Äidinkieleen pohjautuvan perusopetuksen käynnistäminen lhomin kielellä.

MIKSI?

Maailmassa satoja miljoonia lapsia opetetaan kielellä, jota lapset eivät puhu eivätkä kotiympäristössään kuule. Oppimateriaalit ovat tällä vieraalla kielellä, ja tällä kielellä myös oppimistuloksia mitataan. Tämä on tähän saakka ollut myös lhomia puhuvien lasten kohtalona Nepalissa. Oppimistulokset jäävät usein heikoiksi ja koulutie jää monien kohdalla kesken.

Kun lapsi voi oppia perustaidot kielellä, jota hän osaa, nivoutuu kouluoppiminen yhteen arkielämän kanssa ja lapsen oppimistaidot ja kognitiiviset kyvyt kehittyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Siirtyminen nepalin kielellä tapahtuvaan oppimiseen myöhemmillä luokilla voi tapahtua vankalta perustalta.

Mahdollisuus oppia koulussa omalla kielellä on äidinkieltä käyttävän kristillisen seurakunnan ohella keskeinen tekijä siinä, että uusi sukupolvi voi kukoistaa kaikkia Jumalan suomia lahjoja käyttäen.

MITÄ TEEMME?

Wycliffe Raamatunkääntäjät ja Nepalin lhomien kansalaisjärjestö NELHOS kouluttavat opettajia äidinkieleen perustuvaan perusopetukseen ja kehittävät Nepalin opetussuunitelman mukaista äidinkielistä oppimateriaalia peruskoulun alaluokille. Vuosina 2018-2024 äidinkielinen perusopetus käynnistetään neljässätoista koulussa, ja se tavoittaa vuosittain noin 700 esikoulu- ja alakouluikäistä lasta.

WRKn ja NELHOSin yhteistyö lukutaitotyön ja äidinkieleen pohjautuvan opetuksen kehittämisessä on jatkunut yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2008.

MITEN VOIT OSALLISTUA?

Toiminnan alustava budjetti vuodelle 2023 on 127 000 euroa. Suomen ulkoministeriö rahoittaa työstä 85%.

Vuodelle 2023 tarvitsemme lahjoituksia 19 000 euroa:

01.09.2023 tarvetta ei ole enää tämän vuoden osalta uusille lahjoituksille. Kiitos kaikille jo aiemmin osallistuneille! Voisitko sinä lahjoittaa sen sijaan Indonesian lasten tulevaisuudelle?Kuva: Nangsha Lhomi

Kartta: Infogram