Pienessä toimistossa Barcelonan lähellä vierailija kohtaa hiljaisuuden. Mutta kun katsoo ympärilleen, näkee työn tohinaa – kädet liikkuvat, sormet viittovat nopeasti, kasvot ilmehtivät. Paikallisen viittomakielisen raamatunkäännöstiimin jäsenet keskustelevat käännöksistä, joita he ovat työstäneet yli vuosikymmenen, jotta Jumalan sana tavoittaisi Espanjan kuurot.

Viittomakielisiä raamatunkääntäjiä tarvitaan

Useimmissa maissa on oma, selvästi muista eroava viittomakieli ja joissakin jopa useampi viittomakieli. Espanjassa on kolme pääviittomakieltä: Espanjan espanjalainen viittomakieli (Spanish Sign Language, LSE), katalaanin viittomakieli (Catalan Sign Language, LSC) ja Valencian viittomakieli (Valencian Sign Language, LSV). Näistä espanjalainen ja katalaanin viittomakieli ovat suurimpia, ja niillä on noin 100 000 käyttäjää.

Jotkut kuuroista oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja puhumaan puhuttua kieltä. Joillekin se voi olla vaikeaa ja stressaavaa, minkä vuoksi he alkavat vihata lukemista. Kun kuuroilla on Raamattu omalla viittomakielellä, he voivat olla tekemisissä Jumalan sanan kanssa, riippumatta toisten selityksistä tai tulkkauksesta.

Steve ja Dianne Parkhurst

Raamatunkäännöstyötä kuuroille Espanjassa

Yli 20 vuotta sitten Steve ja Dianne Parkhurst muuttivat Madridiin Espanjaan PROEL-järjestön (Spanish Promoter of linguistics eli espanjalainen raamatunkäännöstyötä tekevä järjestö) kutsusta ja valmistautuivat aloittamaan raamatunkäännöstyön paikallisille viittomakielille. Siihen aikaan vastaavat projektit olivat harvinaisia.

Parkhurstit vierailivat lukuisissa kuurojen kerhoissa tutkimassa niiden kieliä ja kirjoittivat oppimiaan sanoja viittomakirjoituksella, joka käyttää visuaalisia merkkejä ja symboleja kuvaamaan käden muotoja, liikkeitä ja kasvonilmeitä. Heidän tutkimukseensa kuului myös tapaamisia paikallisten seurakuntien, pastorien ja pappien kanssa. Tällä tavalla he vakuuttuivat siitä, että raamatunkäännöstyölle oli tarve, mutta kenelläkään ei ollut aikaa tai osaamista auttaa.

Sen sijaan Espanjan kuurojen liitto pyysi Parkhursteja opettamaan viittomakirjoitusta. Seuraavien seitsemän vuoden ajan Parkhurstit keskittyivät siihen ja odottivat mahdollisuutta aloittaa varsinainen raamatunkäännöstyö. Ratkaiseva käänne tapahtui vuonna 2003, kun Espanjan katolinen kuurojen pastorikomitea ilmaisi kiinnostuksensa. Parkhurstit tapasivat katolisia pappeja ja Raamattuseuran johtajia ja päättivät pilotoida käännösprojektin Madridissa.

Pilottiprojektin tuloksena osia Luukkaan ja Matteuksen evankeliumeista käännettiin Espanjan espanjalaiselle viittomakielelle. Kolmen vuoden kuluttua Parkhurstit alkoivat koota pientä tiimiä Barcelonassa katalaanin viittomakielen käännöstyötä varten. Lopulta Parkhurstit muuttivat Madridista lähemmäksi Barcelonaa ja kasvavaa tiimiä. Barcelonan tiimiin kuuluvat Rut Roldán Cintas (kuuleva) ja hänen kuuro kälynsä, Estrella Camacho Moreno. He molemmat toimivat katalaanin viittomakielen kääntäjinä.

Rutin kuurot veljet Carlos ja David Roldán Cintas hoitavat suurimman osan digitoimisesta ja käännösten levityksestä. Rutin kuuleva mies Eloy Lobato Álvarez avustaa raamatuntulkinnassa. Steve keskittyy kielitieteelliseen konsultointiin ja koordinoi projekteja, ja Dianne auttaa oikolukemisessa ja hallinnossa.

Barcelonassa toimivassa tiimissä on sekä kuulevia että kuuroja kääntämässä Raamattua katalanin viittomakielelle ja espanjan viittomakielelle.

Käännösprosessi

Raamatunkäännöstyö viittomakielelle on pitkä ja monimutkainen prosessi. Aivan viime aikoihin asti tiimiltä on tavallisesti mennyt vähintään kuukausi viidentoista raamatunjakeen pituisen kertomuksen muuntamiseen 3D-animoidun hahmon esittämiksi viittomiksi. Uuden liikkeentunnistusteknologian avulla 15-jakeisen tekstikatkelman luonnoksen tekemiseen menee nyt vajaa päivä. Prosessi alkaa siitä, että Rut lukee raamatuntekstin ja selittää sen merkityksen kälylleen Estrellalle. Sen jälkeen Rut ja Estrella yhdessä pyrkivät tulkitsemaan raamatuntekstin luonnollisella katalaanin viittomakielellä (LSC). “Kun käänsimme Esterin kirjaa, yritin asettua kuninkaalle sanansa osoittavan prinsessan asemaan – mutta miten viittoisin sen niin, että se välittäisi oikean sävyn puhuttaessa kuninkaalle?” muistelee Estrella.

Protestantit ja katoliset yhteistyössä

Sekä evankelisilla että katolisilla kirkoilla on merkittävä rooli käännösprojektissa, muun muassa siten, että niillä on edustajat, jotka tarkistavat käännösluonnoksia. Tiimi pyrkii kunnioittamaan eroavaisuuksia näiden eri uskovien ryhmien välillä ja olemaan mahdollisimman puolueeton.

Kaikki tekstit tuotetaan videoina. Joitakin Vanhan testamentin kertomuksia videolla viittoo elävä viittoja, mutta monet tekstikatkelmat sen sijaan viittoo 3D-animoitu hahmo. Tämän ansiosta käännöstiimi voi helposti editoida videota vastaamaan kunkin ryhmittymän käyttämää terminologiaa. Esimerkiksi katoliset perinteisesti viittovat “Isä Jumala” alhaalta ylös. Evankeliset sen sijaan viittovat mieluummin toisin päin “Jumala Isä” ylhäältä alas.

David Roldán Cintas näyttää älypuhelimen sovellusta, jota käytetään viittomakielisen Raamatun levittämiseksi.

Katse tulevaisuuteen

Maaliskuuhun 2017 mennessä tiimi oli kääntänyt ja levittänyt useita Vanhan testamentin kertomuksia sekä Joonan kirjan ja Markuksen evankeliumin niin Espanjan espanjalaisen kuin katalaanin viittomakielelle. Osia Luukkaan evankeliumista oli juuri tarkastettavana molemmilla kielillä.

Lisäksi he saivat valmiiksi osia Joosuan kirjasta sekä Ruutin ja Esterin kirjat katalaanin viittomakielellä. Valencian viittomakieliset Matteuksen ja Johanneksen evankeliumien ja Apostolien tekojen käännösluonnokset sekä osia ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja Danielin kirjasta olivat tarkastettavina.

Vuonna 2016 katolinen kuurojen pastorikomitea osti uudet liikkeentunnistuslaitteet nopeuttaakseen käännösprosessia. Tiimi käyttää teknologiaa tallentamaan viittojan liikkeet ja muuntamaan ne nopeasti animaatioiksi.

Silti on vielä paljon tehtävää käännöstyön edistämiseksi. Tiimi tarvitsee eniten rukousta, taloudellista tukea ja Espanjan kirkon tiiviimpää osallistumista. Mutta tiimi jatkaa työtä.

“Kuurot eivät useinkaan saa kokea Raamatun opetusten kautta välittyvää siunausta, koska eivät ymmärrä, mitä lukevat,” kertoo David. “Mutta sitten, kun he ymmärtävät Raamattua, sen opetukset koituvat heidän parhaakseen – ne koskettavat heidän sydämiään ja voivat auttaa heitä muuttumaan. Rukoilemme, että jonain päivänä kuuroilla on käytettävissään koko viittomakielinen Raamattu.”

Teksti: Becca Coon, suomentanut Ulla Haukijärvi

Kuvat: Marc Ewell

Julkaistu alunperin wycliffe.net 4/2017.

Kategoriat: Artikkeli