Rukous

Maailmanlaajuinen Wycliffe-rukouspäivä

Maailmanlaajuinen Wycliffe-rukouspäivä kokoaa vuosittain 11.11. yhteen yksilöitä ja yhteisöjä ympäri maailmaa kiittämään Jumalaa, iloitsemaan yhdessä ja tunnustamaan Jumalan voimaa.

Marraskuun 11. päivänä vuonna 1933 Wycliffe-järjestön perustajat, Cameron Townsend ja L. L. Legters ylittivät Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajan. Se oli rukousvastaus moniin rukouksiin ja antoi alkusysäyksen Wycliffe-järjestön ja läheisen SIL-järjestön synnylle. Tätä taustaa vasten marraskuun 11. päivä on hyvä päivä muistella menneitä rukousvastauksia ja luottaa, että Jumala vastaa rukouksiin.

Jumala avaa rukouksen kautta ovia

"Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.  Matt 7:7-8

Raamatussa on runsaasti kertomuksia siitä, miten Jumala avaa ovia rukouksen kautta. Apostolien tekojen luvussa 16 kerrotaan, kuinka Hän avasi tyrmän ovet, kun Paavali ja Silas olivat siellä vankeina. Samalla aukeni mahdollisuus Jumalan valtakunnalle tulla Filippin kaupunkiin ja vankilaan - ottihan vartija omaisineen Kristuksen vastaan.

Mekin voimme rukoilla niin kuin Paavali ja Silas: niin hyvinä hetkinä kuin myös silloin, kun meitä kohdellaan kaltoin ja meillä on vaikeaa. Voimme reagoida elämän haasteisiin rukoilemalla ja ylistämällä.

Keskitä katseesi Herraan ja kerro Hänelle tarpeesi. Anna Pyhän Hengen ohjata rukoustasi. Usko, että Jumala vastaa, vaikka Hän saattaakin vastata odottamattomalla tavalla. Rukoile suuria ja luota suuriin vastauksiin. Sama Jumala, joka lähetti rajun maanjäristyksen saadakseen palvelijansa vapaaksi vankilasta, toimii tänäkin päivänä.

Suljetut ovet avoimiksi

Huomaamme kyllä, kun tiemme on poikki, ikään kuin oven sulkemana. On myös toisenlaisia ovia. Pelon sulkemat ovet ruokkivat eristäytyneisyyttä ja yksinäisyyttä. Jumala haluaa tuoda valtakuntansa näihinkin tilanteisiin ja haluaa avata oven yhteyteen muiden kanssa. Samaan tapaan, kuin mitä avonainen ovi eräissä kulttuureissa symbolisoi sitä, että ollaan osa laajempaa yhteisöä ja vierailijoita arvostetaan.

Miettiessämme rukouspäivän tämänvuotista teemaa voimme rukoilla, että Herraa syventäisi keskinäistä yhteyttämme ja yhteenkuuluvuuttamme ja avaisi meitä eristäneet ovet.

Rukoile kanssamme

 • Janoa Jumalan sanan puoleen, jotta käännetystä tekstistä voisi tulla elävä Sana.

 • Että Jumala sytyttäisi kieltä äidinkielenään puhuvia mukaan työhön, ja että kieliyhteisö ottaisi työn omakseen.

 • Viisautta työhön: esimerkiksi siihen, kuinka Jumalan sana voisi tavoittaa ihmiset parhaiten.

 • Yhteyttä työssä mukana olevien kirkkokuntien ja yksilöiden välille.

 • Iloa, jaksamista ja terveyttä työntekijöille.

RUKOUSPIIRIT

 

Wycliffe-rukouspiirit kokoontuvat tällä hetkellä seuraavilla paikkakunnilla. Toimistoltamme saat halutessasi lisätietoja!

 • Isokyrö

 • Jyväskylä

 • Kangasala

 • Keuruu

 • Lahti

 • Lapua

 • Pääkaupunkiseutu

 • Vaasa

 • Valkeakoski