava. Kuvittele siis, jos kaikki opetettaisiin kielellä, jota et ymmärrä. Monet Etiopian maaseudun ihmisistä eivät puhu maan kansallista kieltä, jonka takia hyvä koulutus ei ole ollut heille kielimuurin takia mahdollista. Edellisessä hankkeessa (2016-2020, SIL Etiopia) kehitettiin peruskoulun opetusmateriaalia paikallisilla alen ja konson kielillä, nyt vuorossa on äidinkielinen esikoulu. Tämä hanke pyrkii nyt takaamaan laajan ja laadukkaan äidinkieleen perustuvan esikouluopetuksen noissa yhteisöissä. Tarjoamalla kestävää ja laadukasta äidinkielistä esikouluopetusta, tavoitteena on nähdä alen- ja konsonkielisten yhteisöjen lapset hyvin valmistautuneina menestyksekkääseen peruskoulutukseen. 

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa otetaan käyttöön SIL Etiopian kehitettämät äidinkieliset esiopetusmateriaalit. Paikalliset opettajat koulutetaan lukemaan, kirjoittamaan ja opettamaan omalla kielellään. Lisäksi tehdään opettajien oppaat ja lukukirjat sekä esikoulun luokkahuoneisiin hankitaan olennaiset tarvikkeet. Muutamasta pilotti-luokasta kasvaa  laajempi hallituksen hallinnoima opetusohjelma. Se aloitetaan kouluttamalla lisää opettajia, opettajien mentoreita ja koulujen johtajia.

Kolmivuotisen hankkeen lopussa ensimmäinen ryhmä koulutettuja opettajia omaa elintärkeää kokemusta, ja laajempi ryhmä opettajia sekä koulutusalan viranomaisia on kykenevä kouluttamaan muita. Lisäksi kolmen vuoden sisällä äidinkielistä materiaalia on tarpeeksi ja oppijat hallitsevat luku- ja kirjoitustaidon. Kuinka oppia lukemaan, jos ei ymmärrä kieltä, millä teksti on kirjoitettu eikä tunnista asioita, mistä puhutaan? Äidinkielisen lukutaidon kehittyminen on tärkeää tulvaisuuden oppimisen kannalta.

Lapset, vanhemmat, opettajat ja koulutuksesta vastaavat viranomaiset ovat kaikki hankkeen hyödynsaajia. Epäsuoria hyödynsaajia ovat esikoululaisten perheet ja lopulta koko alen- ja konsonkieliset yhteisöt voivat nauttia kestävästä äidinkieleen perustuvasta esikoulusta tämä on tärkeää laajemmalle yhteiskunnalliselle kehitykselle.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 • Edistää yhteisön sitoutumista kehittämään oman kielen roolia koulutuksessa.
 • Edistää esiopetuksen opetus- ja oppimisolosuhteiden paranemista.
 • Asiaankuuluvat hallituksen sidosryhmät sitoutuvat hankkeen tavoitteisiin ja sen toteuttamiseen
 • Koulutuksen hallinnan eri tasoja vahvistetaan.
 • Riittävästi laadukkaita opetus- ja oppimateriaaleja pilottikouluihin.
 • Esiopetuksen opettajat ja tukihenkilöt ovat koulutettuja ja valmiita opettamaan äidinkielen 0-luokan opetussuunnitelmaa muodollisessa koulujärjestelmässä.
 • Lapset oppivat äidinkielellään ja valmistautuvat ala-asteen koulutukseen.

Keräystavoitteemme vuodelle 2021 on 28 000 euroa. Tule mukaan mahdollistamaan konson- ja alenkielisten lasten oppiminen.


 • Hankkeen kesto: 2021-2023
 • Yhteistyökumppani: SIL Etiopia
 • Sijainti: Southern Nations -lääni, Etiopia 5°20’23.2″N 37°26’30.9″E
 • Hankkeen nimi: Äidinkielinen esikouluhanke Konso ja Ale yhteisöille
 • Hanketta rahoittaa myös Suomen ulkoministeriö.

Kuva: Adam Jeske