Raamatunkäännöstyön tarpeellisuus kirkoille ja kaikelle hengelliselle työlle on kutakuinkin itsestäänselvää. Kuinka moni kuitenkaan tulee ajatelleeksi, että Raamatun saaminen omalle äidinkielelle muuttaa myös ympäröivät yhteiskunnat? 

Esimerkkiä ei tarvitse hakea kaukaa. Reformaatio oli sysäyksenä kansalliskielien ja -valtioiden syntyyn koko Euroopassa. Opillisesti ytimessä oli totuus siitä, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta – ei omien tekojen kautta – vaan turvautumalla uskossa Kristukseen ja Hänen sovitustekoonsa. Reformaattorit, Lutherin johdolla, myös ymmärsivät, että ihmisten on saatava kuulla tämä ilosanoma omalla kielellä, jotta usko voi sydämiin syntyä. 

Eri puolilla Eurooppaa latinan sijaan Raamatun kansankielelle kääntäminen synnytti tarpeen luoda kussakin maassa kirjakieltä ja uudistaa tai synnyttää kirkon yhteyteen koululaitos, jossa lukutaito tuli yhä useampien ulottuville. Samanaikaisesti Saksassa Gutenbergin toimesta keksittiin kirjapainotaito, jonka avulla nämä uudet kansankieliset Raamatut ja opetuskirjallisuus saatiin leviämään. Syntyi jotain yhteiskuntia perin pohjin muuttavaa, jotta evankeliumi pääsisi leviämään yhä useammalle. Myös meille tänne Pohjolan perukoille; silloiseen Ruotsin kuningaskuntaan kuulunut piskuinen suomea puhunut joukko sai Turun piispa Mikael Agricolasta reformaation ja kirjakielensä isän.

Kristittynä näen Jumalan johdatuksen täsmällisyyden näiden historiallisten asioiden kohtaamisessa: uskonpuhdistuksessa ja kirjapainotaidossa. Samalla tavoin katson tämän päivän teknistä kehitystä mm. internetiä – miten muutoin saisimme Jumalan Sanan kaikkiin maailman kolkkiin, niihinkin, jotka ovat perinteiseltä lähetystyöltä suljettuja.

Evankeliumin muuttava voima puolestaan luo sen arvopohjan, jolle kansakunta pystyy rakentamaan korruptoitumattoman ja luottamuksellisen hallinnon ja oikeuslaitoksen. Näin luodaan pohjaa hyvinvoinnin jatkuvuuden takaaville palveluille, kuten koulutukselle ja terveydenhuollolle. 

Sanalla Sanoen -lehti on tehnyt jo 20 vuotta työtä kertoakseen siitä raamatunkäännöstyöstä, jolla yksilö ja maailma evankeliumin voimasta muuttuu. Onnea ja siunausta tähän tehtävään edelleen!

Sari Essayah, kansanedustaja, pj. Kd 

Juttu on julkaistu myös Sanalla sanoen -lehden Vieraskynä-palstalla talvella 2020.