Ihmislajin kyky käyttää kieltä on luomakunnassa ainutlaatuinen taito. Vaikka eläinmaailmassa tieto kulkee mitä kiehtovimmilla tavoilla, puhuttu ja kirjoitettu kieli on viestintäväline vailla vertaa. Luku- ja kirjoitustaito on merkinnyt huimaa edistysaskelta inhimillisen kulttuurin historiassa. 

Äänteet ja niitä vastaavat kirjoitusmerkit ovat kehittyneet vuosituhansien kuluessa. Ne eivät ilmaise vain yksittäisiä käsitteitä vaan laajoja kulttuurisia merkityskokonaisuuksia. Kun muinaisen sumerin nuolenpääkirjoitusta tai Etelä-Amerikan intiaanikansojen kuvasymboleja on onnistuttu tulkitsemaan nykykielille, on se avannut ikkunan myös noita kirjoitusjärjestelmiä käyttäneiden ihmisten kokemusmaailmaan ja ajatteluun.

Vanhoja kirjoituksia tulkittaessa yksi kysymys nousee yli muiden. Miten tehdä vieras ja vaikeatajuinen selväksi ja ymmärrettäväksi? Kysymys on keskeinen niin papin, saarnaajan, sielunhoitajan kuin raamatunopettajankin työssä. Sitä ei voi välttää raamatunkääntäjäkään, jonka on jatkuvasti pohdittava, millainen ilmaisu parhaiten vastaisi Raamatun alkukielten ajatusta. Ei riitä, että tuntee yksittäisten sanojen käännösvastineet. On oltava selvillä myös kirjoittajien elinoloista, ajattelusta ja maailmankuvasta.

Kieli rakentuu sanoista, ja ymmärtäminen on sanojen tulkintaa niiden kulttuuriympäristössä. Kristillisessä uskossa sanalla on keskeinen asema, mutta ei ainoastaan siksi, että uskomme Raamatun sanojen välittävän meille ihmisille viestin Jumalalta. Teoksensa alkusanoissa evankelista Johannes kirjoittaa: ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.” Jumala ja hänen Sanansa ovat yhtä. Jumala ei ainoastaan puhu vaan toimii ja on läsnä Sanassaan. Maailma on luotu ja lunastetaan Jumalan Sanan välityksellä, ja Sanallaan Jumala kutsuu ihmisiä luokseen, yhteyteensä.

Raamatun sanat todistavat Jumalan Sanan voimasta. Tuon viestin välittäjinä raamatunkääntäjät tekevät mittaamattoman arvokasta työtä. Siitä he ansaitsevat kaikkien meidän kirkon sanankäyttäjien arvostuksen ja kiitoksen. 

 

Tapio Luoma

Arkkipiispa

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Kuva: Kirkon kuvapankki

 

 

 

Vieraskynä on julkaistu kesän 2020 Sanalla sanoen -lehdessä.