Wycliffe Raamatunkääntäjät on toiminut Suomessa 50 vuoden ajan. Elokuun alussa kokoonnuimme yhteen Tampereelle juhlimaan tätä merkkipaalua ja huomioimaan niitä, jotka ovat vuosikymmenten varrella osallistuneet työhön monin eri tavoin. Kuinka monen ihmisen elämäntarina onkaan nivoutunut yhteen Wycliffe Raamatunkääntäjien tarinan ja raamatunkäännöstyön tarinan kanssa!

Hahmotamme elämäämme usein juuri kertomuksen kautta ja puhumme elämäntarinasta. Tarinamme voi olla ehjä ja yhtenäinen, tai siihen voi kuulua säröjä ja epäjatkuvuuskohtia.

Oma elämäntarinamme kumpuaa yhteisömme tarinasta. Perheeseen, sukuun, laajempaan yhteisöön ja kansaan kuuluminen on olennaisesti yhteiseen tarinaan kuulumista. Yhteinen tarina antaa meille viitekehyksen elämän jäsentämiseen ja merkitysten luomiseen.

Jokaisella yhteisöllä ja jokaisella kansalla, jonka ilosanoma Kristuksesta tavoittaa, on tarve yhdistää oma tarinansa Jumalan pelastushistorialliseen tarinaan.

Yhtäältä meille on tärkeää nähdä, kuinka yhteisömme historia ei ole irrallinen Jumalan pelastussuunnitelmasta. Toisella vuosisadalla elänyt kirkkoisä Klemens Aleksandrialainen näki kreikkalaisen filosofian viitoittaneen pakanoiden tietä kohti Kristusta samalla tavoin kuin laki oli johdattanut juutalaisia. Omana aikanamme yksi afrikkalaisen teologian suuria teemoja on ollut hahmottaa Jumalan toimintaa Afrikan yhteisöissä esikristillisenä aikana. Don Richardsonin klassikko Iankaikkisuus heidän sydämissään (1981) kertoo esimerkkejä siitä, kuinka eri kansojen historia ja kulttuuri on valmistanut ihmisiä evankeliumin vastaanottamiseen.

Toisaalta jokainen yhteisö ja jokainen kansa, joka tulee osaksi Jumalan valtakuntaa, liittyy itse Jumalan kansan suureen tarinaan. Lähetyshistorioitsija Andrew Wallsin sanoin, tullessamme kristityiksi saamme itsellemme adoptoidun menneisyyden. Olemme kaikki uskon kautta Abrahamin perillisiä (Room. 4), ja Raamatun kuvaama pelastushistoria on myös meidän historiaamme.

Jotta oman yhteisömme tarina voisi kietoutua yhteen Jumalan tarinan kanssa, on meidän voitava yhteisönä käydä keskustelua Jumalan sanan kanssa omista lähtökohdistamme käsin. Tähän jatkuvaan keskusteluun kutsutaan niitä, joiden kieleen ja kulttuuriin raamatunkäännöstyö on nyt ensimmäistä kertaa mahdollistamassa kristillisen uskon kotoutumisen. Yhtä lailla kutsu koskee meitä, joiden kansan tarinaan usko Kristukseen on kuulunut jo vuosisatojen ajan.

Hannu Sorsamo, Wycliffe Raamatunkääntäjien toiminnanjohtaja

Kirjoitus on syksyn 2022 Sanalla sanoen -lehden pääkirjoitus.