Digitaalisten käännösten kielten määrä lokakuussa 2020. Eri alustat tarjoavat käännöksiä eri kielillä. Monet raamatunkäännökset löytyvät useilta alustoilta mutta eivät kaikilta. Tietojen kokoaminen auttaa tunnistamaan sekä päällekkäisyydet että puutteet.

Verkkopalvelujen ja mobiilisovellusten kautta saatavilla olevien digitaalisten raamatunkäännösten määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi tasaista tahtia. Maailmanlaajuisesti Raamattua voi lukea eri sivustoilla ja sovelluksilla 1 968 eri kielellä ja tarjolla olevien kielten määrä kasvaa jatkuvasti. Lisäksi Raamattuun voi nykyisin perehtyä useissa eri muodoissa: painettuna, ääniversiona tai videoina.

YouVersionin tarjoamien kielten määrä alkaen vuodesta 2008.

Raamattusovellus YouVersion saavutti lokakuussa 2020 uuden etapin: Raamattu on nyt saatavilla sen kautta yli 1 500 eri kielellä, kun kielten määrä vielä vuonna 2015 oli 1 000. Myös eri käännösversioiden määrä alustalla on kasvanut: vuonna 2014 tarjolla oli 1 000 eri versiota, viisi vuotta myöhemmin 2 000 versiota ja vuoden 2020 lopulla versioita oli jo 2 200. (Tuorein lista löytyy englanniksi bible.com/en-GB/languages -sivulta.)

Faith Comes By Hearing -järjestön työ on edistynyt samaan tahtiin: se tarjoaa tällä hetkellä Raamatun sanomaa 1 500 kielellä. Vaikka järjestö on aiemmin keskittynyt ääniversioihin, parin viimeisen vuoden aikana se on lisännyt tarjontaansa videoita ensin yhteistyössä Jeesus-filmiprojektin ja nyt myös Lumo-projektin kanssa. Jälkimmäisen kanssa tavoitteena on tehdä ainakin yksi evankeliumielokuva jokaisella äänitetyllä kielellä. Kaikki versiot ovat saatavilla Bible.is -sivuston ja -sovelluksen kautta.

Bible.is -sivuston raamattuäänitteet kielten määrän mukaan

Muita raamatunkäännösten verkkolähteitä ovat Amerikan Raamattuseuran tukemat sivustot, jotka löytyvät global.bible -sivustolta, ja monet muut yksittäiset sivustot ja sovellukset. (Kuvassa oleva Android-sovellusten määrä on ainoastaan tiedossamme oleva luku.)

Digitaalisten raamatunkäännösten yhteenlaskettu määrä eri sivustoilla ja alustoilla lähestyy nopeasti 2 000 kielen rajaa. Luku on vielä korkeampi, jos mukaan lasketaan Jeesus-filmit niillä kielillä, joilla ei (vielä) ole saatavilla muita Raamatun tekstejä verkossa.

Wycliffe Global Alliance -verkoston visiona on nähdä ”ihmisten, yhteisöjen ja kansojen uudistuminen omalla kielellä ja omassa kulttuurissa ilmaistun Jumalan rakkauden ja sanan kautta”. Valmiiksi saatu raamatunkäännös on perustellusti juhlinnan aihe, ei vain valmiiksi saadun julkaisutyön vuoksi, vaan koska se antaa ihmisille mahdollisuuden olla yhteydessä Jumalaan Hänen sanansa kautta ja muuttua sen avulla.

YouVersionin vuosikatsauksen mukaan sen sovellus on asennettu maailmanlaajuisesti 52 miljoonaa kertaa ja käyttö on lisääntynyt merkittävästi useissa maissa. Joko sinulla on puhelimessasi YouVersion, Bible.is tai jokin muu raamattusovellus?

Kuinka monia saatavilla olevien raamatunkäännösten kielistä puhutaan yhteisössä, jossa elät?

Teksti: Peter Brassington, SIL International

Lähde: Wycliffe Global Alliance

Käännös: Riitta Bonny