Olen Genda Angjuk. Toimin rehtorina Shree Makpa Alungin peruskoulussa Rukaman kylässä Nepalissa. Minulla on kokemusta opetustyöstä 16 vuoden ajalta.

Aiemmin lhominkielisillä lapsilla oli oppimis- ja ymmärtämisvaikeuksia koulussa, koska opetuksessa ei käytetty heidän omaa kieltään.

Alkuun NELHOS-järjestö piti aikuisille lukutaitokursseja äidinkielessä ja myöhemmin myös nepalin kielessä. Aikuisten lukutaitotyöstä hyötyivät pääasiassa 15-45-vuotiaat. He oppivat kirjoittamaan oman nimensä, aakkoset, sanoja ja lyhyitä lauseita, tekemään yksinkertaisia laskutoimituksia, käyttämään matkapuhelinta ja osa oppi vasta kurssilla käyttämään myös Facebookia ja Messenger-chattia. Kuulemani mukaan osallistujat ovat pitäneet lukutaitotunneista niin kovasti, että he toivoivat, että jatkossa olisi myös tunteja muista elämäntaidoista.

Myöhemmin lhomeille tuli mahdolliseksi käydä esikoulu omalla kielellä, mikä toi ison muutoksen lhomilasten opintielle. Lapset viihtyivät hyvin esikoulussa, mikä myös helpotti heidän siirtymistään nepalinkielisen peruskoulun ensimmäiselle luokalla, kun heillä oli jo hyvä perusta oppimiselle omalla äidinkielellään. Nyt äidinkieleen perustuvan peruskouluohjelman ansiosta lhomit voivat käydä myös ensimmäisen ja toisen luokan omalla kielellään.

Olen todella onnellinen tästä niin opettajana kuin vanhempanakin, koska äidinkielinen opetus sekä parantaa lasten akateemisia taitoja että vahvistaa omaa kieltämme ja kulttuuriamme. Olen myös huomannut äidinkielistä opetusta saaneiden lasten olevan parempia esimerkiksi matematiikassa, nepalin kielessä ja muissa kouluaineissa verrattuna englanninkielistä sisäoppilaitosta käyneisiin lapsiin. Toivonkin äidinkielisen opetusohjelman laajentuvan viidenteen luokka-asteeseen.

Teksti: Genda Angjuk

Kuva: Jouni Mäkelä

Kirjoittajan toive on toteutumassa, sillä lhominkielinen opetus laajenee luokka-aste kerrallaan viidennelle luokalle asti. NELHOS tekee asian tiimoilta jatkuvaa yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja julkisten koulujen kanssa.