Kuvassa oikealla Kombo tarkastamassa durumankielisiä oppikirjoja.

Kombo on kenialainen neljännen vuoden opettajaopiskelija. Durumaa äidinkielenään puhuva ja maaseudulla syntynyt Kombo kävi koulua kylän ainoassa koulussa, jossa opetuskielenä oli englanti. Kukaan ei saanut ilmaista itseään millään sellaisella kielellä, jonka opettajat määrittelivät kansankieleksi. Muun kuin englannin kielen käyttämisestä rangaistiin. Kombo kasvoi tietäen, että englannin kieli oli osa oppimista.

Syvällä sydämessään hän tiesi oman kielensä voivan tarjota maailmalle jotain, mutta hän ei tiennyt mitä se olisi ja miten se tapahtuisi. Joskus Kombon isoisä otti pojan mukaansa tapaamisiin, joissa yhteisön vanhimmat ratkaisivat riitatilanteita. Siellä Kombo kuuli, kuinka ihmiset ilmaisivat ajatuksiaan durumankielisillä sanonnoilla. Hän rakasti sitä, kuinka nämä viisaat ihmiset väittelivät heille tutulla kielellä. Kombo rakastui tähän kieleen.

Koulussa vain maan pääkieliä puhuvat lapset saivat käyttää omaa kieltään. Kombon äidinkieli on vähemmistökieli, josta kukaan ei välittänyt ja jonka puhujat eivät olleet tunnettuja maassa. Jopa muutamat onnekkaat lukioon päässeet vihasivat omaa kieltään. Suurin osa Kombon ikätovereista halusi olla hyviä englannissa, sillä englantia pidettiin koulutettujen ihmisten kielenä, ja se takaisi hyvän työn. Yliopistossa Kombo kuitenkin oppi, että oppimisen tulisi edetä tutusta tuntemattomaan. Hän oppi, että kaikki kielet ovat tärkeitä, eikä mikään kieli ole toista tärkeämpi, sillä ne kaikki välittävät informaatiota.

Erään pitkän loman aikana Kombo kuuli, että oli ihmisiä, jotka tekivät durumankielisiä koulukirjoja. Se kiinnosti Komboa ja kysyessään lisää hän sai tietää äidinkielisestä opetusohjelmasta Kenian vähemmistökielille. Oman uteliaisuutensa vauhdittamana Kombo oppi ohjelmasta paljon ja toimi siinä vapaaehtoisena lomiensa aikana.

Tasavertaisuutta koulutukseen

Kenian vähemmistökielille suunnatun äidinkielisen opetusohjelman toisesta vaiheesta alkaen Kombo on ollut säännöllisesti mukana. Hän tarjoutui vapaaehtoiseksi 1.-2. luokan duruman äidinkielen kirjojen tarkastukseen.

Lisäksi Kombo on osallistunut moneen muuhunkin. Kun häneltä kysytään, miksi hän välittää äidinkielisestä opetusohjelmasta niin paljon, hän vastaa: “Haluan nähdä lasten oppivan koulussa durumaksi.” Kombon mielestä opetusohjelma on siinä mielessä erityislaatuinen, että se lisää nuorten oppijoiden tunnetta yhteisöön kuulumisesta, auttaa oppimaan helpommin ja parantaa oppimistuloksia. Hänen mukaansa ohjelma tuo tasavertaisuutta koulutukseen, koska se rohkaisee sisällyttämään vähemmistökielet opetussuunnitelmaan.

Äidinkielisestä oppimisesta vastaava virkamies pyysi kolmannen luokan opettajia tarkastamaan materiaaleja yhdessä hänen kanssaan sinä aikana, kun koulut ovat pandemian takia suljettuina tammikuuhun asti. Myös Kombo osallistui tähän tarkastusprosessiin ja hänellä olikin suuri rooli kielioppikysymyksissä. Hän on ollut myös mukana levittämässä tietoa koronasta omalla äidinkielellään.

Kombo on yksi monista duruman puhujista, jotka ovat omistautuneet äidinkielisen oppimisen edistämiseen durumankielisellä alueella. Hän toivoo, että hallitus ottaa ohjelman käyttöön ja jatkaa durumankielisten oppimateriaalien tuottamista hankkeen päättyessä jo senkin takia, että sitä suositellaan Kenian uudessa valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa.

Teksti: Samuel Zaka

Kuva: BTL-järjestön kuva-arkisto