Apostolien tekojen 10. luvussa kuvataan eräs kristillisen lähetystyön ratkaiseva käänne. Pietari pyydettiin kertomaan evankeliumia Jeesuksesta roomalaisen upseerin Corneliuksen kotiin. Raja-aita juutalaisten ja muiden kansojen välillä on häviämässä. Kutsu Jumalan lapseuteen kuuluu kaikille kansoille. Pietari opetti Jumalan sanaa Corneliuksen perheväelle. Opetuksen aikana Pyhä Henki kosketti kuulijoita: ”Pietarin vielä puhuessa laskeutui Pyhä Henki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa.” (Apt. 10:44).

Pyhä Henki käyttää Jumalan sanaa välineenä synnyttäessään uskon Jeesukseen. Kuullessamme tai lukiessamme Jumalan sanaa voi usko syntyä ja vahvistua. Jos joku ihminen haluaa tulla uskoon, mutta kokee, ettei pysty uskomaan, häntä tulee kehottaa hakeutumaan Jumalan sanan ääreen. Siinä usko voi syntyä ja vahvistua. 

Sanaa kuullaan ja luetaan, mutta sana voi olla myös kuvallista sanaa. Vanhan testamentin profeetat havainnollistivat profetiaa myös kuvallisesti; muun muassa profeetta Hesekiel makasi pitkään julkisella paikalla ensiksi vasemmalla ja sitten oikealla kyljellään vertauskuvana kansan synnistä ja sen sovituksesta. 

Jumalan sanaa tulee välittää monin eri tavoin. Raamatun kääntäminen ihmisten omalle kielelle on avainasemassa. Eri maiden viittomakieliset ovat kieliyhteisöjä, joilta edelleen puuttuu Raamattu omalla kielellä. Viittomakieliset käännökset ovat tällä hetkellä tärkeä osa raamatunkäännöstyötä. Jumalan sanaa voidaan viestittää ihmisille myös median, vaikkapa erilaisten älypuhelinsovellusten välityksellä sekä taiteen tai suullisten kertomusten kantamana.

Wycliffe Raamatunkääntäjien innostava näky on omassa kulttuurissa ilmaistun Jumalan sanan uudistamat ihmiset, yhteisöt ja kansat. 

Olen kuullut raamatunkäännöstyössä mukava olevilta, kuinka häpeä omasta kielestä ja kulttuurista voi olla este Jumalan lupausten uskomiselle omalla kohdalla. Kun Jumalan sana välittyy omalla kielellä, on helpompi omistaa se koskemaan juuri minua. 

Suomen kielellä, omalla kielellämme, olemme saaneet vuosisatojen ajan kuulla evankeliumin ilosanoman syntien anteeksiantamuksesta: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.” (Joh. 1:29). Tänäkin pääsiäisenä tuo sana tulee meitä kohti, saamme tallettaa sen sydämeemme.

Marko Pihlajamaa

pastori, toiminnanjohtaja 

Kirjoitus on kevään 2024 Sanalla Sanoen -lehden pääkirjoitus.