Marg Borneman (edessä vas.) ja vuoden 2016 EIE-kurssilaiset Vanuatusta ja Indonesiasta. Kuvassa etuoikealla Raewyn SIL Australista. Kuva: Rod Jones

Yhdestä kysymyksestä sukeutui kurssi, jolla Wycliffe Australia on vastannut muiden maiden työntekijöiden tarpeeseen oppia englantia 

”Miten voisimme auttaa indonesialaisia kollegoitamme?” kysyi Wycliffe Australian johtaja Barry Borneman huonetoveriltaan vuonna 2012 Bangkokissa järjestetyn konferenssin aikana. Sen paremmin kysyjä kuin vastaaja, joka oli Indonesian raamatunkäännösjärjestö Kartidayan toiminnanjohtaja Marnix Riupassa, ei osannut aavistaa, että vastauksesta kehittyisi vuosittainen opetusohjelma. 

Marnix vastasi tiiminsä tarvitsevan parempaa englannin kielen taitoa pystyäkseen tekemään työnsä hyvin: kirjoittaa sähköpostiviestejä ja raportteja, tehdä matkajärjestelyjä ulkomaisille asiantuntijoille ja käyttää englanninkielisiä selitysteoksia. 

Opetusohjelma oli Kartidayan tarvitsema ratkaisu ja vastaus Wycliffe Australian sydämestä lähteneeseen haluun auttaa. Ohjelmaa johtava Marg Borneman, Barryn vaimo, toteaa, että Wycliffe Australialla on voimakas halu varustaa kansallisia raamatunkäännösjärjestöjä. Margille, joka on taustaltaan englanninopettaja, ohjelma merkitsee sen lisäksi paljon muutakin.

English Immersion Experience (EIE) -niminen kurssi auttaa osallistujia parantamaan englannin taitoaan kielikylvyn avulla. Kurssilaiset asuvat englanninkielisessä ympäristössä ja oppivat englantia äidinkielisiltä puhujilta. ”Se tarjoaa osallistujille hyvän tilaisuuden uppoutua kieleen ja kohentaa itseluottamustaan samalla, kun he jakavat elämää ja tarinoita perheestään, työstään ja uskostaan toisten osallistujien, Wycliffen henkilökunnan ja isäntäperheiden kanssa sekä osallistuvat kristillisyyteen pohjautuville tunneille”, Marg kuvaa.

Sama toive yhdistää

Koulutus käynnistettiin vuonna 2012. Joka vuosi kurssilla on ollut erilaisia sisältöjä, kuten osallistumista englannin opettajiksi valmentautuvien TESOL-kurssille, Wycliffen avointen ovien päivään ja Wycliffen kursseille, joilla opiskellaan kulttuurienvälistä työtä ja ohjelmien suunnittelua.

Vuosien aikana koulutuksesta on hyötynyt 22 kansallista työntekijää. Se on järjestetty Wycliffe Australian kansallisessa keskustoimistossa Melbournen lähellä. Indonesian lisäksi osallistujia on tullut Salomonsaarilta, Vanuatusta ja Itä-Timorista.

Vaikka osallistujissa on eri tehtävissä olevia ihmisiä – raamatunkääntäjiä, pastoreita, raamattutyöntekijöitä ja toimistohenkilökuntaa – kaikilla on sama toive: nähdä Raamattu käännettynä kansojen omille kielille. Koulutus antaa myös mahdollisuuden tutustua toisten osallistujien kulttuureihin ja siten ymmärtää muita paremmin.

Kartidayan henkilökuntaan kuuluva Netty Manalu osallistui koulutukseen vuonna 2019. Hän asui samassa asuinyksikössä mentoreinaan toimineiden Margin ja Barryn kanssa. ”He eivät osanneet kieltäni, mikä pakotti minut puhumaan englantia”, Netty kuvaa. Hän oppi nopeasti, vaikka se ei ollut helppoa, ja englannin kielen lisäksi hän oppi myös jotain australialaisesta kulttuurista ja säästä.

Myös Karyadi Antonius, joka tuli kurssille niin ikään Kartidayasta, koki kurssin hyödylliseksi. Hän osallistui koulutukseen vuonna 2015 ja on nyt Kartidayan toiminnanjohtaja. ”Se oli hyvä tilaisuus kohentaa kielitaitoani. Tunnen nyt  suurempaa varmuutta puhuessani englantia”, hän kertoo. ”Kurssin avulla opin kieltä sekä ‘luokkahuoneessa’ että sen ulkopuolella.”

Mary Keef, joka työskentelee vastaanottovirkailijana Wycliffe Australian palveluksessa, tuli mukaan mentoriksi. ”Osallistujiin tutustuminen oli hyvin antoisaa ja rohkaisevaa”, hän sanoo. ”Oli hienoa nähdä heidän halukkuutensa yrittää ja oppia. He ovat niin uskollisia Jumalalle ja sitoutuneita Raamatun kääntämiseen ja uhraavat sille paljon.”

Tuki siirtyi verkkoon

EOE-mentori Christine Franklin Zoom-tapaamisessa pandemian aikana. Australian lippu oli kertomassa jotakin hänen kotimaastaan. Kuva: Kirk Franklin

Alusta alkaen Marg oli halunnut tukea osallistujien kielitaitoa heidän palattuaan takaisin koteihinsa. Se on ollut vaikeaa muiden tehtävien takia, mutta vuonna 2020 siihen tuli vihdoin mahdollisuus. 

Kun Covid-19 ilmestyi maailmaan ja Zoom-tapaamisista tuli osa jokapäiväistä työtä ja elämää, Marg ja hänen tiiminsä päättivät käynnistää ensimmäisen virtuaalisen English Online Experience (EOE) -koulutusohjelman. Kuusiviikkoisessa koulutuksessa oli 11 osallistujaa, joihin kuului kääntäjä Itä-Timorista ja kymmenen Kartidayan työntekijää. Mentoreihin kuului viisi Wycliffe Australian työntekijää, yksi SIL Australian työntekijä ja seitsemäntenä Wycliffe Australian työn tukija.  Ryhmä tapasi kerran viikossa elokuusta alkaen. Jokaiseen puolentoista tunnin tapaamiseen kuului erilaisia oppimistilanteita: koko ryhmä yhdessä, pienryhmätyöskentelyä ja joskus kahdenkeskisiä tapaamisia mentorin kanssa. Kotitehtävänään osallistujat keskustelivat mentoreidensa kanssa sähköpostin tai WhatsAppin avulla.

Useat osallistujista totesivat, että kurssi ei ollut vain kielen oppimista vaan myös englanninkielistä kristittyjen yhteyttä, sillä ohjelman keskeinen tavoite oli mahdollistaa hengellinen kasvu yhdessä. Jotkut tapaamiset oli omistettu Raamattuun liittyvälle pohdinnalle ja keskustelulle sekä rukoukselle. 

Joillekin osallistujille virtuaalinen kurssi oli erityinen siunaus. ”Koska työni liittyy talousasioihin, minun on mahdotonta jättää sitä pitkäksi aikaa osallistuakseni englannin kurssille”, toteaa Kartidayan palveluksessa oleva Anita Chandra. Zoomin ja WhatsAppin avulla hän pystyi harjoittelemaan mentorinsa kanssa jättämättä työtään tai kotimaataan.

Helene Savage, joka työskentelee henkilöstöassistenttina Wycliffe Australian palveluksessa, oli suorittanut englanninopettajien TESOL-kurssia verkossa. Osallistuminen EOE-opetukseen antoi hänelle hyvän mahdollisuuden havainnoida, miten oppitunteja toteutettiin ja harjoitella opettamista myös itse. Hän piti kovasti myös indonesialaisten kollegoiden tapaamisesta.

”Parasta oli ihana kanssakäyminen”, Helene sanoo. ”Tuntui siltä kuin olisimme olleet yksi suuri perhe. Kuuden tapaamisen jälkeen jopa ne, jotka ujostelivat eniten englannin puhumista, vaikuttivat paljon varmemmilta ja vähemmän jännittyneiltä.”

Koronapandemian aiheuttamien kansainvälisten matkustusrajoitusten takia läsnäoloa vaativa English Immersion Experience -kurssi ei ehkä järjesty lähitulevaisuudessa. Ohjelman jatkamiseen on kuitenkin painavat syyt, kun kansalliset työntekijät tarvitsevat parempaa englannin kielen taitoa ja Wycliffe Australialla on voimakas halu auttaa.

Marg Bornemanin mukaan suunnitelmissa on tarjota useita vaihtoehtoja English Online Experience -ryhmän englannin kielen tukemiseen sekä järjestää samanlainen virtuaalikurssi uusille osallistujille. ”Odotamme kovasti mahdollisuutta rakentaa yhteyksiä sekä henkilökohtaisella että järjestötasolla ja nähdä mitä hedelmää kielitaidon paranemisen lisäksi Jumalalla on meille luvassa tulevaisuudessa”, hän sanoo.

Teksti: Ling Lam

Käännös: Kirsi Korhonen