Konsonkielinen Raamattu. Kuva: Lydia Hoeft

”Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, ja siitä me iloitsemme.” Ps. 126:3.

— Yllä olevan johtolauseen kanssa saimme iloita konsonkielisen koko Raamatun käyttöönottojuhlassa Konson Jelaqalen seurakunnan täydessä kirkossa sunnuntaina 11.2.2024, raamatunkäännöstyössä mukana ollut Mirjami Uusitalo kertoo.

Juhlassa oli mukana vieraita Islannin Luterilaisesta Lähetyksestä ja Raamattuseurasta, amerikkalaisesta Lutheran Bible Translators -järjestöstä, Etiopian Raamattuseurasta, Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksestä ja SIL Etiopia- järjestöstä, Mekane Yesus -kirkon Lounaisesta Synodista Arba Minchistä ja naapurirovastikunnista, sekä paikallisia hallintovirkamiehiä.

Mukana olivat myös lähes kaikki käännöstyöhön osallistuneet kääntäjät ja konsultit. Juhlat alkoivat jo lauantaina Raamatun käyttöön opastavalla seminaarilla sekä todistuksilla Uuden testamentin tuomista siunauksista ihmisten elämässä.

Sanoma kirkastuu

Eräs nainen kertoi, kuinka hänen kuunnellessaan vuonna 1995 painettua neljää konsonkielistä evankeliumia, hänelle vähitellen kirkastui kristinuskon sanoma. Kuunnellessaan hän myös sai sydämelleen lauluja, joita sitten esitti. Nykyisin hän osaa itsekin lukea.

Raamatunkäännöstyö konsoksi sai alkusysäyksen vuonna 1973, kun Gudina Tumsa, Mekane Yesus -kirkon silloinen presidentti, yhdessä muiden evankelisten kirkkojen kanssa perusti komitean Raamatun kääntämistä varten. Komitean aloitteesta aloitettiin seuraavana vuonna käännöstyön kurssit yhdessä SIL-järjestön ja Etiopian Raamattuseuran kanssa.

Koska maan silloinen kommunistinen hallinto ei katsonut suopeasti Raamatun kääntämistä, työ aloitettiin lukutaitoa innostavalla pikkukirjasella, ”Uusi Tie” (Haaraya se Pora), joka ilmestyi 5 000 kappaleen painoksena 1980. Konson oikeinkirjoitusjärjestelmä oli laadittu Addis Abeban yliopistossa. Kirjaimisto pohjautui perinteiseen etiopialaiseen fidelitavukirjoitukseen.

Vuonna 1976 osallistuivat ensimmäiset konsolaiset käännöstyön kurssille. Varsinainen työ alkoi 1978 kahden evankelistan osa-aikaisena työnä. Vuosina 1983-86 työ oli pysähdyksissä, ja pääsi alkamaan uudelleen vuonna 1987, kun Suomen ev. lut. Kansanlähetyksen ja Wycliffe Raamatunkääntäjien yhdessä lähettämä Mirjami Uusitalo sai loppuun amharan kieliopinnot, ja sai työluvan pystyen näin aloittamaan konson kielen opinnot Hirut Beyenen kanssa.

Syksyllä 1988 mukaan liittyi Estiphanos Berisha ja tiimi aloitti varsinaisen käännöstyön Arba Minchissä Mirjamin asunnossa.

Seurakuntalaisten elämä uudistuu

Uusi testamentti saatiin käyttöön 2002 syksyllä. Reilun kolmen vuoden kuluttua, 2005 alussa, käynnistyi Vanhan testamentin kääntäminen. Ennen kuin konsonkielinen koko Raamattu julkaistiin, myös Uusi testamentti käytiin läpi, olihan kieli hieman muuttunut kahdenkymmenen vuoden aikana.

Kun Konson Uuden testamentin käyttöönottoa juhlittiin syyskuussa 2002, painetut 2 500 kappaletta myytiin loppuun kolmessa päivässä. Tämä oli tulosta tehdystä lukutaitotyöstä ja osoitus kirkon tekemän lukutaitotyön tärkeästä merkityksestä Raamatun käytön edistämisessä. Joka puolelta kuului uutisia seurakuntalaisten elämän uudistumisesta. Kiitos tästä kuuluu Jumalalle.

Raamatun tekstien kääntämisen rinnalla äänitettiin Luukkaan evankeliumin pohjalta Jeesus-filmi, joka otettiin käyttöön vuoden 2007 syksyllä.

Konson kielen kirjoitusjärjestelmä vaihdettiin muutama vuosi sitten perinteisistä etiopialaisista fidelikirjaimista latinalaiseen kirjaimistoon, joka on suurimmalle osalle uusi kirjaimisto. Konsonkielinen Raamattu aiotaan painaa myöhemmin myös perinteisillä fidelikirjaimilla.

Teksti: Mirjami Uusitalo