Just nu kontrollerar jag översättningen av Efesierbrevet till ett bantuspråk som talas av ca 120 000 personer i västra Kenya. Arbetet har börjat bra, även om det är utmanande. Till utmaningarna hör att projektet är det yngsta projekt jag har jobbat med och därmed är översättarna ännu ganska ovana. Jag gör kontrollerna genom att läsa engelska översättningar av texten.

Översättningen verkar vara relativt ordagrann, vilket många kanske ser som en positiv sak.

Men för mig innebär det fler frågor att ställa. Jag ska ge ett exempel från samburuspråket, som vi jobbat med tidigare.

Efesierbrevet 1 behandlar Guds nåd ”i Kristus” mot oss människor. Betydelsen av frasen ”i Kristus” är mycket omstridd, och när det gällde samburu lärde jag mig att man inte kan översätta rakt av.

Man hade översatt denna fras bokstavligt på samburu, det var lika överallt. Det är bara det att ordet ”i” på samburu också kan betyda bl. a. ”från”, ”till”, ”ur”, ”av”, ”efter”, ”vid”, ”på” och ”genom”. Därmed är risken stor att en bokstavlig översättning får en helt annan betydelse än det som avsågs.

När det i Ef 1:4 står att Gud ”har utvalt oss i honom [Kristus] före världens skapelse” förstod gemene man det så att vi människor tidigare tillhört Kristus, och att Gud sedan utvalt oss FRÅN Kristus, dvs. vi har utvalts på samma sätt som en herde väljer ut får och getter och tar bort dem FRÅN hjorden. Efter ordet ”utvälja” betyder det lilla ordet aldrig ”i”, utan alltid ”från”.

Vi måste helt enkelt göra en omskrivning utan att använda oss av tvetydiga ord. Och då måste vi förstås förstå vad texten menar. I många andra sammanhang i Bibeln betyder ”i Kristus” att man tillhör Kristus genom en intim förening, som grenarna hör ihop med vinstocken (Joh 15:4). Därför övervägde vi en översättning av Ef 1:4 som skulle spegla Joh 15:4 genom att tala om en intim förening med Kristus, men sen märkte vi att det inte fungerar just här. Det skulle innebära att Gud utväljer oss bara om vi redan har en relation till Kristus. Men hur kunde han i så fall kunna utvälja oss före världens skapelse?

I samburu NT stannade vi för denna översättning, efter diskussion med konsulten: ”Gud utvalde oss innan han började skapa världen på grund av det som Kristus gjorde”. Detta stämmer med budskapet i Efesierbrevet i övrigt (t.ex. Ef 2:5).

Alla översättare står inför liknande utmaningar och är tvungna att göra liknande omskrivningar. Speciellt när det gäller abstrakta begrepp är det svårt. Jag behöver mycket förbön!

Magnus Dahlbacka

Bild: En samburuherde väljer ut får och getter från sin hjord, men Gud har inte utvalt oss från Kristus, utan i Kristus – på grund av det som Kristus gjorde!

Teksti on julkaistu alunperin maaliskuussa 2019