PAPUA-UUSI-GUINEA

Yhteistyössä Suomen Vapaakirkon, Hollannin EGMA-seurakunnan sekä Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n hallinnoiman kannatusrenkaan kanssa.

Keski-Suomesta kotoisin oleva Maija ja hollantilainen Arjen saivat vuonna 1982 aloitetun abaunkielisen Uuden testamentin käännösprojektin valmiiksi Papua-Uudessa-Guineassa vuonna 2006. He jatkavat nyt Hollannista käsin Wycliffen työtä entisen Neuvostoliiton maissa, samalla kun abau-heimossa jatkuu käännös- ja koulutustyö.

Omana lukutaitotyön projektina on Kaukasuksella toteutettava aapislukukirja, joka kauniine kuvituksineen otettaneen hyvin vastaan kouluissa ja niiden ulkopuolella yksityisten opettajien toimesta. Tämän kirjan kautta uskotaan lasten oman kielen lukemistaidon paranevan huomattavasti.

Arjen vastaa edelleen Papua-Uudessa-Guineassa Sepikin läänin kahden heimon opettajien koulutuksesta ja kolmen vuoden opetussuunnitelman tuottamisesta kouluihin.

Vanhan testamentin kääntäminen jatkuu abaun kielelle: parhaillaan työn alla on Ensimmäinen Samuelin kirja, ja Arjen toimii tämän projektin eksegeettisenä tarkastajana.

Maija toimii osana SIL Bolshoin kentän HR-tiimiä ja vie parhaillaan kolmea erityisprojektia eteenpäin. Venäjän kentällä Arjen toimii suullisten käännösten tarkastajana.

”Kiitämme mahdollisuudesta olla vielä mukana työssä ja niin paljon kuin mahdollista paikallisella tasolla paikallisten kanssa. Kaukasus-aapisen toivotaan valmistuvan äänitysten kanssa vielä vuonna 2024. Maija jatkaa työtään HR-osastolla syksyyn 2024 asti. Viimeisten neljän vuoden aikana on abau-heimossa noussut todellinen äidinkielisten koulujen ´herätys´, ja sen johdosta Arjen ja Maija haluavat jatkaa omaa osuuttaan projektin konsultteina vielä viisi vuotta. Rukousaiheena rakenteet, joiden varassa Abau-VT:n käännös viedään vaiheittain loppuun, ja rukouksena äidinkielisten koulujen ennakoitu aktiiviaika – vielä seuraavat viisi vuotta.