Hyvät vanhemmat ajattelevat lastensa parasta. Hyvät vanhemmat yrittävät antaa lapselle parhaat mahdollisuudet menestyä elämässä. Kaikenkieliset vanhemmat kaikkialla maailmassa toimivat näin.

Vähemmistökielten puhujille oman kielen tarjoamat mahdollisuudet ovat usein hyvin rajatut. Koulutus, työ, kristillinen usko ja ylipäänsä elämä oman kotiseudun ulkopuolella saattavat vaatia toisella kielellä toimimista. Ajatellessaan lastensa parasta moni vanhempi on valmis uhraamaan jopa osan omaa identiteettiään – oman äidinkielensä. Vanhemmat ajattelevat lastensa parasta puhumalla lapselle toista kieltä, vaikka vajavaisestikin, jotta ovet menestykseen aukeaisivat tulevaisuudessa.

Kun kieli ei enää siirry luonnollisesti sukupolvelta toiselle, on kielen kuoleman lähtölaskenta alkanut. Maailman yli 7000 puhutusta ja viitotusta kielestä noin 40 prosenttia on tällaisia uhanalaisia kieliä.

Aika ajoin minulta kysytään, onko raamatunkäännöstyön tarkoituksena kielten suojeleminen, niiden säilyttäminen elävinä kielinä. Hävittäähän jokaisen kielen kuolema myös palan ihmiskunnan kulttuuriperintöä ja yhden vähintäänkin mahdollisen Jumalan ilmoituksen välikappaleen. Voimme ajatella, että kielten kuolema köyhdyttää kollektiivista ymmärrystämme niin maailmasta, jossa elämme, kuin evankeliumistakin.

Kielen suojeleminen ei silti voi olla raamatunkäännöstyön itsetarkoitus. Jokaisella yhteisöllä ja sen jäsenillä tulee olla vapaus säilyttää kielensä tai vaihtaa kieltä niin halutessaan. Onnistuessaan raamatunkäännöstyö kuitenkin johtaa kielen säilymiseen. Kun oma kieli vakiintuu kristillisen uskon ilmaisun välikappaleeksi, ja kun vanhemmat kokevat, että lapset saavat äidinkielisen peruskoulutuksen kautta hyvät lähtökohdat myös myöhempään vieraalla kielellä opiskeluun, ei tarvetta kielen vaihtamiseen enää ole. Vanhemmat, jotka ajattelevat lastensa parasta, voivat tällöin puhua lapselle omaa äidinkieltään.

Onnistuakseen raamatunkäännöstyön täytyy huomioida kattavasti ne kieleen, kulttuuriin ja identiteettiin liittyvät esteet, jotka pitävät yhteisöä etäällä Jumalan valtakunnasta. Jotakin näiden esteiden madaltamisen monimuotoisuudesta toivomme myös tämänkertaisen lehtemme artikkelien viestivän.

Hannu Sorsamo, Wycliffe Raamatunkääntäjien toiminnanjohtaja

Kirjoitus on talven 2021 Sanalla sanoen -lehden pääkirjoitus.