Wycliffe Raamatunkääntäjien kumppanijärjestö, indonesialainen kansalaisjärjestö Yayasan Sulinama, nimettiin yhdessä 14 muun organisaation kanssa yhdeksi Literacy Awards -palkinnon saajaksi. Yayasan Sulinama käyttää projektissaan lukutaitoa edistävää äidinkielisen opetuksen toimintamallia ja se huomioitiin lukutaitotyön mallina ja esimerkkinä muillekin järjestöille.

Palkinnon myöntäjä, Library of Congress Literacy Awards Program, on vuodesta 2013 jakanut huomionosoituksia organisaatioille, jotka ovat tehneet esimerkillistä työtä lukutaidon edistämiseksi. Tarkoituksena on rohkaista järjestöjä kehittämään innovatiivisia metodeja lukutaitotyössä ja kiinnittämään julkista huomiota lukutaidon tärkeyteen. Lisäksi näin voidaan tukea organisaatioiden, järjestöjen ja muiden yksityisen sektorin ryhmien osallisuutta lukutaitotyössä.

Wycliffe Raamatunkääntäjät on tehnyt Yayasan Sulinaman kanssa yhteistyötä lukutaitotyön parissa jo vuodesta 2010 alkaen, jolloin palkinnon myöntämiseen johtanut äidinkielisen esiopetuksen projekti Ambonin saarella alkoi (ks. Sanalla sanoen maaliskuu/2016). Järjestön johtaja Johnny Tjia työstää yhdessä tiiminsä kanssa äidinkielistä opetusmateriaalia, jonka tarkoitus on tukea lapsen kasvua kriittiseksi ajattelijaksi, joka osallistuu yhteiskunnan toimintaan ja näkee mahdollisuuksia kaikkialla, myös omassa kielessään ja kulttuurissaan. Arvioinnissa elämää muuttavaksi kuvailtu projekti, kuten muutkin Wycliffe Raamatunkääntäjien projektit, perustuvat paikalliseen kieleen ja kulttuuriin ja asettavat ne oppimisen keskiöön.

Projektin myötä on saatu aikaan paljon hyvää siellä, missä tasa-arvo ei välttämättä aina toteudu. Kielivähemmistöä edustavat lapset ovat enemmän tai vähemmän köyhiä ja syrjäytyneitä niin sosiaalisesti kuin alueellisestikin. Nyt he ovat saaneet paremman mahdollisuuden tasa-arvoiseen koulutukseen ja lukutaitoon, ja heillä on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen.

“Tämä palkinto ei ole vain Sulinamalle, vaan myös teille. Olette osa tätä”, kirjoittaa Johnny kiittäessään Wycliffe Raamatunkääntäjiä tuesta. Samalla hän kiittää myös SIL International -järjestöä, esikoulun opettajia ja paikallista hallitusta sekä yksityishenkilöitä, jotka ovat antaneet tukensa projektille.

Julkaistu 12/2017.