Äidinkielinen opetussuunnitelma on tuottanut tulosta Keniassa, ja lasten oppiminen on helpottunut huomattavasti. Wycliffe Raamatunkääntäjien hankekoordinaattori Jouni Mäkelä vieraili kesällä pilottikouluissa.

Kolmasluokkalaisten pokomonkielisen oppitunnin (kuva alla) opettaja kertoo, että kouluun tulee oppilaita enemmän kuin koskaan, sillä vanhemmat näkevät lasten hyötyvän omalla kielellä tapahtuvasta opetuksesta. Äidinkielisen opetusohjelman ja materiaalien avulla lapset pystyvät ilmaisemaan itseään paremmin ja oppimaan helpommin.

“Esimerkiksi 8. luokalla on tällä hetkellä lukutaidottomia nuoria, jotka eivät ole hyötyneet tästä ohjelmasta. Nyt lähes kaikki lapset oppivat lukemaan jo 1. luokalla tai viimeistään 2. luokalla. Oppiminen on tullut helpoksi”, pokomonkielisen alakoulun opettaja lisää. 

Duruman kielellä on opeteltu esimerkiksi ruumiinosia kenialaisessa Dumbulen alakoulussa. “Kuvan (alla) tyttö pääsi piirtämään ihmisen, jota käytettiin sitten havainnollistamaan eri ruumiinosia. Tytön keskittyminen oli ihailtavaa. Koko luokka pidätti hengitystä, kun hän taiteili ihmisen kuvaa. Useaan otteeseen luulin, että piirros oli jo valmis, mutta työ jatkui hetken tuumauksen jälkeen. Hän halusi lisätä mahdollisimman tarkasti pieniäkin yksityiskohtia”, hankekoordinaattorimme Jouni Mäkelä kertoo vierailustaan koulussa.

“Keskusteluissa koulun johtohenkilökunnan ja oppilaiden vanhempien kanssa Reubenin alakoulussa saimme hyvää palautetta lähinnä lasten koulumenestyksestä”, Jouni jatkaa. “He olivat kuitenkin huolissaan tulevaisuudesta, koska hanke on päättymässä tämän vuoden lopussa. Opettajat kuitenkin vakuuttivat, että he jatkavat äidinkielen opettamista ja myös muiden aineiden opettamista oppilaiden äidinkielellä, Jouni kommentoi.

Suomen Ulkoministeriö on myöntänyt rahoitusta Wycliffe Raamatunkääntäjien esikouluhankkeelle “Perusta hyvälle oppimiselle Äidinkielinen esikouluohjelma Keniassa”, joka toteutetaan pokomoa, ormaa, digoa ja durumaa puhuvien parissa 20232026. Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan myös lahjoitusvaroja.

Kuvat: Jouni Mäkelä