Iloisina Herraan luottaen

Rukoillaan niiden yhteisöjen puolesta, joissa raamatunkäännöstyötä tehdään. Pyydetään, että käännetyt tekstit eivät jäisi pölyttymään laatikoihin vaan ne saisivat muuttua eläväksi Sanaksi yhteisön arjessa.

Rukoillaan työntekijöille terveyttä, suojaa ja viisautta. Rukoillaan, että heistä jokainen voisi olla omalla paikallaan valona tässä maailmassa. Pyydetään heille hyvää työyhteyttä ja kiitetään siitä, mitä Jumala on jo tehnyt.

Kuva: Marc Ewell

Jumala on suvereeni ja kaikkivaltias, silti Hän on kutsunut meidät osallistumaan Hänen missioonsa. Rukous on oleellinen osa osallistumista ja pitää meidät juurtuneina suhteeseemme Jumalan kanssa.

Wycliffen työntekijöiden, kollegoiden ja paikallisten kirkkojen yhteisellä rukouksella raamatunkäännöstyön puolesta on pitkät perinteet. Joka päivä kaikkialla maailmassa ihmiset rukoilevat raamatunkäännösjärjestöjen puolesta, Jumalan sanan vaikutusta yksilöihin ja yhteisöihin ja myös niiden yhteisöjen puolesta, joilla ei vielä ole Raamattua omalla kielellään. 

Perjantaina 11.11. vietetään maailmanlaajuista raamatunkäännöstyön rukouspäivää.  

Tänä vuonna rukouspäivän teemaksi on valittu Iloisina Herraan luottaen, millä tarkoitetaan sitä iloa, jota vain Taivaan Isä voi antaa vaikeina ja epävarmoinakin aikoina.

Rohkaisemme muistamaan raamatunkäännöstyötä rukouksin seurakunnassanne erityisesti juuri 11.11.

Luottamus ja ilo kulkevat käsi kädessä ja ne ovat olennaisia, jotta jaksamme jatkaa vaellustamme. Me luotamme Jumalaan, koska Hän on se, joka on – toivon lähde. Luottaessamme Häneen Hän täyttää meidät ilolla ja rauhalla. Ilo ja rauha vahvistavat meitä ja toivomme uudistuu ja kykymme luottaa kasvaa – näin meitä vahvistetaan suuren koettelemuksen ja pettymyksen aikoina.

Ajatelkaamme Jumalan luonnetta. Se on monin tavoin ymmärryksemme tavoittamattomissa. Uppoutuessamme Raamattuun huomaamme Jumalan olevan kaikkitietävä, rajattoman vahva, kaikkialla läsnäoleva, lempeä, armollinen ja myötätuntoinen. Hän on isä, joka haluaa antaa hyviä asioita lapsilleen ja suvereeni valtias, joka pitää maailmaa kämmenillään.

Luotamme, koska Jumala on liittouskollinen Jumala. Hänen luonteensa ja Sanansa ovat kestäviä ja muuttumattomia, joten Hänen tulee olla uskollinen (2. Tim 2:13), vaikka me olisimme uskottomia. 

Ylistetään Jumalaa ja ravitaan sieluamme yhä uudelleen sillä tiedolla, millainen Hän on.

Haluatko järjestää seurakunnassasi rukoushetken?

Tässä joitakin vinkkejä:

 1. Alkuvirsi tai muuta musiikkia
 2. Johdantosanat
 3. Luetaan psalmi 30 joko kokonaan tai osittain
 4. Luetaan seuraavat rukouspäivän teemaan liittyvät raamatunjakeet: Room. 15:13, Saarn. 3:1 ja 4, Nehemia 8:10, Hepr. 12:1-2, Jes. 40:31, Jer. 17:7-8. 
 5. Yhteislaulu
 6. Esitellään rukousaiheet
 7. Muutama esirukoilija rukoilee ääneen
 8. Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous
 9. Yhteislaulu
 10. Luetaan yhdessä Herran siunaus
 11. Kiitetään osallistujia ja toivotetaan heille siunausta ja pyydetään heitä muistamaan raamatunkäännöstyötä rukouksin oman arjen keskellä.

Yhteislauluehdotuksia:

Viiskielinen, laulu 9: Jumala rakastaa maailmaa

Virsi 517: Herra kädelläsi

Viiskielinen, laulu 311: Ylitse kaikkien rajojen

Viiskielinen, laulu 292: Maailman ääriin vie sanoma kallis

Viiskielinen, laulu 293: Liekkilaulu

Viiskielinen, laulu 173: Nimeäsi, Jeesus

Viiskielinen, laulu 185: Vuorilaulu

Viiskielinen, laulu 294: Lähetä meidät

Viiskielinen, laulu 299: Kahden maan kansalainen (Tämä pieni maa jalkojen alla)

Jos seurakuntasi lähettää työntekijöitä raamatunkäännöstyöhön joko meidän tai muun järjestön kautta, nostakaa rukouksessa esiin myös heidän ajankohtaiset rukousaiheensa. 

Rukousaiheita työntekijöiltämme:

 • Nekin kieli on yksi Papua-Uuden-Guinean yli 800 kieliryhmästä. Yli 3000 puhujasta suurin osa asuu vuoristokylissä ja kuuluu ev.lut. kirkkoon. Uudesta testamentista on konsulttitarkastettu 86 %. Kielikomitea yrittää tarkistaa Roomalaiskirjeen ennen marraskuun loppua, jotta se voitaisiin konsulttitarkastaa ensi vuonna. Korinttilaiskirjeet odottavat vielä kylä- ja komiteatarkastusta. Myös joitain Vanhan testamentin osia on työn alla. Rukoilkaa, että työ edistyisi hyvin ja varjeltuisimme kaikenlaisilta vaaroilta ja vahingoilta.
 • Euroopassa on vielä yksi yli miljoonan puhujan kansa, jolla ei ole koko Raamattua äidinkielellään. Tämä turkinsukuista kieltä puhuva kansa asuu Venäjän Federaatiossa. Käännöstiimimme sai lokakuun alussa viimeiset korjaukset valmiiksi koko Raamattuun. Nyt odottelemme painattajalta viimeistä vedosta lopputarkistukseen. Sen jälkeen Raamattua odotetaan painosta vuoden vaihteessa. Suomalainen WRK:n ja SEKL:n työntekijä on osallistunut monen yhteistyöjärjestön yhteiseen projektiin koordinoijana ja eksegeettinä.
 • Monet uralilaisista ja suomalais-ugrilaisista sukukielistämme ovat niin sanottuja suullisia kieliä. Vaikka kirjakieli niille onkin luotu, lukutaito opitaan valtaväestön kielellä ja omankielistä kirjallisuutta on vähän. Useimmat pienimpien kansojen edustajat ovat luonnonuskontojen kannattajia, ja kristinusko nähdäänkin valtaväestön uskontona. Muun muassa näistä syistä omalle kielelle äänitettävät Raamatun kertomukset ovat tärkeitä. Ihmiset saavat näin kokemuksen: Jumala puhuu minun kieltäni! Tämä koskee minuakin! Vielä tämän vuoden puolella on alkamassa käännös- ja äänitysprojekti kahdeksalle kielelle tai murteelle. Samalla kansanryhmien edustajat saavat opetusta Raamatun käytön edistämisestä ja sanoman välittämisestä omalle kulttuurille ominaisilla tavoilla. Rukoillaan tämän projektin, osanottajien, henkilökunnan ja opettajien, tekniikan sekä rahoituksen puolesta – ja noiden kahdeksan kansanryhmän puolesta.
 • Rukous Abau-kansan puolesta, Papua-Uusi-Guinea, noin 8000 puhujaa: Kiitämme tämän kieliyhteisön aloitteellisuudesta. Jo vv 1972-1982 he olivat useaan otteeseen pyytäneet työntekijöitä raamatunkäännöshankkeeseen. Saavuttuamme alueelle v. 1982 sama aloitteellisuus jatkui: Abaut olivat mukana käännöshankkeessa ja myöhemmin kouluhankkeissa rakentamalla esim. koulutalot kaikkiin kyliin. Rukousaihe: Valmistuneen abaunkielisen Uuden testamentin monipuolinen käyttö ja jatkuva näky uusien ikäluokkien koulutuksesta omalla kielellä.
 • Evenkejä asuu Siperiassa, Kiinassa ja Mongoliassa n. 70 000. Evenkin kieli on manchu-tunguusikieli, jota puhuu n. 11 % evenkeistä. Perinteisesti he  ovat poropaimentolaisia, muita elinkeinoja ovat hevosten kasvatus, metsästys ja kalastus. Uskonnoltaan he ovat yleensä shamanisteja, animisteja tai buddhalaisia. Kristittyjä evenkejä on vain vähän. Rukousaiheet: Uudet kääntäjät Siperiassa ja heidän tapaamisensa; Psalmien & rukousten käännösprojekti; Israelin-matka veteraanikääntäjä Nadezhdan kanssa.

Jos järjestät seurakunnassasi rukoushetken, niin kuulisimme siitä mielellämme. Laita viestiä osoitteeseen info@wycliffe.fi tai soita 050 347 4687. Jos ilmoitat rukoushetkestä etukäteen, mainitsemme tilaisuuden omissa viestintäkanavissamme.

Lue tarinoita luottamuksesta Jumalaan

Lähde: Wycliffe Global Alliance

Katso inspiroiva video rukouksen voimasta