Vaikka koronapandemian kaksi ensimmäistä vuotta aiheuttivat raamatunkäännöstyössä ennakoitua hidastumista, sen jälkeen viime vuonna tapahtui merkittävää edistymistä. Kehitystä johtivat Aasia ja Afrikka.

Etelä-Afrikassa ihmiset rukoilivat sepulanankielisen raamatunkäännöksen sisältävien äänilaitteiden äärellä ennen kuin ne jaettiin yhteisön jäsenille. Kuva: Jennifer Pillinger, Wycliffe South Africa

ProgressBible-organisaation mukaan yhä useammat ihmiset, jotka puhuvat yhä useampia kieliä, saavat nyt useampia Raamatun kirjoja käyttöönsä kuin koskaan aikaisemmin. Lähes 97,4 prosentilla kaikista maailman ihmisistä on käytettävissään ainakin joitakin Raamatun kirjoja, lähes 80 prosentilla on koko Raamattu ja 91 prosentilla on ainakin Uusi testamentti. Nämä luvut kasvavat nopeasti. Pelkästään viime vuonna*

  • 60 miljoonalla uudella ihmisellä oli koko Raamattu tutuimmalla kielellä.
  • 27 miljoonalla uudella ihmisellä oli käytettävissään Uusi testamentti.
  • raamatunkäännöstyö alkoi 356 uudella kielellä

*elokuusta 2022 elokuuhun 2023

Terry Dehart, joka toimii ProgressBiblen tietoanalyytikkona, katsoo nopeutumisen olevan osittain pandemiavuosien jälkeistä elpymistä. Toinen merkittävä tekijä on hänen mukaansa Every Tribe, Every Nation (ETEN) -verkoston panostus yhteistyökumppanien kanssa eri puolilla maailmaa raamatunkäännöstyön aloittamiseen ja sen edistymisestä raportoimiseen.

Raamatunkäännöstyö on nyt käynnissä yli puolella maailman kielistä. Osalla on kyseessä ensimmäinen kerta ja osa työskentelee koko Raamatun saamiseksi tai käännösten tarkistamiseksi. ProgressBible-organisaation mukaan maailmassa on 7 394 elävää kieltä (mukaan lukien satoja viittomakieliä, joita ei aina näy muissa luetteloissa).

Raamatunkäännöstyön alkamista on näin ollen odottamassa vain 1 268 kieliyhteisöä, mikä on 412 vähemmän kuin viime vuonna. Toisin sanoen lähes 25 prosentilla vuonna 2022 luetteloiduista jäljellä olevista kielistä käynnistettiin tai suunniteltiin projekteja vuonna 2023. Ensimmäistä kertaa raamatunkäännöstyön alkamista odottavia ihmisiä on maailmassa alle 100 miljoonaa – vain noin 1,3 prosenttia kaikista ihmisistä.

Indonesia, Nigeria ja Papua-Uusi-Guinea käynnistivät tai suunnittelivat kukin projekteja yli 30 kielellä viime vuoden kuluessa. Näiden kolmen maan osuus viime vuoden maailmanlaajuisesta kasvusta on yli puolet.

Huomionarvoista vuoden 2023 tilanteessa on nopeutuminen verrattuna pandemian pahimpiin vuosiin. Seuraavasta taulukosta näkyy hämmästyttävä muutos maailmanlaajuisesti ja alueellisesti:

Raamatun saatavuus maailmassa

Raamattu koetetaan saada käyttöön painetussa, digitaalisessa ja äänimuodossa sekä viittomakielillä. Kuvan esimerkit ovat Taiwanin kaakkoispuolella olevan Orchid Island -saaren taokansan parista. Kuva: Marc Ewell, Wycliffe Global Alliance

Edistymisvauhti kielten määrän mukaan

2020 202120222020-22 muutos20232023 muutos
Koko maailma – käännöstyö aloitettava
 2 014

 1 892

 1 680

-334

 1 268

-412
Afrikka – käännöstyö aloitettava
 597

 558

 525

-72

 382

 -143
Aasia – käännöstyö aloitettava
 836

 751

 668

-168

 435

-233
Amerikan manner – käännöstyö aloitettava
 120

 119

 98

-22

 91

-7
Eurooppa – käännöstyö aloitettava
 60 

 59

 50

-10

 37

-13
Tyynen-meren alue – käännöstyö aloitettava
 401

 405

 339

-62

 323

-16
Koko maailma – työ alkamassa
 738

 828

 964

+226

 1 320

+356
Koko maailma – Raamatun osia
 3 415

 3 495

 3 589

+174

 3 658

+69
Koko maailma – Raamattu kokonaan
 704

 717

 724

+20

 736

+12
Lähde: ProgressBible

Laajempi työnäky

Dehartin mukaan tilastoista näkyy todisteita siitä, että raamatunkäännöstyö on kehittymässä. Aikaisempien sukupolvien tavoitteena oli usein, että lähetystyöntekijät tulevat, tekevät työtä, saavat Uuden testamentin valmiiksi ja siirtyvät muualle. Nykyään työnäky on muovautunut laajemmaksi ja sisältää koko Raamatun kääntämisen, vanhentuneen käännöksen päivittämisen ja tarkistamisen. Usein kieliyhteisöt ja paikalliset seurakunnat ottavat enemmän vastuuta työstä. Ne auttavat yhteisöjään myös jatkuvasti käyttämään käännettyjä raamatuntekstejä.

”Työ on paljon enemmän jatkuva tehtävä kuin vain yksi tapahtuma”, Dehart kuvaa. ”Sadat kielet, joilla on Raamattu tai Uusi testamentti, ja käynnissä olevat projektit osoittavat, että olemme menossa alkuperäisen tavoitteen ohi ja yritämme tukea tuoreita, koko Raamatun käännöksiä pitkällä tähtäimellä.”

Wycliffe Global Alliance -verkoston johtaja Stephen Coertze myöntää tilastojen merkityksen eräänä tapana mitata maailmanlaajuisen raamatunkäännöstyön edistymistä.

”Todelliset vaikutukset löytyvät kuitenkin elämän ja yhteisöjen muuttumisessa, kun ihmiset ovat kohdanneet Jumalan hänen Sanansa kautta, ja maailmanlaajuisen kirkon etenemisessä kohti suurempaa ykseyttä Kristuksessa”, Coertze sanoo. ”Allianssin kokonaisvaltaisena näkynä on edelleen halumme nähdä jokaisen yksilön, yhteisön ja kansakunnan muuttuvan Jumalan rakkauden ja Sanan kautta heidän kielensä ja kulttuurinsa kautta ilmaistuna.”

”Vaikka edelleen iloitsemme käännöstyön alkamisesta ja käynnissä olevasta työstä, pyrimme koko Raamatun kääntämiseen jokaisessa kieliyhteisössä, riittäviin tarkistuksiin ja Raamattuun siinä muodossa, jota joka kieliyhteisö tarvitsee (kirjoitettuna, suullisena tai viittomina)”, Coertze kuvaa. 

”Toivomamme näyn toteutumiseksi jatkamme yhteistyötä kirkon ja muiden kumppaneiden kanssa, kun matkaamme yhdessä nähdäksemme jokaisen ihmisen pystyvän olemaan vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa hänen Sanansa kautta.”

Teksti: Jim Killam, Gwen Davies, Wycliffe Global Alliance

Käännös: Riitta Bonny

Wycliffe Global Alliance -verkosto julkaisee vuosittain tilaston Raamatun saatavuudesta maailmassa. Se pohjautuu tietoihin, jotka tulevat verkostoon kuuluvilta järjestöiltä ProgressBible-organisaation kautta. Tiedot ovat syyskuun alusta 2023. Koko raportti, joka sisältää grafiikoita, tietoja maailman väestöstä ja kielten määrästä sekä terminologian selityksiä, on saatavissa englanniksi täältä.