Rukoillaan, että berakit saisivat Raamatun omalla kielellään. Kuva: Andy F.

Muslimit ympäri maailmaa arvostavat suuresti islamilaiseen perinteeseen kuuluvia profeettoja. Heitä pidetään hengellisinä jättiläisinä, jotka välittivät Jumalalta tulevaa tietoa ihmisille tai jotka puolustivat oikeaa uskoa kohdatessaan vastustusta. Heidän elämänsä ovat esikuvia, jotka tarjoavat arvokkaan esimerkin myös nykyaikana. Sen vuoksi ei ole yllättävää, että kautta koko islamin vaikutusajan profeetoista on kirjoitettu paljon.

Vaikka muslimit pitävät profeettoja hyvin tärkeinä, joistakin profeetoista muslimit tietävät hyvin vähän, toisinaan vain nimen. Yleinen kiinnostus saada tietää lisää profeetoista voi johtaa yllättävään tiedonlähteeseen: Raamattuun. Sen kertomuksista löytyy monta profeettaa, jotka kuuluvat islamilaiseen perinteeseen: Aadam, Nooa, Abraham, Loot, Joosef, Mooses, Job, Daavid, Joona, Johannes Kastaja ja Jeesus.

Viime vuosikymmeninä muslimien parissa eri puolilla maailmaa tehtävä raamatunkäännöstyö on usein aloitettu tekemällä käännöksiä teksteistä, jotka sisältävät kertomuksia näistä Raamatun henkilöistä. Tätä lähestymistapaa käytetään parhaillaan Keski-Aasiassa useissa kieliyhteisöissä, jotka koostuvat hartaista muslimeista.

Eräs näistä kieliyhteisöistä on berakinkielinen yhteisö (nimi muutettu), johon kuuluu noin 10 000 ihmistä. Kaikki aikuiset puhuvat sujuvasti maan virallista kieltä, koska sitä käytetään oppilaitoksissa ja tiedotusvälineissä. Tästä huolimatta he ovat pitäneet yllä omaa kieltään ja opettaneet sitä seuraavalle sukupolvelle. Jotkut puhujista haluavat vakavasti kehittää sitä edelleen.

Luontaista uteliaisuutta

Berakin kielelle käännetyt raamatuntekstit sopivat tähän laajempaan kuvaan. Kääntäjät, jotka ovat muslimimiehiä, käyttävät kieltään uusilla tavoilla ja oppivat sen aikana lisää kieliopista ja tavoista ilmaista ajatuksia kielellään. Samanaikaisesti projekti vastaa todettuun hengelliseen tarpeeseen tyydyttämällä ihmisten luontaista uteliaisuutta profeettojen elämää kohtaan.

Berakin kielen käännösprojekti ei alun perin sisältänyt mitään kuningas Daavidin elämästä. Hänen nimensä mainitaan kuitenkin 16 kertaa Koraanissa, jossa häntä kutsutaan nimellä Dawud. Muslimeille hän on sekä hallitsija että profeetta, joka sai ilmoituksia Jumalalta. Koraanin mukaan nämä ilmoitukset ovat säilyneet Zabūr-nimisessä pyhässä kirjassa. Itse asiassa monet kristityt Lähi-idässä ja Keski- ja Etelä-Aasiassa käyttävät tätä nimeä koko Psalmien kirjasta.

Daavidista kerrotaan Raamatussa kuitenkin hyvin laajasti. Jos kaikki häneen liittyvät tekstit tai edes lyhennetty versio niistä käännettäisiin, se viivästyttäisi berakin kielelle käännettyjen raamatuntekstien julkaisemista. Mitä siis pitäisi tehdä?

Ratkaisu löytyi berakien kulttuurista. Kuten muukin Keski-Aasian väestö, berakit arvostavat suuresti runoutta. Koulujen oppisuunnitelma itse asiassa korostaa kansalliskielisten runojen ulkoa oppimisen tärkeyttä. Sen vuoksi olisi luontevaa lisätä berakin kielen projektiin Daavidin kirjoittama runo.

Ylistys koskettaa

Mutta mikä psalmi olisi valittava? Psalmien 150 runosta Daavidin kirjoittamiksi on arveltu 73 runoa. Joissakin viitataan Israelin kansan aikaisempaan historiaan, jota berakit eivät tunne. Lopulta projektin eksegeettiset neuvonantajat valitsivat vaihtoehdoiksi psalmit 103 ja 145, jotka ylistävät Jumalaa. Nämä lähetettiin työryhmälle englanniksi, venäjäksi ja maan virallisella kielellä.

Tämä tapahtui vuonna 2020, jolloin kääntäjät eivät tavanneet toisiaan projektin toimistoon se oli suljettu koronaviruksen takia. Mutta he jatkoivat työtään kodeistaan internetin ja älypuhelinten avulla. Eräs ryhmän jäsen kertoi reaktiostaan seuraavalla tekstiviestillä: 

Pidän psalmista 103. Luen sitä yhä uudelleen. Nämä merkitykselliset jakeet rohkaisevat minua ylistämään Jumalaa yhä enemmän.

Miten koskettava reaktio tältä muslimimieheltä! Muutkin käännösryhmän jäsenet olivat sitä mieltä, että tämä psalmi olisi hyvä lisäys käännösprojektiin.

Kun berakit tutustuvat raamatullisiin tarinoihin profeetoista, he toivon mukaan oppivat seuraaviin jakeisiin sisältyvän totuuden ja saavat kokea sen itse.

Anteeksiantava ja laupias on Herra.
Hän on kärsivällinen
ja hänen armonsa on suuri.
Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä,
niin on Herran armo suuri
niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Niin kaukana kuin itä on lännestä,
niin kauas hän siirtää meidän syntimme.

Psalmi 103:8, 11-12 (KR92)

Teksti: Andy F. 

Andy on ollut mukana raamatunkäännöstyössä Keski-Aasiassa ja Venäjän federaation alueella.

Käännös: Riitta Bonny