On selvää, että raamatunkäännösliike on keskeinen osa raamatullista lähetyskäskyä. Vaikka raamatunkäännöstyö ei suoraan keskity evankeliointiin, raamatunkäännösjärjestöillä on enemmän kuin koskaan ennen mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä maailmanlaajuisten evankeliointiverkostojen kanssa.

”Raamatunkäännöstyössä puhumme usein tekstiin osallistumisesta, koska muuttuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa raamatuntekstien kanssa ja suhteessa Kristukseen”, sanoo Stephen Coertze, Wycliffe Global Alliancen pääjohtaja. ”Muuttumiseen kuuluu Kristukseen uskominen ja eläminen tämän uskon mukaan. Siinä mielessä voimme puhua Raamatun kääntämisestä evankeliointina.”

Heinäkuussa 2021 Maailman Evankelinen Allianssi (WEA) käynnisti maailmanlaajuisen Global Evangelism Network -verkoston painottaakseen uudelleen historiallista rooliaan yhdistää evankeliset niiden tehtävässä julistaa hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta.

”On aika katsoa uudestaan, kuinka evankeliointia pitää edistää ja toteuttaa kirkoissa”, sanoo uuden verkoston toiminnanjohtaja Samuel E. Chiang, jolla on pitkä kokemus raamatunkäännösliikkeestä ja Raamatun suullisesta kääntämisestä. ”On myös esitetty, että evankeliointi ja siihen liittyvä teologia ei ole vahvaa. Aiheesta on keskusteltava lisää.” 

Samuel E. Chiang

Kirjeessään efesolaisille Paavali mainitsee evankelioimisen seurakunnan kutsuna. Siinä on Samuelin mukaan monia osia, joista tärkein on Jumalan sanan kääntäminen niiden ihmisten kielille, joita koetetaan tavoittaa.

”Raamatun kääntäminen on erittäin tärkeää ei vain äidinkielen takia, vaan myös siksi, että käännös antaa ihmisille keinon puhua Jumalan sanaa”, hän sanoo. ”Nämä ovat erityisen arvokkaita asioita, ja Raamatun kääntäminen on hyvin keskeinen osa evankelioinnin tätä puolta.”

Maailmanlaajuisessa evankelioinnissa ja raamatunkäännöstyössä esiintyy usein sana polysentrismi. Se tarkoittaa, että sen sijaan, että joku liike rajoittuisi yhteen järjestöön tai verkostoon, asioita tapahtuu useissa paikoissa, monien johtajien alaisuudessa ja lukuisilla tavoilla. Samuel ottaa esimerkiksi nimen Piilaakso (Silicon Valley). Se oli aluksi käytössä teknologiayritysten keskittymästä Pohjois-Kaliforniassa, mutta nyt nimeä käytetään mistä tahansa vastaavasta alueesta: Bangaloresta Intiassa tai Shenzhenistä Kiinassa – ja lisää on tulossa.

”Samalla tavalla evankelioinnin ja verkostojen suhteen on olemassa suuri määrä alueita, joilla on omat paikalliset verkostonsa”, Samuel sanoo. ”Olemme tarkastelemassa monia verkostoja, emme vain keskinäisten yhteyksien luomiseksi vaan Evankelisen Allianssin näkökulmasta kysymällä, miten voimme palvella kirkkoa parhaiten noilla alueilla.”

Verkostojen verkosto

Maailmanlaajuiset evankeliointiverkostot ovat osittain päällekkäisiä, ja voi olla vaikea ymmärtää kuka kukin on. GO Movement on eräs laaja ja monimuotoinen kokoava verkosto, johon kuuluu Maailman Evankelinen Allianssi, evankeliointiverkostoja Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa, eri järjestöjä kuten Cru (Campus Crusade for Christ), YWAM, Jeesus-filmiprojekti 135 muun organisaation ohella sekä joukko Wycliffe Global Alliancen piiriin kuuluvia organisaatioita. GO on lyhenne sanoista Global Outreach ja sen iskulause korostaa jokaisen kristityn tehtävää uskon todistajana. Liikkeen vuonna 2020 julkaistu tavoite on haastava: 

”Haluamme tavoittaa jokaisen ihmisen maan päällä evankeliumilla seuraavan 10 vuoden aikana, suurimmista metropoleista pienimpiin kyliin, jättämättä väliin ketään, joka ei ole kuullut evankeliumia.”

Steve Douglass, Cru:n aikaisempi johtaja, on sanonut GO-liikkeestä seuraavaa: “Emme tiedä varmasti, mitä Jumala aikoo, mutta Hän on suuntaamassa kohti jotakin suurempaa. Se saa minut uskomaan, että Jumala on voimistamassa liikehdintäänsä maan päällä. Yhdessä niiden miljoonien kanssa, jotka osallistuivat GO 2020 -kampanjaan, meillä on ihmeellinen etuoikeus olla mukana tässä voimistumisessa.”

Toinen samanlainen evankeliointiverkosto on Finishing the Task, jonka tavoitteena on saada jokaisen ulottuville Raamattu, kristitty ja Kristuksen ruumis vuoteen 2033 mennessä. Verkoston johtajana toimii Rick Warren, kalifornialaisen Saddleback Church -seurakunnan perustaja. Muita vastaavanlaisia verkostoja ovat esimerkiksi Global Alliance for Church Multiplication, Billion Soul Harvest ja Transform World.

Miten sitten voitaisiin verkostoida verkostot, etenkin kun eri alueilla olevilla ihmisillä on erilainen tärkeysjärjestys ja strategia?

Samuelin mukaan keskeistä on mahdollistaa raamatuntekstien ja raamattumateriaalien paikalliset käännökset. Kirkot voivat käyttää alkuperäistä, paikallisesti tuotettua materiaalia ja antaa sitten jäsentensä jakaa sitä omissa verkostoissaan.

“On ollut hauska nähdä, että jotkut pastorit luovat paikallista sisältöä lainaamalla muuta paikallista materiaalia ja yhdistelemällä sitä”, Samuel sanoo.

”Jumalanpalveluksen lopussa jotkut ystävämme pyytävät, että video voisi olla näkyvissä QR-koodin kanssa hiukan kauemmin, 1015 sekuntia, niin että ihmiset voivat ottaa esiin puhelimensa, skannata sen, ladata materiaalin ja sitten välittää sen toisille ihmisille, niin että nämä voivat saavuttaa muita.”

”Käynnissä on monenlaisia asioita”, hän lisää, ”mutta tärkeintä on paikallistaminen ja ihmisten aktivoiminen.”

Toivoa pandemian jälkeen

Kun maailma toivoo pian päästävän pandemian rajoituksista, Global Evangelism Network -verkosto uskoo useampien kristittyjen siirtyvän eristäytymisajattelusta inkarnaatioon ja sitten ihmisten kutsumiseen”, Samuel sanoo.

”Miten tämä kehitys sitten tapahtuu”, hän kysyy retorisesti. ”Miten ajattelemme viestivämme siitä ja valmistavamme ihmisiä siihen? On olemassa paljon esievankelioivaa materiaalia, joka voisi valmistaa ihmisiä, esimerkiksi materiaalia hyvistä henkisistä tavoista.”

Etenkin Amerikassa ja länsimaissa se, että kristityt käyttävät paljon sosiaalista mediaa, voi toimia evankelioinnin ajatusta vastaan, koska se edistää ‘me vastaan muut’ -dynamiikkaa. Useimmat kristityt eivät esimerkiksi tiedä, että vuonna 2019 Facebookin 20 suosituimmasta kristillisestä sivusta 19 oli luotu Itä-Euroopan ja Venäjän trollitehtailla. Ne pyrkivät synnyttämään erimielisyyttä ja pelkoa. Samuel kutsuu sitä ’kristinuskoa lyöväksi näkymättömäksi kädeksi’. ”Sosiaalisen median algoritmit vahvistavat jakautumista”, hän sanoo. ”Ihmisten huomion saa toisenlainen asia. Kysymykseksi tulee enemmän se, kenen puolella ollaan eikä evankeliumin kertominen muille.”

Samuel myöntää, että ihmisten tapaa käyttää sosiaalista mediaa on vaikea murtaa. ”Mutta evankelioinnin ja opetuslapseuden on oltava mielestäni jatkuvasti tarkoituksellista. Meidän on ajateltava itseämme todistajina. Pystymme paljon enempään kuin ajattelemme. Todistajana olemisen täytyy näkyä ja se täytyy nimenomaan elää todeksi.”

World Evangelical Alliance yhdessä GO-liikkeen kanssa on ottanut vuosikymmenen ajaksi erityiseksi GO-kuukaudeksi toukokuun, jolloin ihmisiä kutsutaan evankelioimaan henkilökohtaisesti maailmanlaajuisen kirkon rukoillessa sen puolesta. Se alkaa sunnuntaina 1. toukokuuta maailmanlaajuisella rukouspäivällä todistamisen ja lähettämisen puolesta.

”Kun seurakunnat kokoontuvat sinä sunnuntaina, ne rukoilevat koko kirkon ja lähettämisen puolesta”, Samuel sanoo. ”Ei ole eroa siinä, onko joku lähetystyöntekijä vai ei. Kun olet kirkon jäsen, olet evankeliumin todistaja ja me (kirkko) lähetämme sinut.”

Toukokuun viimeinen lauantai on nimetty GO-päiväksi, jolloin kaikkia kristittyjä kutsutaan kertomaan evankeliumi ainakin yhdelle ihmiselle.

Wycliffe Global Alliancen organisaatioita ja kumppaneita rohkaistaan ottamaan osaa GO-kuukauteen ja tekemään yhteistyötä kirkkojen kanssa omissa maissaan. Lisätietoja ja koulutusmateriaalia löytyy täältä.

Teksti: Jim Killam, Wycliffe Global Alliance

Käännös: Riitta Bonny