Kun ihminen voi lukea Raamattua omalla äidinkielellään; omalla sydämen kielellään, Jumalan sanan ymmärtäminen syvällisellä tasolla tulee mahdolliseksi. Jumalan tarkoitus ei koskaan ollut pitää Raamatun lukemista ja tuntemista ainoastaan papiston tai muun korkean johdon tehtävänä, vaan hänen tavoitteensa on aina ollut, että jokainen ihminen voi tuntea hänet henkilökohtaisesti. Raamatun lukeminen Pyhän Hengen avulla mahdollistaa Jeesuksen tuntemisen. 

Seurakunnan ydintehtävä on opetuslapseuttaa kansakunnat, niin että jokainen kansa, heimo ja kieliryhmä voi juurtua Jumalan sanaan ja siten kasvaa täyteen kypsyyteen Jumalan tuntemisessa. Jos olemme seurakuntana muutaman ymmärtävän varassa tai joudumme tyytymään siihen, ettemme vieraan kielen tähden täysin ymmärrä lukemaamme, emme täysin kykene toteuttamaan Jumalalta saamaamme missiota. 

Jokaisella seurakuntaruumiin jäsenellä on merkittävä tehtävä tämän mission toteutumisessa. Samoin kuin kädellä tai jalalla on korvaamaton tehtävä ihmisruumiissa. Toinen ei ole toista tärkeämpi, vaan jokainen on yhtä arvokas ja saa myös merkityksensä osana kokonaisuutta. Jalka yksinään ei saa aikaan mitään. 

Jumalan sanan tunteminen vapauttaa ja voimaannuttaa jokaisen seurakuntalaisen toimimaan omalla paikallaan ja käyttämään Kristuksen hänelle antamia lahjoja seurakunnan hyväksi. Kypsä ja terve seurakunta, joka on täynnä Jumalan voimaa ja rakkautta, mahdollistuu ainoastaan silloin, kun jokainen seurakuntalainen juurtuu Jumalan sanaan, kasvaa Jumalan tuntemisessa ja aktiivisesti toimii Kristuksen hänelle antamissa lahjoissa. 

Kun palvelemme toinen toisiamme, tulemme myös itse siunatuiksi. Kaikissa siunauksissa, mitä Jumala meille antaa, piilee aina siunaus jollekin toiselle. Rakkaus ei tule täydelliseksi silloin, kun vastaanotamme sen Jumalalta, vaan silloin, kun annamme sen eteenpäin ja rakastamme toisiamme. 

Seurakunnan merkitys yhteiskunnassa korostuu epävakaina aikoina, joissa elämme tälläkin hetkellä. Meille kristittyinä on uskottu paras mahdollinen sanoma juuri tätä aikaa varten. Sanoma, joka kylvää toivoa toivottomuuden ja rakkautta pelon sijaan. Sanoma, joka tuo tulevaisuuden ja toivon jokaiselle lähimmäiselle. Rukoile rohkeasti Jumalalta, miten sinä voisit tänään olla siunaukseksi jollekin toiselle juuri siellä, missä olet. 

Siunattua syksyä! 

Kirsi Rothfors SEA:n hallituksen pj.

www.suomenea.fi 

Vieraskynä on julkaistu syksyn 2020 Sanalla sanoen -lehdessä.

Kuva: Eino Manner

 

Kategoriat: Artikkeli