KAMERUN

Rovaniemeläinen Annukka ja skotlantilainen Willie ovat työskennelleet kahden kamerunilaisen kieliyhteisön parissa 30 vuoden ajan, joista viimeiset kahdeksan Skotlannista käsin etätyönä. 

Molemmat Uudet testamentit on nyt saatu painettua ja ne saapuivat kylään joulukuun 2023 alussa.

Annukka toimii lukutaitotyön konsulttina ja mentorina sekä tekee tutkimusta siitä, miten suomalaista lukemisen oppimiseen liittyvää tietotaitoa voisi hyödyntää mm. SIL:n työssä.

Willie laatii sanakirjoja, mentoroi ja organisoi kielimateriaalia yhdessä kyläläisten kanssa sekä huolehtii projektin taloudenhoidosta (tuemme kylässä Vanhan testamentin käännöstyötä ja erilaisia kehitysprojekteja).

Tyttäremme Kati on myös työssä mukana ohjaamalla kamerunilaisten kollegojen kanssa tyttöjen parissa tehtävää terveysalan koulutusprojektia.

Kiitos- ja rukousaiheita:

Vanhan testamentin käännöstyö on päässyt hyvin vauhtiin. Rukoillaan, että tähän työhön löytyisi myös käännöskonsultti. Kiitosaiheena ihanat paikalliset työtoverit, jotka ovat uskollisesti jatkaneet työtä kaikki nämä vuodet monista vastoinkäymisistä huolimatta. Uusien testamenttien valmistuminen on ollut 30 vuoden urakka myös kyläläisille, jotka ovat rukoilleet ahkerasti projektin puolesta kaikki nämä vuodet. Tuntuu tosi hyvältä heidänkin puolestaan!