Lähtiessäni lähetystyöhön Japaniin yksi hätkähdyttävimmistä kokemuksistani oli huomata olevani luku- ja kirjoitustaidoton. Varsinkin alkuvaiheessa ummikkous hidasti ja hankaloitti arkea lähes jokaisessa päivän askareessa. Kotona en saanut selvää kaukosäädinten tai pyykkikoneen merkinnöistä, kaupassa tavasin maitopurkin kylkeä sanakirjan avulla ja kirkkokahvipöydässä opin olemaan sujuvasti mukana keskusteluissa ilman että minulla oli aavistustakaan, mistä puhuttiin. Vaikka ympärilläni olevien seurakuntalaisten rakkaus, kielikoulun eteneminen ja kielitaidon karttuminen toki helpottivat elämää enenevässä määrin ja jatkuvasti, jouduin monissa tilanteissa silti huomaamaan, kuinka ulkopuolinen olin ilman kykyä ymmärtää puhetta tai kirjoitettua tekstiä. 

Meni pitkään, ennen kuin opin ymmärtämään mistä pastori puhui seurakunnan jumalanpalveluksissa. Koska olin tottunut luterilaiseen jumalanpalvelukseen, monet virretkin olivat kuitenkin minulle tuttuja, mikä auttoi paljon. Uudessa kieliympäristössä jumalanpalveluksissa luetut Raamatun tekstit ovat usein ensimmäinen asia, jonka kautta alkaa vähitellen ymmärtää myös kyseisen sunnuntain puheiden, virsien ja rukousten sisältöjä. Ollessani osa japaninkielistä seurakuntaa ja jumalanpalvelusyhteisöä huomasin samalla, mikä merkitys on oman hengellisen elämän hoitamisella omalla äidinkielellä. Kuinka tärkeää onkaan saada lukea Raamattua omalla äidinkielellä! 

Sittemmin opin lukemaan ja ymmärtämään japaninkielisiä raamatuntekstejä melko hyvin. Usein on niin, että kirjoitetussa tekstissä käytetyt kanji-merkit avaavat tuttuun Raamatun kertomukseen kiinnostavia näkökulmia. Jumalan sanan aarteet avautuvat uudella tavalla. Siitä huolimatta ajattelen, että omalla äidinkielellä luettu ja kuultu Raamatun sana kulkee sisimpäämme aivan omaa ja toisenlaista reittiä pitkin. Äidinkieli on Jumalan sanalle kuin kotipolku lukijan ja kuulijan sydämeen. 

Syntien anteeksiantamus on tarjolla ja tarkoitettu kaikille asuinpaikasta tai kielestä riippumatta. Sanansa kautta Jumala toimii ja tekee pelastavaa työtään. Sanansa kautta Hän sitoo sydänten haavat, nostaa raskaat taakat painamasta ja lohduttaa kaikenlaisessa surussa. Raamatusta löydämme lupaukset ja syvän rauhan, joka kestää kaiken sen keskellä, mitä maailmassamme näinä aikoina tapahtuu. Siksi raamatunkäännöstyö on suuri ja arvokas tehtävä, jossa Jumalan hyvyyttä ja ihmisrakkautta ihmetellen olemme mukana. Kun Jumala puhuu, sydän ymmärtää. 

Hanna Penttinen
Kirkkomuusikko, pianonsoiton opettaja ja lähetystyöntekijä

Sanan säilä on palsta, jolla erilaiset kirjoittajat kertovat ajatuksiaan kielestä, kulttuurista, Raamatusta ja lähetystyöstä. Kirjoittajien mielipiteiden ei välttämättä tarvitse edustaa Wycliffe Raamatunkääntäjien näkemystä.