Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset olivat juutalaisia. Sanoma Jeesuksesta oli kuitenkin julistettava kaikille kansoille käyttämällä niitä käsitteitä ja kieliä, joita kukin kansa ymmärsi. Jeesuksen ajan kulttuuri oli saanut merkittäviä vaikutteita kreikkalaisesta kulttuurista, joka oli vaikuttanut elämään ja yhteiskuntaan ainakin 300 vuoden ajan Aleksanteri Suuren valloituksista lähtien. Moni tuon ajan juutalainen tunsi hyvin kreikkalaista ajattelua: esimerkiksi Jeesuksen aikana elänyt juutalainen filosofi Filon Aleksandrialainen yhdisti kirjoituksissaan Vanhan testamentin sanomaa ja kreikkalaista ajattelua.

Evankeliumin sanoman oli kuitenkin jollain tavalla ylitettävä juutalaisen ja kreikkalaisen kulttuurin raja-aita. 

Johannes käytti käsitettä Jumalan sana, joka ymmärrettiin sekä juutalaisessa että kreikkalaisessa ajattelussa. Vanhassa testamentissa puhutaan Jumalan sanasta muun muassa vaikuttavana voimana. Johannes yhdisti evankeliuminsa alussa tähän Vanhan testamentin opetukseen Jumalan sanasta kreikkalaisten tunteman sanan logos. Kreikankielinen logos-sana tarkoitti sanaa, puhetta, sanomaa tai merkitystä, mutta kreikkalaisessa filosofiassa sillä ymmärrettiin myös maailmankaikkeutta ylläpitävää voimaa tai välittäjää Jumalan ja ihmiskunnan välillä. Kuulija, joka ei tuntenut Vanhaa testamenttia, ymmärsi, että Jeesus logoksena viittaa maailmankaikkeuden perimmäiseen mielekkyyteen. Oli rakennettu pieni kulttuurien välinen silta. 

Jeesus, Johanneksen evankeliumin logos, sana, syntyi jouluyönä ihmiseksi: ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh. 1:14).

Jeesus on ihmiskunnan toivo. Sanoman Jeesuksesta on tavoitettava eri kulttuureissa elävät ihmiset. Jotta usko voi kasvaa, ihmisten tulee voida oppia Jeesuksesta sillä kielellä, johon he ovat juurtuneet. Määrittelemme internetsivuillamme erään kantavan periaatteemme: ”Parhaimmillaan käännöstyö yhdessä lukutaito-opetuksen, äidinkielisen oppimisen ja seurakunnan kasvun tukemisen kanssa synnyttää seurakunnan, joka on juurtunut kansan keskuuteen.” 

Tulevana vuotena 2024 pyrimme entistä laajemmin kertomaan työstämme. Kutsumme uusia ihmisiä ja seurakuntia mukaan kantamaan yhteistä näkyä. Innostamme vapaaehtoisia vastuunkantajia kertomaan raamatunkäännöstyön maailmasta käynnistämällä vapaaehtoisten rekrytoinnin ja koulutuksen. Tuomme esiin kiinnostavia löytöjä raamatunkääntämisen maailmasta muun muassa 16.11.2024 järjestettävässä raamattupäivässä.

Rukoilemme, että lähetystuli voisi syttyä yhä useamman ihmisen sydämessä. 

Kiitos, että olet mukana yhteisessä työssä!

Hyvää joulua ja siunattua vuotta 2024! 

Marko Pihlajamaa

pastori, toiminnanjohtaja 

Kirjoitus on talven 2023-2024 Sanalla Sanoen -lehden pääkirjoitus.