Asuessani viime vuosikymmenellä Kamerunissa vierailin paikallisessa alakoulussa. Oppilaita tässä maalaiskoulussa oli yhtä opettajaa kohti noin sata. Oppikirjoja oli kullakin ryhmällä käytössä yhteisesti muutama kappale. Käytännössä kaikki oppilaat puhuivat kotona bamunkan kieltä. Koulun opetuskielenä oli englanti, jota opettajista jotkut osasivat hyvin, jotkut heikommin. Todellisuudessa koulu ei ollut englanninkielinen ympäristö, mutta tällä kielellä oppimisen oli tarkoitus tapahtua.

Koulun keskeyttäminen oli bamunkankielisten keskuudessa yleistä. Eräs isä kertoi, että koska lapsi ei neljän vuoden jälkeen ollut oppinut lukemaan, oli parempi, että koulumaksujen maksamisen sijaan lapsi tekisi peltotöitä ja auttaisi tuomaan perheelle ruokaa pöytään. Perustelu oli, ja on, vastaansanomaton.

”Kaikki lapset kouluun!” on kehitysyhteistyössä paljon toisteltu mantra, oletettu kaikkivoipa lääke köyhyyteen ja eriarvoisuuteen. Bamunkan lapsille, ja monille muille, pelkkä koulunkäynti ei ole ratkaisu. Maailmanpankin vuoden 2018 kehitysraportti esitteli globaalin oppimiskriisin kaikessa karuudessaan: kehittyvien maiden koululaisista yli puolet ei saavuta edes minimitasoa lukutaidossa ja matematiikassa. Joissain Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa osuus on jopa 90 prosenttia. Moni lapsi siis käy koulua, mutta ei opi.

Oppimattomuuden syyt ovat tyypillisesti moninaiset, mutta hämmästyttävän usein aivan perustavanlaatuinen tekijä sivuutetaan: Millä kielellä lapsen on tarkoitus oppia? Kun luet uutisia lukutaidon  ̶ tai lukutaidottomuuden ̶ tasosta esimerkiksi juuri Afrikan maissa, monestiko kerrotaan millä kielellä lukutaitoa on mitattu? Usein kielellä, jota lapsi ei puhu.

Wycliffe Raamatunkääntäjät osallistuu äidinkieleen perustuvan monikielisen oppimisen kehittämiseen viiden kielivähemmistön keskuudessa Keniassa ja Nepalissa. Myös seurakuntien äidinkielisen lapsityön synnyttäminen Indonesiassa vahvistaa äidinkielistä oppimista. Puhummekin yleensä mieluummin oppimishankkeista kuin koulutushankkeista.

Ei riitä, että saamme kaikki lapset kouluun, tarvitsemme kaikille lapsille mahdollisuuden oppia.

 

Hannu Sorsamo, Wycliffe Raamatunkääntäjien toiminnanjohtaja. 

Kirjoitus on syksyn 2019 Sanalla sanoen -lehden pääkirjoitus.