Vuosituhannen vaihteessa ilmestyneessä lehtemme ensimmäisessä numerossa kerroimme Wycliffe-järjestöjen uunituoreesta julkilausumasta, jossa peräänkuulutettiin asenteiden ja toimintatapojen muutosta kohti laajempaa yhteistyötä, jotta raamatunkäännöstyö voisi käynnistyä kaikilla käännöstä tarvitsevilla kielillä vuoteen 2025 mennessä. 

Maaliskuun 2017 numeron pääkirjoituksessa kirjoitin, kuinka olin itse pitkään ymmärtänyt väärin tämän Näky 2025:n tarkoituksen. Enkä liene ainoa. Kristillisessä mediassa on usein puhuttu Wycliffe-järjestöjen tavoitteesta aloittaa käännöstyö vuoteen 2025 mennessä. Tästä ei kuitenkaan ollut kyse. Kuten alkuperäisessä tekstissä vuonna 1999 todettiin, Näky ei voisi toteutua pelkästään siten, että me (Wycliffe) teemme kovemmin töitä.

Näky 2025 johdattaa meidät myös laajemman kysymyksen äärelle: Miten raamatunkäännöstyön edistymistä ylipäänsä tulisi arvioida?

Aloitettujen ja valmistuneiden käännösten lukumäärää on mahdollista mitata ja havainnollistaa numeroilla ja diagrammeilla. On paljon vaativampaa mitata sitä, missä määrin valmistunut käännös tai käännösprosessi saa aikaan Jumalan valtakunnan laajenemista kansan keskuudessa.

Moni saattaa silti kysyä, että toteutuuko se Näky 2025? Mitä on tapahtunut vuoden 1999 jälkeen? Kuinka monella kielellä käännöstyö on alkanut viimeisen 20 vuoden aikana?

Tiedämme, että vuoteen 1999 verrattuna kieliä, joille on käännetty koko Raamattu, on nyt 330 enemmän. Niitä, joilla on Uusi testamentti, on 620 enemmän. Kieliä, joilla on Raamatun katkelmia tai yksittäisiä kirjoja, on 220 enemmän. Käännöstyö on nyt käynnissä noin 2600 kielellä, kun vuonna 1999 työtä tehtiin noin 2000 kielellä.

Pitäen mielessä tilastoinnille ominaisen vaikeuden ja epävarmuuden, voimme näistä luvuista päätellä, että vuoden 1999 jälkeen työ on käynnistynyt noin 1770 kielellä!

Käännöstyön aloittamista arvioidaan tällä hetkellä tarvittavan noin 2100 kielellä, eikä tämä tule tapahtumaan vuoteen 2025 mennessä. Joillakin kielillä jo aloitettu työ sitä paitsi tulee jäämään kesken, ja joillakin tarvitaan aiemman työn jatkamista. Todellisuus on iskulauseita monimutkaisempaa.

Monin tavoin Näky kuitenkin on toteutumassa: Monenkeskinen yhteistyö ja globaalin seurakunnan kasvava osallisuus johtavat siihen, että raamatunkäännöstyötä tehdään jatkuvasti kasvavalla määrällä kieliä. On kuitenkin muistettava, että monet käännöstä tarvitsevat yhteisöt elävät vaikeissa olosuhteissa köyhyyden, sodan tai vainon keskellä.

Tässä työssä, sekä sen siunauksissa että vaikeuksissa, saamme myös suomalaisina Jumalan armosta edelleen olla mukana. Muistakaamme kuitenkin, että todellisena näkynämme ei ole vain käännösten aloittaminen vaan Jumalan kunnia kansojen keskuudessa. Jotta kukaan ei jäisi Jumalan valtakunnan ulkopuolelle kielensä ja kulttuurinsa takia.

Teksti: Hannu Sorsamo

Juttu on julkaistu myös talven 2020 Sanalla Sanoen -lehdessä.

 

Kategoriat: Blogi