YWAM kouluttaa. Raamatun suullisen kääntämisen kurssi Togossa.

Eri puolilla maailmaa toimiva lähetysjärjestö YWAM aikoo kääntää maistiaisia Raamatusta 1000 kielelle vuoden 2025 loppuun mennessä. Moni näistä kielistä, on järjestön työntekijöiden äidinkieli.

David Hamilton

David Hamilton haastatteli takavuosina lähetysjohtajia videolle. Haastattelujen tarkoituksena oli osoittaa, kuinka hänen järjestönsä YWAM eli Missionuoret sopii raamatunkäännösliikkeen kumppaniksi.

Eräs haastateltavista kertoi epäröimättä, mitä eri lähetysjärjestöillä (SIL, Faith comes by hearing, Jeesus-elokuvasta tunnettu CRU yms.) on annettavanaan.

”Ja YWAMilla… on ihmisiä”, mies sanoi hapuillen.

Se ei kuulosta kovan luokan saavutukselta, mutta tarkemmin ajatellen asia on toisin. Raamatunkäännösliikkeen tavoitteena on, että kaikki kansakunnat, heimot ja kielet voivat käyttää Jumalan sanaa äidinkielellään. YWAMilla on tuhansia työntekijöitä lähes 200 maassa kautta maailman.

YWAM panee vieläkin paremmaksi. Maailmassa on 46 maata, jossa puhutaan vähintään viittä kieltä, joille Raamattua ei ole edelleenkään alettu kääntää (kieliä on yht. 1 142). Kaikissa näissä maissa on Missionuoria, jotka puhuvat noin 200:aa näistä kielistä äidinkielenään.

David vastaa YWAMin yliopiston (University of Nations) strategiasta. ”Oivalsimme, että väkemme on valtimme. Sen kautta voimme jättää jäljen maailmaan”, hän sanoo. ”Meillä on toimintavalmiit paikallisjoukot, jotka voidaan mobilisoida tätä varten. Pyrimme siis toimimaan niin kuin hyvä palvelija.”

Joulukuussa 2020 YWAM julkisti mittavan suunnitelman. Järjestö kääntää otteita Raamatusta sekä yhden elokuvan ainakin 1 000:lle näistä kielistä vuoden 2025 loppuun mennessä. Elokuvana on joko Jeesus– tai LUMO-elokuva ääneen luettuna. Edellinen kertoo evankeliumin Luukkaan, jälkimmäinen Markuksen mukaan. Jo tätä ennen YWAM on osallistunut Jeesus-elokuvan kääntämiseen 64 uudelle kielelle Melanesiassa, etupäässä Papua-Uudessa-Guineassa, Salomonsaarilla ja Vanuatulla. Toisena osapuolena on ollut CRU.

Käännettävät otteet on koottu aiheen mukaan. Niiden on tarkoitus antaa kattava yleiskuva Raamatun sisällöstä 90 minuutissa. ”Maistakaa ja katsokaa” -koosteet julkaistaan ääni- ja tekstimuodossa. Niistä 10 on peräisin Vanhasta testamentista, 10 evankeliumeista ja 10 kirjeistä.

Youngshin Kim

Raamatunkohdat on valittu omatoimisesti, joskin Wycliffe Global Alliance -järjestöjä kuunnellen. Näin on voitu varmistaa, että ne sopivat Every Tribe, Every Nation -verkoston tavoitteeseen ”Raamattu kaikille vuoteen 2033 mennessä”. Käännösten konsultaatiojärjestelyt lankeavat tiiminvetäjä Youngshin Kimille, mutta Wycliffe Global Alliancen ja Seed Companyn asiantuntijat ovat tässäkin apuna.

Suullisen kääntämisen ohjelma

YWAM on laatinut toimintaohjelman, jonka mukaan osa YWAMin keskuksista aloittaa Raamatun suullisen kääntämisen opetuksen. 33 keskusta on strategisesti tärkeitä. Näillä seuduilla puhutaan monia kieliä, jotka ovat jääneet ilman Raamattua. Yli 50 keskusta on jo lupautunut mukaan, Youngshin ilmoittaa.

Keskusten halutaan lähettävän 2-3 osallistujaa 12 viikkoa kestävälle mega-kurssille. Sen käyneet voivat varustaa muita omissa keskuksissaan. Kurssi alkaa syyskuun lopulla kahdeksassa kohteessa eri puolilla maailmaa sekä verkossa niille, jotka eivät pysty matkustamaan.

”Parannamme valmiuksiamme läheisessä yhteistyössä Wycliffe Global Alliance -järjestöjen kanssa. Kehitämme sellaisia koulutusmenetelmiä, jotka voimaannuttavat syntyperäiset puhujat ottamaan vastuun Jumalan sanan kääntämisestä äidinkielelleen”, David kertoo.

Pandemia vauhdittajana

Pandemian jaloissa käynnistettyä suurta hanketta voi pitää arveluttavana, mutta YWAM on harkinnut asiaa pitkään.

”Raamatun kääntäminen on kangastellut mielessämme jo kauan”, Youngshin sanoo. “Kaikilla vain oli omat kiireensä, emmekä tulleet koolle, vaikka visio oli yhteinen. Sitten pandemia esti matkustamisen. Oli pysähdyttävä ja mietittävä asiaa yhdessä. Rukouksessa koin kehotusta. Nyt on aika tehdä työtä tämän eteen. Siitä se lähti. Pandemia oli eräässä mielessä siunaus.”

YWAM on tehnyt jo vuosia yhteistyötä SIL:n ja Wycliffe Global Alliancen kanssa. YWAMin johtajakoulutus BELT on syntynyt sen tuloksena, kun taas kumppanuus OneStoryn kanssa on poikinut Word by heart -kurssin.

YWAMin perustajan Loren Cunninghamin visio siitä, että joka kodissa olisi Raamattu, sai järjestön lähtemään mukaan raamatunkäännösliikkeeseen. John Wattersin puheen* inspiroimana YWAM aloitti toiminnan sen hyväksi, että kaikilla olisi Raamattu saatavillaan. Toiminnalla on kuusi painopistettä: rukoileminen, kääntäminen, julkaiseminen, levittäminen, opettaminen ja kannustaminen, joka johtaa osallistumiseen.

”Ensimmäiset vuosikymmenet keskityimme levittämiseen, opettamiseen ja kannustamiseen. Rukousta lukuun ottamatta toimimme ketjun loppupäässä”, David kertoo. ”Viimeiset parikymmentä vuotta valmiutemme ja alttiutemme osallistua myös käännös- ja julkaisutoimintaan on kasvanut kasvamistaan.”

”Tiedämme paikkamme: olemme palvelusperheen nuorimpia sisaria ja veljiä. Tukeudumme monessa asiassa varttuneempiin perheenjäseniin.”

Uusin silmin

Davidin aloittaessa yhteistyön raamatunkäännösliikkeen kanssa yli 20 vuotta sitten, kaikkien huolena oli, miten uskovat nuoret saataisiin kiinnostumaan työstä. ”Kääntäjien keski-ikä on n. 55 ja konsulttien 65 vuotta, kun taas Missionuorten keski-ikä on 19 tai 20”, David tietää.

”Tuhansia ja taas tuhansia nuoria käy opetuslapseuskoulumme joka vuosi. Siinäkin tapauksessa, että pelkästään 1–2 % kauttamme kulkevista nuorista vastaisi raamatunkäännösliikkeen kutsuun, olisimme täyttäneet tehtävämme. Missionuoria on kaikissa raamatunkäännösjärjestöissä. Olemme heidän elämänsä palanen. Emme halua ottaa työtä omiin nimiimme, mutta teemme mielihyvin työtä näiden järjestöjen kanssa.”

Wycliffe Global Alliancen johtava asiantuntija David Brooks uskoo, että YWAMin kasvanut osallistuminen vaikuttaa koko raamatunkäännöstyöhön voimakkaasti.

YWAMin OBT 1000 -ohjelma:  Vuoteen 2025 mennessä: 30 raamatunotetta sekä evankeliumi elokuvana 1 000 – 1 142 kielelle 46 maassa. Kielten puhujia on yli 122 miljoonaa.

”Raamatunkäännösliike on toiminut pitkään. Se tarvitsi YWAMin tuomaa herätystä”, David sanoo. ”YWAM näki työn uusin silmin ja esitti kysymyksiä, joita ei aiemmin ollut kysytty tai otettu vakavasti. Sellainen pisti vanhatkin toimijat katsomaan työtään, siis Raamatun kääntämistä, uudelta kantilta.”

”Kumppanuus YWAMin kanssa saa meidät arvioimaan piintyneitä tapojamme. Lisäksi meille virtaa kaikkialta maailmasta uskovia nuoria. He ovat valmiina siihen, että kaikki kansat saavat Hänen sanansa.”

Vain ensiaskelet

Tavoite on hurja: tuhat kieltä viidessä vuodessa. David Hamilton pitää tavoitetta sitä paitsi vaatimattomana. ”Ne ovat vain ensiaskelia tiellä, joka vie kielen Raamatun rikkauksien luo.”

”Asennoitumisen muutos näkyy niin, että syntyperäisen puhujan kielellisestä asiantuntemuksesta tulee käännösprosessin ydin. Tällöin keinotkin muuttuvat. Emme voi kouluttaa tarpeeksi monia päteviä kielitieteilijöitä käännöstyön tekijöiksi, mutta voimme kouluttaa kyllin monia taitavia ohjaajia, jotka tuntevat kulttuurienvälisen työn periaatteet ja asuvat lähistöllä. Osaava ohjaus auttaa syntyperäisiä puhujia tekemään mainion käännöksen.

Youngshin sanoo vielä: ”Kunnioitamme syntyperäisiä puhujia ja tunnustamme, että he tuntevat kielensä parhaiten – Jumala on sen heille antanut. Palvelemme heitä niin, että he pystyvät ottamaan työn haltuunsa. He antavat meille kielitaitonsa voiman – ja oivallisen käännöksen.”

Teksti: Jim Killam, Wycliffe Global Alliance

Kuvat: YWAM

Käännös: Kirsi Korhonen

*Lausannen liikkeen kokouksessa Kapkaupungissa vuonna 2010

Maistakaa ja katsokaa

Alla on lueteltu 30 tekstikoostetta, jotka YWAM aikoo kääntää suullisesti ja kirjallisesti tuhannelle kielelle vuoteen 2025 mennessä. Kunkin otteen pituus on alle 600 sanaa.

Vanha testamentti

Jumala loi kaiken (1. Moos. 1–2; 5:1b–2; 2:4-–9,15–24)

Jumalan antamat käskyt (2. Moos. 20:1–17; 5. Moos. 6:1–7; 3. Moos. 19:18–19)

Jumalan sana on iloni (Ps. 1:1–6; 19:1–14; 119:9–16)

Jumala on paimeneni ja turvapaikkani (Ps. 23:1–6; 91:1–16; 121:1–8)

Herra on hyvä kaikille (Ps. 103:1–13; 145:1–21)

Jeesus, kansojen valo (Jes. 42:1–17)

Jeesuksen uhri (Jes. 52:13–53:12)

Jeremia kutsuu kansaa parannukseen (Jer. 18:1–11; 31:29-34)

Hesekiel kutsuu kansaa parannukseen (Hes. 33:1–16)

Ainoalaatuinen armo (Joona 3:1–4:2; Joel 2:12–13; Miika 7:18–20)

Evankeliumit

Jeesuksen syntymä (Matt. 1:18–23; Luuk. 2:1–20)

Jeesus ja Johannes Kastaja (Joh. 1:1–18, 29–34)

Vuorisaarna (Matt. 5:1–10; 6:7–13, 24–33)

Jeesus parantaa sairaita (Luuk. 6:17–19; 8:40–56)

Kertomus tuhlaajapojasta (Luuk. 15:11b–32)

Jeesus tuli antamaan henkensä (Mark. 10:32b–52)

Jeesus ja Nikodemos (Joh. 3:1–22a)

Jeesus ja samarialainen nainen (Joh. 4:5–26, 28–29, 39–42)

Jeesus ja Lasarus (Joh. 11:1, 3V6, 17V44)

Jeesus ja opetuslapset (Luuk. 24:13–17, 19b–39, 44–45)

Kirjeet Jeesuksen uusille seuraajille

Evankeliumi lyhyesti (Tit. 1:1–3; 2:11–3:8)

Muuttunut elämä (Room. 12:1–21)

Sovituksen sanansaattajina (2 Kor. 5:6–21)

Kehotus nöyryyteen (Fil. 1:3–6, 9–11; 2:1–13)

Kehotus Jeesuksen tuntemiseen (Fil. 3:3b–4, 6–14, 17; 4:6–9)

Ei ole ketään Jeesuksen kaltaista! (Kol. 1:9–22; 2:6–7, 9–10, 12–14)

Kiinnitä katseesi Jeesukseen! (Heb. 3:1–2a; 4:14–16; 7:23–28; 10:19–23; 12:1–3)

Kristuksen omina (1 Piet. 1:21–25; 2:2–6, 9b–10, 21–25)

Käytännöllisiä neuvoja (Jaak. 1:22–27; 2:8, 12–13; 3:2–6, 13–18)

Uusi taivas ja uusi maa (Ilm. 21:1–8; 22:1–5, 14–17)

Lähde: YWAM