Kuva:  IBT Moskova

Venäjän neljänneksi suurimmalla kieliyhteisöllä, baškiireilla, on nyt 27 vuoden työn tuloksena koko Raamattu omalla kielellään. Baškiirin puhujia on 1,5 miljoonaa, joista pääosa on muslimeja.

Raamattu eli Izge Jazma (Täyrat, Zäbyr ja Inžil) valmistui Raamatunkäännösinstituutin (IBT) ja Venäjän Raamattuseuran (BSR) yhteistyönä. Työhön osallistui tunnettuja baškiirifilologeja ja -kirjailijoita. Julkaisulla on Venäjän tiedeakatemian Kielitiedeinstituutin antama hyväksymisleima.

Vuoden 2015 lopussa Raamatunkäännösinstituutti ja Venäjän Raamattuseura aloittivat yhteistyön päämääränään yhdistää erikseen työstämänsä baškiirinkieliset Vanhan ja Uuden testamentin koko Raamatuksi. 

Suomesta mukana oli Suomen ev. lut. Kansanlähetyksen, Wycliffe Raamatunkääntäjien ja SIL-järjestön työntekijä Teija, joka toimi Uuden ja Vanhan testamentin yhdistämisprojektissa koordinoijana ja eksegeettinä oltuaan aiemmin mukana myös Uuden testamentin kääntämisessä baškiiriksi.  

– Kukin meistä toi työhön omat taitonsa ja kokemuksensa yhteisen päämäärän hyväksi. Olimme lähtöisin eri kielistä, kulttuureista ja kansoista, ja tuimme ja täydensimme toisiamme monin tavoin. Sain mahtavan mahdollisuuden oppia ymmärtämään ja arvostamaan kaunista baškiirin kieltä. Olen saanut omin silmin todistaa tiimin taitavaa ja luovaa käännösprosessia, ja tämän käännöksen kautta Jumalan ikuinen sanoma välittyy nyt baškiirin kielelle, Teija iloitsee.

Venäjän Ufassa järjestettiin 19. kesäkuuta 2023 baškiirinkielisen Raamatun esittelytilaisuus Baškortostanin tasavallan kulttuuri- ja tiedeyhteisöille. Toinen, uskovien kiitosjuhla, pidettiin paikallisen seurakunnan tiloissa. Teija sai osallistua molempiin juhliin ennaltanauhoitetun videotervehdyksen kautta.

Baškiiriuskova Näzirän mukaan perinteisesti baškiirit pitävät kristinuskoa venäläisten uskontona.

– Raamattu baškiiriksi auttaa ihmisiä ymmärtämään syvemmin Korkeimman kaikkia kansoja koskevia suunnitelmia ja päämääriä ja ottamaan Kristuksen vastaan Pelastajanaan ikuiseen elämään, Näzirä kuvailee omalle kielelle käännetyn Raamatun merkitystä.

Raamattu on ladattavissa PDF-muodossa osoitteessa: https://ibt.org.ru/ru/ebook?id=BSK. Kirja on nyt saatavilla myös mobiilisovelluksena: Приложения в Google Play – Изге Яҙма.

Päälähde: Moskovan Raamatunkäännösinstituutti (IBT) 

Käännös: Teija