Äidinkieleen pohjautuvan esiopetuksen käynnistäminen konson ja alen kielillä.

MIKSI?

Maailmassa satoja miljoonia lapsia opetetaan kielellä, jota lapset eivät puhu eivätkä kotiympäristössään kuule. Oppimateriaalit ovat tällä vieraalla kielellä, ja tällä kielellä myös oppimistuloksia mitataan. Tämä on tähän saakka ollut myös konsoa ja alea puhuvien lasten kohtalona Etiopiassa. Oppimistulokset jäävät usein heikoiksi ja koulutie jää monien kohdalla kesken.

Kun lapsi voi oppia perustaidot kielellä, jota hän osaa, nivoutuu kouluoppiminen yhteen arkielämän kanssa ja lapsen oppimistaidot ja kognitiiviset kyvyt kehittyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Siirtyminen amharan kielellä tapahtuvaan oppimiseen myöhemmillä luokilla voi tapahtua vankalta perustalta.

Mahdollisuus oppia koulussa omalla kielellä on äidinkieltä käyttävän kristillisen seurakunnan ohella keskeinen tekijä siinä, että uusi sukupolvi voi kukoistaa kaikkia Jumalan suomia lahjoja käyttäen.

MITÄ TEEMME?

Wycliffe Raamatunkääntäjät ja SIL Etiopia kouluttavat opettajia äidinkieleen perustuvaan esiopetukseen ja kehittävät äidinkielistä oppimateriaalia. Vuosina 2021-2023 äidinkielinen esiopetus käynnistetään 25 koulussa, ja se tavoittaa vuosittain yli tuhat esikouluikäistä lasta.

Wycliffe Raamatunkääntäjien ja SIL Etiopian yhteistyö on jatkunut vuosikymmeniä. Useat Wycliffe Raamatunkääntäjät ovat toimineet raamatunkäännöstyössä SIL Etiopian alaisuudessa. Nyt yhteistyössä toteutettava opetushanke on jatkumoa tälle pitkälle yhteistyölle.

MITEN VOIT OSALLISTUA?

Toiminnan alustava budjetti vuodelle 2024 on 63 000 euroa. Suomen ulkoministeriö rahoittaa äidinkieleen pohjautuvan esiopetuksen hankkeesta 85 %.

Vuodelle 2024 tarvitsemme lahjoituksia 11 150 euroa:

05.06.2024 tarpeesta puuttuu vielä 7 514 euroa. Kiitos kaikille jo aiemmin osallistuneille! Voisitko sinäkin lahjoittaa Etiopian lasten tulevaisuudelle?

Kuva: Engida Kussia

Kartta: Infogram