Äidinkielinen esi- ja alakoulu lhomin kielellä Nepalissa

Äidinkielisen esikoulun ja alakoulun (1.-5. lk) tavoitteena on luoda lapselle oppimisympäristö, jossa hän ymmärtää ja voi oppia asioita, jotka edesauttavat hänen oppimistaan koulussa myös nepalin kielellä. Äidinkielinen esi- ja alakoulu tukee lapsen mahdollisuuksia hyvään elämään, kehittää hänen kognitiivisia taitoja ja lisää monilukutaitoa.

Lasten asema Nepalissa, varsinkin vähemmistöryhmien keskuudessa, on huono. Lhominkielisen vähemmistöryhmän lapsille ei ole aiemmin ollut tarjolla esikoulua. Nämä lapset joutuvat aloittamaan koulun heille vieraalla kielellä nepaliksi, mikä aiheuttaa koulun keskeytymisiä ja lopulta syrjäytymistä. Äidinkielisen esikoulun kautta lhomi-kansan lapset ovat voineet ensimmäistä kertaa oppia omalla äidinkielellään. Omalla, tutulla kielellä käytävä esikoulu on mielekästä ja tukee lapsen kehitystä paremmin.

Edellinen hankekausi keskittyi esikouluasteen ja ensimmäisen luokan opetuksen laadun parantamiseen. Suuri osa opetuksen piirissä olleista lapsista on saavuttanut peruslukutaidon. Kuitenkin, jotta saavutetaan perustaidot myös lukemisessa ja matematiikassa, lhominkielistä koulutusta täytyy kehittää. Tämä hanke keskittyy peruskoulun 2. 5. luokkaan. Päätavoite on parantaa oppimistuloksia kaikissa julkisissa kouluissa, joita lhominkieliset lapset käyvät.

Kun lapselle mahdollistetaan esikoulu ja alakoulu tämän ymmärtämällä kielellä, tasavertaisuus hyvään koulutukseen lisääntyy kohderyhmän ja muiden nepalilaisten lasten välillä. Siirtyessään äidinkielisen oppimisen jälkeen nepalinkieliseen kouluun lapsilla on paremmat edellytykset oppia vieraallakin kielellä, eivätkä he keskeytä koulua. Tämä saavutetaan hyvin valmistetuilla Mother Tongue Based Early Childhood Education (MTB ECE, äidinkieleen perustuva esiopetus) -ohjelmalla, joka kehitetään kohdekielelle.

Lhominkielinen opetusohjelma Nepalissa on Wycliffe Raamatunkääntäjien ja sen nepalilaisen kumppanin NELHOS-järjestön (Nepal Lhomi Society) yhteistyöhanke. Projektissa valmistetaan äidinkielinen esikoulun ja alakoulun opetusohjelma lhominkielisen vähemmistöryhmän käyttöön. Vuosina 2017-2020 äidinkielinen esiopetus aloitettiin 14 lhomien asuinalueen peruskoulussa. Projekti laajenee vuosina 2021-2024 kattamaan luokat eskarista aina alakoulun 5. luokkaan asti.

Projektin käytännön toteutuksesta vastaa NELHOS, jonka toimintamahdollisuudet vahvistuvat projektin myötä äidinkielisen opetustyön osaajana sekä vähemmistökieliryhmien ja syrjäytyneiden ihmisryhmien oikeuksien puolustajana. Muutkin paikalliset toimijat hyötyvät järjestön laajentuvista toimintamahdollisuuksista.

Projektilla parannetaan heikommassa asemassa olevien lasten oikeuksia oppimiseen. Erityisesti tyttöjen, vammaisten ja alempiin kasteihin kuuluvien oikeudet huomioidaan projektissa. Lisäksi valmistetut oppimateriaalit sisältävät teemoja, kuten esimerkiksi sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen, vammaisuus ja ilmastonmuutos.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat:

  • Vaikuttamistyö sidosryhmien asenteisiin
  • Äidinkielisen koulutusohjelman ja materiaalin tuottaminen
  • Opettajien kouluttaminen
  • Pilottiluokat
  • Toimintamahdollisuuksien laajentaminen

Hankkeiden toteutuksesta vastaavat kansalliset kumppanimme ja Suomen ulkoministeriö rahoittaa hankkeiden kuluista 85 %. Lahjoituksesi kohdistuu jäljelle jäävään 15 % omarahoitusosuuteemme. Jos haluat olla mukana tukemassa, voit lahjoittaa täältä. 


  • Hankkeen kesto: 2017-2020 (1. vaihe), 2021-2024 (2. vaihe)
  • Yhteistyökumppani: Nepal Lhomi Society (NELHOS)
  • Sijainti: Sankhuwasabhan piiri, Koillis-Nepal
  • Hankkeen nimi: Äidinkieleen perustuva peruskoulu -ohjelma lhomin kielellä