Euroopassa on ihmisryhmä, jolla ei ole ymmärrettävää versiota Raamatusta omalla kielellään. Erittäin suuri ryhmä ihmisiä, joiden tällä hetkellä täytyy käyttää asuinmaassaan puhutulle kielelle käännettyä Raamattua sellaisen Raamatun sijaan, joka puhuttelisi heitä parhaiten.

Kaksi miljoonaa ihmistä puhuu romanikieltä äidinkielenään – sukupolvesta toiseen. Kuva: Ison-Britannian ja Irlannin Wycliffe/Jeremy Weightman

Nyt puhutaan siis romaneista, joita on maailmanlaajuisesti ehkä 20 miljoonaa, Euroopassa 10—12 miljoonaa, ja heidän kielestään, romanikielestä (tosin monet romanit eivät halua rekisteröityä väestönlaskennassa alkuperänsä mukaan, joidenkin arvioiden mukaan heitä saattaa kaiken kaikkiaan olla jopa 40 miljoonaa).

Näistä lähes 2 miljoonaa puhuu romanikieltä äidinkielenään. Mutta surullista kyllä, kun he käyvät kirkossa tai lukevat tai kuulevat Sanaa ja evankeliumin sanoman, se on aina heidän asuinmaansa kielellä, ei romanikielellä. Jos se joskus saattaakin olla heidän omalla kielellään, se on hyvin muodollista kirjakieltä. Niinpä heillä ei ole mahdollisuutta ymmärtää kieltä täysin, koska se ei ole heidän puhumallaan kielellä, johon he identifioituvat.

Mutta muutos on tapahtumassa.

Romaniassa on perustettu tiimi kääntämään Raamattua romanikielelle, jotta kaikki romanikielen puhujat saavat tutustua Jumalan sanaan sydämensä kielellä.

Yleiskieliseksi standardisointi

Käännös tulee olemaan yleisromanikielellä. Miksi yleiskieli? Koska eräs romanikielen monimutkaisuuksista on, että siinä on monta murretta – pelkästään jo Romaniassa, vaikka on myös monia muita romanimurteita ympäri Eurooppaa.

Kaksi romanityttöä hymyilevät kuvaajalle.
Näillä romanitytöillä on tulevaisuudessa mahdollisuus lukea Raamattua kielellä, jota he ymmärtävät parhaiten. Kuva: Wycliffe Global Alliance/Marc Ewell

Joten romanikielen raamatunkäännöstiimi suunnittelee kirjaimellisesti romanikielen standardisointia Raamattua varten, jotta mitä tahansa murretta Romaniassa asuva romani puhuukaan, hän pystyy lukemaan yleisromanikielistä Raamattua ja ymmärtämään täydellisesti kaiken lukemansa.

Kuten Daniel, eräs kääntäjistä, sanoo: “Lukemisen kautta saamamme hengellinen tarkkanäköisyys auttaa meitä ymmärtämään paremmin Jumalan tahdon ja tehtävämme. Haluan romanikielisen Raamatun vaikuttavan mahdollisimman moneen romaniin muuttamalla heidän mielensä ja sydämensä.”

Käännöstyötä auttaa, että näissä murteissa on samanlainen kielioppi ja monia yhteisiä sanoja. On kuitenkin myös paljon sanoja – monet niistä tärkeitä hengellisessä merkityksessä, kuten esim. valo, pimeys ja sana – jotka ovat eri murteissa erilaisia. Tämä johtuu siitä, että jokainen murre on omaksunut sanoja ympäröivistä kielistä. Näin ollen Unkarin rajaa lähellä olevaan murteeseen on tullut sanoja unkarista, toinen murre Turkin rajan lähellä on ottanut sanoja turkin kielestä, sama asia kreikan suhteen jne. Ajattele vaikka, kuinka englannin kieleen on omaksuttu sanoja muista kielistä, esim. sanat ”bungalow” (bengalin kielestä) tai ”caravan” (persian kielestä).

Yhteisön ja seurakunnan tarpeet

Lisäksi on kyse siitä, missä ja milloin romanikieltä puhutaan.

Zoltan, joka työskentelee Romanian Wycliffellä ja auttaa käännösprojektissa, selittää, että romanikielen puhujat käyttävät kielellään kolmea eri tasoa. Ensiksikin ovat ne, jotka puhuvat romania kotona ja kylissään. Toiseksi ne, jotka ymmärtävät romanikieltä, mutta jotka yleensä käyttävät romanian kieltä. Kolmanneksi ovat vielä ne romanit, jotka ovat menettäneet kielensä ja puhuvat vain jotain muuta kieltä – romaniaa, unkaria tai jotain muuta heille läheisintä pääkieltä.

Wycliffe Romanian jäsen Zoltán Barnabas johtaa lasten raamattukerhoa romanikodissa Romaniassa. Meneillään on peli, joka auttaa lapsia muistamaan oppimansa. Kuva: Wycliffe Global Alliance/Marc Ewell

Zoltan jatkaa: ”Romanien seurakunnissakin on kolme tasoa. Ensiksi ne, jotka sekoittavat keskenään romanian kieltä ja romanikieltä. He puhuvat romaniaa ja lukevat Raamattua romanian kielellä, vaikka he puhuvat romanikieltä seurakunnassa. Toiseksi on sellaisia, jotka puhuvat romanikieltä kotonaan, kaduilla, kaupoissa ja kaikkialla muualla, mutta käyttävät romaniankielistä Raamattua kirkossa. Toiset saarnaavat romanikielellä. Kun he sanovat jotain romaniaksi ja ihmiset eivät ymmärrä heitä, he vaihtavat heti romanikieleen. Kolmanneksi, seurakunnassa vain romanian kieltä käyttävät puhuvat kaikkialla muualla romanikieltä, mutta koska seurakunnan virallinen kieli on romanian kieli, he käyttävät sitä siksi siellä.”

”Paras tilanne on tietenkin, kun he kaikki käyttävät romanikieltä äidinkielenään joka paikassa. Olemme olleet seurakunnissa, joissa kaikki muut asiat paitsi Raamatun lukeminen tapahtuu romanikielellä. Tämä tekee kaiken vaikeammaksi ja huonommin ymmärrettäväksi.”

Yleisromanikielinen Raamattu siis helpottaisi tilannetta huomattavasti. Yhtäkkiä romanit pystyisivät tekemään seurakunnissa kaiken romanikielellä ja ymmärtämään kuulemansa ja lukemansa täydellisesti.

Nicolai, romanien parissa työskentelevä lähetystyöntekijä ja käännöskomitean jäsen, sanoo: “Kun saarnaan romanikielellä, ihmiset sanovat sanojen tulevan eri lailla. He sanovat: ‘Pastorimme on romanialainen, mutta ymmärrämme sinua eri tavalla: mistä tämä johtuu? Koska puhut sydämellemme, puhut sydämestä sydämeen.’ He kuuntelevat eri tavalla keskittyen, koska puhun heille heidän omalla kielellään. Näin on parasta!”

Tarpeen kartoittaminen

Yleisromanikielisen Raamatun käännöstiimi on siis nyt tällaisessa tilanteessa.

Keskeistä on, että käännöstiimi koostuu eri tunnustuskuntien kristityistä ja edustaa eri romanimurteita, ja näin ollen ilmentää projektin näkyä.

Eräs ensimmäisistä asioista, joita tiimi teki, oli mennä käymään eri murteita puhuvissa romaniyhteisöissä ja kartoittaa tarvetta yleisromanikieliselle Raamatulle. Näissä yhteisöissä oltiin hyvin kiinnostuneita asiasta.

Eräs pastori sanoi:

”Nämä ihmiset tekevät Jumalan työtä, he kääntävät Raamattua kielellemme, autetaan heitä.”

Ja eräs seurakunnan jäsen sanoi: ”Olisin näiden ihmisten kanssa koko päivän joka päivä oppiakseni romanikielen sanoja ja lukeakseni Raamattua omalla ja vanhempieni kielellä.”

Seurakunnat ehdottivat Johanneksen evankeliumin kääntämistä kokeeksi, joten käännöstiimi on alkanut työstää sitä.

Zoltan sanoo: ”Kävin eräässä seurakunnassa esitelläkseni tiimin yleisromanikielelle kääntämiä otteita Johanneksen evankeliumista nähdäksemme, kuinka yhteisö ottaisi käännöksen vastaan. Vain istuin siellä ja he tekivät kaiken – he lukivat kysymyksiä ja saivat niihin seurakunnalta vastauksia, muun muassa saarnasivat niitä käyttämällä. Oli hyvin innostavaa nähdä tämä.”

Käännösprojekti on vasta alkuvaiheessaan, Johanneksen evankeliumi on valmistumassa, mutta sen vaikutus on jo havaittavissa. Eräs vanhempi nainen sanoi kuultuaan Raamattua luettavan puhelimessa romanikielellä: ”En voi uskoa, että olen elänyt kuullakseni Raamattua luettavan omalla kielelläni!”

Romanien kuullessa ja lukiessa Jumalan sanaa romanikielellä ja käännöksen tullessa laajemmin tunnetuksi ja käytetyksi seurakunnissa, romanit kykenevät ymmärtämään hyvät uutiset Jeesuksesta ennen näkemättömällä tavalla, ja näkevät muutoksen tulevan yhteisöihinsä.

Teksti: Jeremy Weightman

Käännös: Sari Kaurala

Tämä artikkeli on alunperin julkaistu Ison-Britannian ja Irlannin Wycliffen verkkosivuilla.